Opleiding Massagetherapeut

Esoterra biedt een unieke driejarige, geaccrediteerde opleiding tot massagetherapeut. Deze opleiding is opgebouwd uit een basisjaar (opleiding masseur) waarmee je aan de slag kunt als professioneel masseur.

De opvolgende twee jaren word je begeleid in je ontwikkeling tot massagetherapeut. Daarbij komen alle facetten aan bod die nodig zijn om een geaccrediteerd en professioneel massagetherapeut te zijn:

 • Massagevaardigheden
 • Therapeutische vorming
 • Medische basiskennis
 • Ondernemen

Holistische massagetherapie volgens Esoterra

Massagetherapie is een breed begrip; onze aanpak is geworteld in de visie ‘in beweging brengen wat vast zit’. Dat kan een vastzittende spier zijn (fysiek), een vastzittende emotie of overtuiging of een combinatie van factoren.

We behandelen hierbij de mens als een holistisch geheel. Bij veel opleidingen betekent dat ‘lichaam en geest zijn met elkaar verbonden’. Daar zijn we het volledig mee eens maar holistisch werken gaat nog een stuk verder dan dat. Je lichaam is namelijk op zichzelf ook een holistisch geheel waarbij het voor een massagetherapeut essentieel is om te weten dat klachten in de nek, kunnen ontstaan in de enkel. Of dat de spierspanning invloed heeft op de stand van het bekken. Je bekijkt de mens dus als één geheel waarbij je emoties en je lichaam verbonden zijn en waarbij het lichaam zelf ook een autonoom holistisch stelsel is.

We bereiden je graag voor om met deze, volledige aanpak aan de slag te gaan als massagetherapeut.

Heb je al een vergelijkbare opleiding tot masseur elders gevolgd dan kom je wellicht in aanmerking voor onze zij-instroom en kun je direct starten in het tweede jaar.

Opleiding Massagetherapeut

De opleiding massagetherapeut is (na het basisjaar; opleiding masseur) opgebouwd uit twee jaar. In het eerste jaar ga je aan de slag met fysieke klachten. Je leert allerlei klachten behandelen met een breed scala aan massagemogelijkheden.

Zo kun je klachten behandelen als: hielspoor, lage rugklachten, CANSklachten, hoofdpijn, stijve schouders, etc. Daarbij vergeet je nooit om de mens in zijn geheel te begeleiden en verder te kijken dan de klacht.

Het laatste jaar leer je om mensen te begeleiden met klachten op mentaal en emotioneel gebied.

Mensen die ‘teveel in hun hoofd zitten’, piekeren, moeite hebben met loslaten, vastzitten of het contact met hun lichaam kwijt zijn. Ze kunnen veel steun en inzicht halen uit massagetherapie.

Dit, gecombineerd met de voorgaande jaren zorgt ervoor dat je mensen kunt begeleiden met allerlei klachten. Je kunt linken leggen tussen fysieke, mentale, emotionele of spirituele (holistische) klachten.

Leerjaar: Klachtgericht masseren

De basis van je massagetherapie is zorgen dat je de juiste informatie hebt. In de opleiding leer je op professionele wijze:

Intake 

Je krijgt alle relevante informatie die je nodig hebt om 1; te weten of je de klacht kan behandelen en 2; hoe je dit gaat aanpakken (behandelplan maken).

Palperen

Je kunt heel specifiek voelen hoe de spieren, fascia of andere weefsels aanvoelen en wat er aan de hand is.

Observeren

Hoe iemand erbij staat of beweegt geeft enorm veel informatie. Door nog gerichter te kijken, kun je achterhalen wat er aan de hand is.

Functietesten

Met functietesten kun je actief ondervinden of de klacht behandelbaar is en wat exact het probleem is. Je leert actieve, passieve testen en weerstandstesten.

Met deze informatie kun je aan de slag met je massagevaardigheden. Om deze te ontwikkelen krijg je de volgende vakken:

Massagevakken

Klachtgericht werken

Met de klassieke massage als basis leer je allerlei technieken om de klacht te behandelen. Je leert hoe en welke technieken je het beste kunt inzetten om diverse klachten te behandelen. Je leert aan de hand van de meest voorkomende klachten het hele lichaam behandelen. Daarbij wordt de cliënt ook uitgenodigd om actief deel te nemen.

Je werkt veel met spieren en spiergroepen maar ook met fascie of fascia. Fascie is een bijzonder bindweefsel dat om spieren, botten en gewrichten ligt. Fascie geeft ondersteuning en bescherming aan die lichaamsdelen en het geeft structuur aan het lichaam. Je leert de kennis en werking van fascie en het geven van een behandeling voor de meest voorkomende fasciaprobleemgebieden.

Wat ook aan bod komt in dit lesjaar zijn trigger points. Dit zijn kleine knopen die in een spier ontstaan als deze overbelast is of gewond is (geweest). Je leert de kennis en werking van trigger points en het behandelen van de meest voorkomende trigger points.


Manuele lymfedrainage

Het lymfesysteem vormt een belangrijk onderdeel van het immuumsysteem. Manuele lymfedrainage (MLD) is gericht op het helpen afvoeren van lymfevocht, waardoor de afvoer van afvalstoffen wordt verbeterd. MLD is een subtiele maar zeer effectieve massagevorm die veel wordt toegepast bij mensen waarvan het lymfesysteem is verstoord (o.a. na operaties bij borstkanker).

In de lessen wordt dieper ingegaan op de werking van het lymfesysteem, de (contra-)indicaties en effecten van de massage.

Deep Tissue
Het masseren van de diepere lagen van het lichaam kan veel losmaken. Niet alleen de spieren en fascia, maar ook de houding en gemoedstoestand wordt direct beïnvloed. In de lessen leer je werken met de juiste houding, het toepassen van de meest geschikte behandeling en de effecten van de behandeling.


Leerjaar: Psychosomatiek

Het lichaam is een wonderlijk en ingenieuze samensmelting van systemen. Hoe je in je vel zit wordt door allerlei factoren bepaald. Van grote invloed op je algehele gesteldheid ligt in het mentale en emotionele vlak. Hoe voel je je? Wat speelt er? Waar loop je tegenaan of van weg? Het accent van dit leerjaar ligt in het begeleiden van de cliënt in het laten voelen en ervaren wat er gebeurt in het lichaam en wat er gebeurt bij aanraking en bewustwording.

Om je cliënten hierin te begeleiden leer je psychosomatisch masseren en je leert jezelf ontwikkeling in de vakken therapeutische vorming.

Therapeutische vorming

Als massagetherapeut is het noodzakelijk om inzicht te hebben in je eigen zijn en functioneren. Weten hoe en waarom je in bepaalde situaties reageert zijn essentieel om te kunnen werken als therapeut.

In dit jaar van de opleiding massagetherapie besteden we uitgebreid aandacht aan de volgende onderdelen:

Gespreksvaardigheden
Een goed gesprek kan  veel informatie geven over de gemoedstoestand van je cliënt. Maar als massagetherapeut kijk en luister je vooral naar wat het lichaam  te vertellen heeft. Het complete plaatje geeft je een ongepolijst beeld van de situatie waarmee je aan de slag kunt. Daarbij is niet het verhaal maar het gevoel van de cliënt leidend.

Overdracht/ tegenoverdracht

Reageren vanuit emoties of overtuigingen die al heel lang in ons lichaam zijn opgeslagen doen we allemaal van tijd tot tijd. Voor een therapeut is het belangrijk te kunnen doorzien wanneer de cliënt vanuit zijn ‘volwassen zijn’ reageert en wanneer vanuit ‘oude emoties’. Nog belangrijker is om inzicht te hebben in je eigen reactieproces en te zorgen dat je kunt werken vanuit transparantie (zonder dat je jezelf uiteraard moet wegcijferen).

Focussen

Bij focussen leer je de vaardigheid om zodanig in gesprek te gaan met je cliënt dat hij/zij gestimuleerd wordt stil te staan bij wat het lichaam te vertellen heeft. Je leert deze krachtige gespreksvaardigheid toe te passen door zelf te ervaren wat oprecht en respectvol contact, en de vragen die daaruit ontstaan, voor een gevoelssensatie in je lichaam teweegbrengen.

Mindfulness

Mindfulness is een methode waarbij je wordt uitgenodigd om in het hier en nu te zijn. Met vriendelijke aandacht aanwezig zijn in het hier en nu zonder te (ver)oordelen. Je krijgt inzicht in eigen patronen en de heilzame werking van acceptatie, erbij blijven en stressreductie. Je leert bewust worden van de driehoek: lijf-emoties-gedachten.

In de lessen gaan we verdiepen van aanwezigheid van massagetherapeuten in sessies en het leren van oefeningen die je ‘mindfuller’ maken en om bij jezelf te komen en/of te blijven.

Psychosomatiek

Draag je een zware last, voelt het als een blok aan je been of loop je met je hoofd in de wolken? Het zijn eeuwenoude spreekwoorden die aangeven dat je lichaam, je houding een hoop informatie weggeeft.

Als professioneel therapeut leer je gerichte uitingen herkennen. Zonder in hokjes in te delen leer je specifieke patronen herkennen zodat je gerichter aan de slag kunt. Je leert hoe karakterstructuren en pantsering ontstaat in de ontwikkeling van de mens en hoe dat zijn weerslag heeft op gedrag en houding.

Holistische visie

Binnen de opleiding massagetherapie gaan we uit van de mens in zijn geheel als denkend, voelend wezen, met angsten en teleurstellingen maar ook met dromen en verlangens. Dat alles maakt deel uit van wie hij/zij is en hoe het leven wordt ervaren. We verdiepen ons in deze vakken o.a. in het boek ‘de zin van ziekzijn’ waarin lichamelijke klachten benaderd worden als een symptoom van onbalans tussen lichaam en geest. In deze visie geeft een fysieke klacht een uitdrukking aan iets uit het onderbewuste. Iets wat tijdens de behandeling nader onderzocht kan worden door cliënt en therapeut.

Chakrapsychologie
In deze lessen wordt een verband gelegd tussen het oude Oosterse chakrasysteem en de Westerse psychologie. De opzet van het chakrasysteem dient als leidraad voor de bewustwording van wat er speelt in je lichaam fysiek/mentaal/emotioneel/spiritueel. Door zelf de specifieke lichaamsgebieden met de daarbij horende thematiek te ervaren, wordt dit een zienswijze en instrument om toe te passen in je massagetherapie.

Holistic Pulsing
Holistic Pulsing is een laagdrempelige behandelwijze waarbij je het lichaam van de cliënt in een continue wieg- of schudbeweging brengt. Ook is er aandacht voor strekkingen en het ‘openen van gewrichten’. Holistic Pulsing brengt een golfbeweging tot stand die van cel tot cel wordt doorgegeven en daarmee een diepgaand effect heeft op lichaam en geest.

Massage bij kanker
Steeds meer mensen krijgen met de diagnose kanker te maken. Het masseren van mensen die kanker hebben (gehad), kan heel erg heilzaam zijn, maar vraagt uiteraard wel om enige kennis van zaken. In deze les wordt aandacht besteed aan:

 • wat is kanker
 • behandelprocessen en de effecten ervan
 • contra-indicaties
 • emotionele en persoonlijke begeleiding

Stagedagen
In beide lesjaren gaan we in samenwerking met de Dani Eldenstichting op visite naar diverse ziekenhuizen om mensen met een chronische aandoening te masseren. Een indrukwekkende dag waarvan je heel veel leert en heel veel dankbaarheid zult ervaren.

Intervisie
Bij intervisie kijk je samen met je studiegenoten naar je praktijkervaringen met het geven van massages en massagetherapie. In een veilige setting kan alles benoemd worden: dingen waar je trots op bent, twijfels, blunders, emoties en vragen waar je tegenaan loopt.

Er samen nog eens van verschillende kanten naar kijken is enorm leerzaam.

 


Wat kan ik ermee?

Als afgestudeerd massagetherapeut voldoe je aan de eisen voor natuurgeneeskundig therapeuten zoals deze gesteld zijn door de zorgverzekeraars. Dit betekent dat jouw cliënten de sessiekosten deels vergoed kunnen krijgen.

Je kunt met de opgedane kennis en vaardigheden cliënten begeleiden met allerlei problemen, klachten en trauma’s. Door op verschillende velden (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, holistisch) kun je cliënten helpen met wat ze op dat moment nodig hebben.

Een vak dat je ongelooflijk veel zal blijven leren over de mens, jezelf en je enorme voldoening zal geven door te kunnen bijdragen aan door “in beweging te brengen wat vast zit”.

Opleiding Massagetherapeut

Investering
De opleiding kost € 2375,- per lesjaar.

Indien je de module medische basiskennis elders op PLATO niveau hebt gevolgd, of als je BIG-geregistreerd bent kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Je betaalt dan € 1805 per lesjaar.

Je kunt ook in vier termijnen betalen van € 625,- (of € 475,- zonder MBK).

Bijkomende kosten zijn:

 • Eenmalige administratiekosten € 65,-
 • Examengeld € 95,-
 • Boekengeld MBK a € 95,-
 • Aanschaf massagetafel en benodigdheden*

*De aanschaf van massagetafel en benodigdheden is noodzakelijk en kan met de rest van de kosten opgevoerd worden als opleidingskosten.

Tijd/ Inzet
De opleiding vraagt een behoorlijke inzet en tijdsinvestering. Je hebt gemiddeld om de week les en je bent zo’n 6 a 10 uur per week aan thuisstudie kwijt.

Over deze opleiding

Gelijk inschrijvenVraag studiegids aanOpen dag

Startdata

Jaar 1 Bilthoven
Maandag 17 september

Zaterdag 29 september

Jaar 1 Amsterdam
Donderdag 20 september

Jaar 2 Bilthoven
Maandag 24 september

Donderdag 27 september

Advies nodig?

Stefan van Rossum
stefan@massageopleiding-esoterra.nl
0343 756 386

Wil je liever dat wij jou bellen?