Voetreflextherapie in alle soorten en maten

Omdat Esoterra inmiddels ook een training voetreflexzonetherapie aanbiedt, duiken we met dit artikel eens in de wereld van de voetreflexologie.

Voetreflexologie is niet zomaar een lekkere voetmassage maar werkt veel dieper en heeft een therapeutische functie. Als u uw voeten aanraakt of masseert kunt u voelen dat dit gedeelte van het lichaam zeer gevoelig is. En als uw voeten lekker gemasseerd worden zult u merken dat u hele lichaam in een diepe ontspanning kan komen. Dit geeft al een beetje het effect weer tussen het bewerken van de voet en het effect wat dit heeft op het hele lichaam.

De voetreflexologen gaan nog een stap verder. Volgens de theorie van de voetreflexologie corresponderen  zones of punten op uw voet met organen en gebieden in de rest van uw lichaam. En zo kun je dus o.a. darmklachten, migraine, stress en menstruatieklachten verzachten of verhelpen door specifieke punten op de voet te manipuleren.

Overigens wordt daarbij niet alleen de voetzool maar ook de tenen en de bovenkant van de voet meegenomen.

Voetreflexologie is een discipline met vele verschillende vormen. Vanaf het begin der mensheid werden de voeten gemasseerd en waarschijnlijk ook met reflexzones bewerkt. Er zijn afbeeldingen van de oude Egyptenaren en ook in China zijn geschriften ontdekt die de oudheid van deze therapie bevestigen. Er zijn heden ten dage meer dan 50 verschillende voetenkaarten. Van de Cherokee indianen in Amerika tot Japan, over de hele wereld zijn sporen te vinden van bepaalde vormen van voetreflexologie.

In de Westerse belangstelling kwam de reflexologie via Dr. W. Fitzgerald, Dr. Riley en Dr. Head. Zone therapie, zoals het toen heette, werd door diverse disciplines in de geneeskunde toegepast en onderzocht. Zo werd het onder andere gebruikt door tandartsen, gynaecologen en in de chiropractie en neurologie. Eunice Ingham vertaalde de zonetherapie naar voetreflexologie met het baanbrekende boek: stories the feet can tell. Door haar boek en cursussen ontstond de belangstelling in bredere lagen van de bevolking en verdween de exclusiviteit (en voor sommigen de geloofwaardigheid). Reflexologie was herboren en vitaler dan ooit. Ontwikkeling na ontwikkeling volgden elkaar op en vandaag de dag zijn er tientallen methodes, denkwijzes en uivoeringen van de (voet)reflexologie.

Hieronder geven we een overzicht van bekende en minder bekende vormen.

Methode Ingham

Deze methode wordt gezien als de traditionele methode. Veel voetreflexologen werken nog steeds met een kaart die zijn ontwikkeld/ ontdekt heeft in de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Ingham werkte niet alleen met de zones van Fitzgerald maar plaatste ook een anatomisch model op de voet.

Ingham heeft over de hele wereld seminars en cursussen gegeven en heeft er zodoende voor gezorgd dat voetreflexologie vandaag de dag zo bekend is.

Haar neef Dwight Byers heeft het uitdragen van deze vorm overgenomen. De methode Ingham werkt veel met de duim en de ‘eb en vloed’ of de ‘lopende duim’ beweging.

Hanne Marquardt

Hanne Marquardt heeft de reflexologie van Eunice Ingham geleerd en verfijnd. Daarnaast heeft zij naast de al gebruikte horizontale zones ook de verticale zones geïntroduceerd.

Zij heeft vooral in Duitsland maar ook in de rest van Europa de voetreflexologie op de kaart gezet. De methode van Hanne Marquardt wordt in Nederland onder andere gedoceerd bij Sonnevelt Opleidingen. Haar methode werkt wat zachter dan de originele Ingham methode.

Albert Sonnevelt ging bij Hanne Marquardt in de leer nadat hij een kennis vertelde meer over het lichaam te willen leren. Ze zei:”begin bij de voeten” en verwees hem door naar de opleiding van Hanne Marqaurdt. Nu geeft Albert al weer 15 jaar zelf les in voetreflexologie en heeft hij zijn eigen methode ontwikkeld.

Albert:”Het laagdrempelige aspect van doe je schoenen maar uit en je kan aan de slag vind ik heel prettig. De effectiviteit ervan blijft me verwonderen.”

Sonnevelt Opleidingen richt zich het eerste jaar van de opleiding vooral op de orgaansystemen. In de volgende jaren doceren ze ook chakra-, polariteits-, aura- en meridiaanreflexologie. Dat zijn methodes die door Sonnevelt zelf zijn uitgewerkt en ontwikkeld.

ART reflexologie

ART staat voor Advanced Reflexology Techniques en is ontwikkeld door de Engelsman Anthony Porter. Hij ontdekte dat veel klachten ontstaan door hyperthyroidism en is gespecialiseerd in ‘vrouwenklachten’. Onderdeel van zijn theorie is dat pijn niet automatisch betekent dat er een blokkade is en de staat van het weefsel meer informatie. Het is een verfijning en een verdieping van de traditionelere reflexologie. De technieken worden meestal dieper en meer gefocusd uitgevoerd.

Zu reflexologie

Zu is een andere verfijning die is ontwikkeld door de Italiaan Alfredo Baldassarre. In zijn eerste boek, Zu Reflexology part I schrijft hij dat hij in het begin van zijn reflexologie carrière voeten behandelde, later ontdekte hij dat hij voeten van mensen behandelde, daarna dat hij de mensen door de voet behandelt en nog later ontdekte hij dat hij de ziel van de mens door de voet behandelt. Zu reflexologie is een samensmelting van reflexologie en de Taoïstische leer. De Yin Yang filosofie komt terug in de aanpak door te werken met hard/ zacht, knijpen/aaien en aan-/ ontspannen. Deze vorm van reflexologie werkt op meridiaanpunten en heeft een nieuwe samenvoeging van punten van diverse meridianen ontwikkeld.

Verrtical Reflexology

Vertical Reflexology is begin jaren ’90 ontwikkeld door Lynne Booth uit Groot Brittanie.

Ze ontdekte deze vorm door een vrouw te behandelen die heupproblemen had. Deze vrouw kon haar voet niet optillen dus besloot mevrouw Booth om aan de bovenkant van de voet te werken. Het resultaat was verbluffend en ze begon het direct op iedereen toe te passen.                                       

Het unieke aan deze vorm is dat de handeling wordt uitgevoerd terwijl de cliënt staat. Het is belangrijk voor deze vorm dat de cliënt rechtop staat en het lichaamsgewicht op de voeten rust omdat zo de zenuwen op de voeten meer geactiveerd worden. Doordat de zenuwen op de voeten actiever zijn wordt het signaal ook sterker doorgestuurd naar het corresponderende gebied. Deze reflexologie wordt op de dorsale zijde van de voet (de bovenkant) uitgevoerd. Maar de druk werkt door op de plantaire zijde (de voetzool). Dus als je op de bovenkant van de voet druk geeft bewerk je de bovenkant en de onderkant. Volgens de Vertical Reflexology is deze vorm effectiever, dieper en geeft het een sneller resultaat. Daardoor duren de sessies ook niet al te lang; 5 minuten is genoeg en meer dan twee sessies per week wordt afgeraden. Soms zie je na meteen of na enkele minuten al resultaat. Over de oorzaak waarom deze vorm zo effectief is zegt mevrouw Booth:”De Vertical Reflexology brengt het lichaam in een neutrale staat waardoor littekens, spanning, verval, etc. wordt omzeild en zo direct het echte probleem wordt aangepakt. Doordat het lichaam actief staat is het vitaler en stroomt alles meer. Daarnaast zijn in een staande houding de voetzolen verbonden met de aarde wat een extra energetische lading kan geven”

Je kunt de Vertical Reflexology ook gebruiken in samenwerking met andere vormen van reflexologie en je kunt ook op handen en voeten tegelijk werken (Synergetische Reflexologie), waarmee de reflexen nog sterker worden beïnvloed. Daarnaast heeft ze een zelfhulpprogramma ontwikkeld om jezelf ook preventief te beïnvloeden.

3 dimensionale reflexologie

De Zweed Henrik Hellberg ontwikkelde een 3 dimensionale voetenkaart. In zijn somatotopie (topografie) staan de voeten met de zolen tegen elkaar waardoor er een driedimensionale kaart ontstaat. De reflexoloog zit bij deze behandeling ook niet aan het voeteneind maar schuin naast de cliënt.

Metamorfosemassage

Metamorfosemassage hoort volgens de puristen niet helemaal in dit rijtje thuis. Toch lijkt de manier van werken veel op de andere reflexologiemethodes. Robert Saint John onderzocht het effect van stress op ziektes en kwam zo op het pad van de reflexologie. Hij vond de verschillende kaarten en stromingen onduidelijk en begon daarom zelf te onderzoeken welke aanraking en punten het meest effectief waren. Daarbij wekte vooral de psychologische effecten zijn interesse. Zo ontwikkelde hij een kaart waarop de vader en moederenergie zijn verwerkt. Ertussen in zit de cyclus van de negen maanden die we in de baarmoeder doorbrengen. Deze periode heeft grote invloed op ons verder leven en door op dit gebied te werken met zachte aanrakingen kan er een catharsis plaatsvinden. Het doel van deze vorm van reflexologie is bewustwording door aanraking. Men gebruikt met name stimulerende punten langs de wervelkolomzone die overeenkomen met de chakra’s. Allerlei onverwerkte gebeurtenissen blijven als een plaatje op de chakra’s zitten. Door de chakralijn te masseren kunnen de onverwerkte gebeurtenissen verwerkt worden. Elke chakra beïnvloedt een hormoonklier. Bij verwerking wordt vaak ook de hormonale disbalans hersteld. Naast de voeten werkt men ook op de handen en het hoofd.

Zoku Shin Do

In Azië word ook al eeuwen voetreflexologie uitgevoerd. In het Westen begint de kennis van deze methodes pas de laatste tijd bekend te worden.

De authentieke Chinese voetreflexologie werd in Japan gespecialiseerd tot de Zoku Shin Do. Een stijl die buiten Japan bekend is geworden door Shogo Mochizuki.

Het is een combinatie van massage en reflexologie en door die samenvoeging werkt het volgens de beoefenaars nog effectiever. Ruw vertaald staat Zoku Shin Do voor voeten,hart, weg. Een oud Japans gezegde luidt:”de voeten zijn de poort naar 10.000 verschillende ziektes”.

Deze vorm van reflexologie zorgt er voor dat de ki (levensenergie) goed doorstroomt om zoin balans te blijven of te komen en werkt op de meridianen. De voeten zijn belangrijk omdat het een overgangsgebied is van Yin en Yangmeridianen. Het massagegedeelte zorgt voor een goede doorbloeding en versoepeling van de voeten. De behandeling start met warmtepakkingen om de voet, waarna het massagegedeelte en daarna de reflexologie plaatsvindt.

Rwo Shur

Een Zwitserse missionaris, Joseph Eugster (Wu Rwo Shur in het Chinees) was gestationeerd in Taiwan en had last van zware artritis. Na een tip van een collega om niet bij de pakken neer te zitten maar reflexologie te proberen begon hij zich in te lezen en het op zichzelf uit te voeren. Na twee weken was zijn artritis verdwenen. Verbluft en enthousiast geworden begon hij de reflexologie te praktiseren op zijn kerkelingen?

Toen hij een bekende Taiwaneese reporter van een schildklieraandoening afhielp en deze reporter er een TV reportage over maakte kwamen duizenden Taiwanezen naar hem toe om van hun klachten af geholpen te worden. Hieruit is de Rwo Shur of Father Joseph methode ontstaan.

Het is een zeer stevige en pijnlijke manier van reflexologie. Het idee hierachter is dat er soms een soort schil over het reflexpunt zit die eerst ‘doorgebroken’ moet worden. De theorie komt voort uit de traditionele Westerse reflexologie. Er zijn een aantal verschillen in zones en er wordt met de knokkels en met houten stokjes en crème gewerkt. De stokjes hebben als voordeel dat de duim wordt gespaard en het voelt vaak minder pijnlijk.

Joseph Eugster heeft een grote invloed gehad op de herontwikkeling van voetreflexologie in Azië en wordt wereldwijd gezien als een groot pionier en ambassadeur van reflexologie.

Padabhyanga

De Indiase manier van voetreflexologie heet Padabhyanga maar wordt ook wel Ayurvedische reflexologie genoemd. ‘Pad’ staat voor voeten, ‘Abhya’ voor omgeving en ‘Ang’ staat voor het lichaam. Door de Marmapunten (vitale punten) te masseren kun je de balans in het lichaam optimaliseren. De Marmapunten liggen op dezelfde plek als de meridiaanpunten maar zijn meestal groter waardoor ze makkelijker te bewerken zijn. Deze vorm is vooral preventief bedoeld. De Padabhyanga dient idealiter elke avond voor het slapen gaan uitgevoerd te worden.

De behandeling wordt uitgevoerd met olie (meestal sesamolie) en er wordt gewerkt met een warme koperen of tinnen schaal. De ‘Kasa’schaal wordt ingewreven met olie en daarmee wordt over de voeten gewreven om de energiecirculatie te stimuleren.

In Nederland zijn er inmiddels duizenden beoefenaars van de reflexologie. Ook hier heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Een aantal specifieke richtingen worden hier genoemd:

Chinflex/ Voetreflex plus

Marga van Erp heeft een stijl ontwikkeld die een combinatie is van de ‘Westerse’ technieken en de originele Chinese voetreflexologie. De Chinese methode is zo’n 4000 jaar uit. Waar de Westerse methode alleen op de voeten gefocust is, houdt de Chinese methode zich naast de voeten ook met de onderbenen en de knieën bezig. Daar zitten hele belangrijke meridianen en acupunctuurpunten. Een ander verschil is dat de uitvoerder van de Chinese voetreflexologie veel meer vanuit zijn eigen lichaam werkt. Zo worden de handen en vooral de duim ontlast terwijl je toch een stevige druk uit kunt oefenen.

Marga van Erp had in Nederland al diverse voetreflexologietraningen gevolgd toen ze voor haar acupunctuurstudie stage liep in een Chinees ziekenhuis. Daar ontdekte ze deze, voor haar nieuwe en andere vorm van reflexologie. Ze verwachtte een soortgelijke stijl als de Westerse maar werd compleet verrast door een andere methode van werken. Door de grote effectiviteit van deze vorm besloot ze zich verder te ontwikkelen in deze stijl en zo werd ze in China officieel erkend als voetreflexoloog.

Terug in Nederland besloot ze een beroepsopleiding op te zetten die de Westerse en de Chinese manier van werken combineert.

We werken met de gebruikelijke reflexzones maar ook met de acupressuurpunten uit de meridiaanleer. Ook worden de meridianen als geheel behandelt.

In China is het gebruikelijk dat de mensen om de drie, vier weken voor preventief onderhoud naar de voetreflextherapeut gaan en dan worden alle zones, meridianen, een aantal ‘ervaringspunten’, de onderbenen en de knieën bewerkt. Ervaringspunten zijn punten die in de loop der eeuwen door ervaring en overlevering zijn ontdekt als punten die goed tegen bepaalde aandoeningen werken. Zo hebben ze een punt tegen slapeloosheid, diabetes etc. Niet dat diabetes de uitkomst zou zijn van een authentieke Chinese diagnose. Zij denken meer in termen als te weinig yin of een Milt chi zwakte.

De belangstelling voor de Chinese reflexologie en de combinatie met de Westerse vorm in Nederland is groot.

Methode Manda Bergsma

Direct na haar studie fysiotherapie merkte Manda Bergsma dat de geleerde kennis te beperkt was en besloot ze om verder te studeren in de acupunctuur. Eenmaal werkzaam in een grote fysiotherapiepraktijk besloot ze om voetreflexologie toe te passen om de kennis van de acupunctuur te gebruiken, omdat er binnen de praktijk niet met naalden gewerkt mocht worden. De chronische ‘gevallen’ werden naar haar doorverwezen en Manda was altijd heel nieuwsgierig wat ze op de voeten zou aantreffen. De reacties op haar therapie waren lovend. Ze ontwikkelde een vorm van voetreflexologie waarbij niet alleen de fysieke plek word behandeld maar ook het orgaan wat bij de desbetreffende meridiaan hoort. “Bij mensen met retro patellaire chondropathie (knieklachten) bewerk ik op de voet de zone die bij de knie hoort maar ook de zone van de maag, want de maagmeridiaan loopt langs de knie.”

Manda ontwikkelde een vorm van reflexologie waarin ook de meridianenleer is verwerkt. Omdat haar methode zo succesvol was werd ze gevraagd om lezingen te geven. De lezingen werden cursussen en de cursussen werden opleidingen. De opleidingen  worden al meer dan twintig jaar gegeven op de School voor Voetreflexologie in Noord Holland.

Manda legt uit hoe haar methode werkt:”De energie, ki of prana die we in ons lichaam krijgen stroomt door onze meridianen. Door verbranding van voedsel komt (licht)energie vrij. Deze energie stroomt door onze meridianen. Alle cellen krijgen via de meridianen (licht)energie aangevoerd die behalve energie ook informatie geeft aan de cellen. Vergelijk het internet. De cel weet hoe te specialiseren en hoever te vermenigvuldigen.

De afvalstoffen die vrijkomen tijdens de verbranding van voedsel wordt uit ons lichaam afgescheiden via de nieren, de uitademing. De lichtenergie dooft en deze energie verlaat het lichaam via tien lichaamslijnen. Dit zijn een soort afvalkokers die de afgewerkte energie transporteren naar de voeten. Vanaf de voetzones kan de afgewerkte energie het lichaam verlaten. Normaal gesproken verlaat de restenergie het lichaam via de voeten maar als er een blokkade is kan zich dat ophopen. Met de voetreflexologie kun je dit uit het lichaam laten verdwijnen.

Als meridianen blokkeren heb je aan de ene kant een ophoping van energie. Die wordt vaak als pijn ervaren. Aan de andere kant van de blokkade is er een leegte omdat de doorstroming geblokkeerd is. Dit kan bijvoorbeeld koud aanvoelen. Doordat de stroming vermindert is gaat het ureum (afvalstoffen) bezinken en kristalliseren. De voetreflexzones krijgen daardoor ook minder aanvoer van afgewerkte energie en zo ontstaan op de voetzones ook kristallen.

Die strijk je los zodat de kristallen worden opgelost en zo worden deze stoffen weer opgenomen in de bloedbaan en afgevoerd. Daarnaast stimuleer je de plek waardoor de energie over de hele zone gaat stromen.

Aan de andere kant van de blokkade is er een overvloed een ‘volte’.  De cliënt ervaart dit als pijn. Vaak reageert het lichaam op de volte van energie met ontsteking.  Als je dan op de zone op de voet deze plek licht indrukt haal je de opgehoopte energie naar de voeten toe waar het weer het lichaam kan verlaten. Zo kun je ontstekingen voorkomen.”

De kaart die Manda gebruikt is een directe weerspiegeling van het lichaam. In de loop der jaren heeft ze deze kaart ontwikkeld.

De organen vinden we terug op de voetzool en de huid, spieren en botten zitten op de dorsale kant (bovenkant). De hak is het bekken en de grote teen het hoofd.

Heeft iemand lange armen dan zijn de armzones ook langer. Krijgt iemand een wespensteek op het voorhoofd dan zie je direct een bobbeltje ontstaan onder de nagel van de grote teen; nl. de reflexzone van het voorhoofd.

Deze methode gaat echt in op de klacht. Bij een tenniselleboog behandelen we de elleboog, de dikke darmmeridiaan, de nieren want die staan in relatie met de botten, de bijnieren om de ontsteking te remmen en C7. Zo’n behandeling duurt maximaal een uur.

S.T.E.R. therapie

Is een energetische vorm van reflexologie. Deze methode is aangereikt in ‘automatisch schrift’ via een medium. 22 jaar geleden zijn de eerste berichten bij Rob Geijssen binnengekomen. De voet wordt ingedeeld in negen huishoudingen (bijv. de hormoonhuishouding, bloedsomloop, etc). Daarin bevinden 68 reflexpunten.

Niet de cliënt maar de behandelaar voelt op een bepaald gebied een prikkel. Daar houdt hij/zij een tiental seconden contact waardoor er een overdracht plaatsvindt wat de energie weer doet stromen. Zo is er bijvoorbeeld een punt dat kan helpen om te stoppen met roken. Rob Geijssen heeft zo duizenden mensen van het roken afgeholpen.

S.T.E.R. staat voor Stimuleren, Toevoegen, Energie en Reguleren. Door ontspanning te creëren kan het lichaam zich openstellen voor een behandeling. Tijdens deze behandeling wordt de energiedoorstroming op gang gebracht wat blokkades opheft en zo klachten vermindert.

De DROP Visie

Thijs Versteegh ontwikkelde een visie waarbij veel meer naar de houding van de reflexoloog wordt gekeken. Hij stelt dat hoe meer de reflexoloog ontspannen kan werken, hoe ontspannener en effectiever de behandeling aankomt. DROP staat voor Dynamic, Relaxed, Objective en Precise. De fysieke en dus ook de mentale houding van de reflexoloog……

Bonden

Voetreflexologie wordt in Nederland door een aantal bonden of verenigingen begeleidt. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, de BER en de algemenere verenigingen FAGT, FONG en de VNT. Aansluiting bij de meeste organisaties kan bij het volgen van een erkende opleiding en een opleiding medische basiskennis. Eenmaal aangesloten bij een vakvereniging kan de cliënt de behandelingen bij bepaalde ziektekostenverzekeraars vergoed krijgen.

Sceptisch

Zoals bij elke alternatieve of complementaire therapie zijn er duizenden succesverhalen. De wetenschap blijft echter schermen met onderzoeken die bewijzen dat het werkt of dat het klinkklare onzin is.

De heer Koppenaar van de stichting Skepsis, een stichting die zich ten doel stelt buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, zegt het volgende over voetreflexologie:”reflexologie zou moeten werken via zenuwprikkels in de huid van de voet, maar daar is meteen al een groot probleem. Het kan best zijn dat de voet 7000 gevoelsreceptoren heeft, feit blijft dat de voetzool geen onderscheid kan maken tussen een of twee voorwerpen wanneer die minder dan twee centimeter uit elkaar liggen. Op de verschillende voetkaarten liggen de details veel dichter dan twee centimeter bij elkaar. Bovendien, veronderstel eens dat voetzoolstimulatie via een onbekend mechanisme een reflex zou opwekken bij een orgaan elders. Waarom zou dat orgaan dan opeens weer goed moeten gaan functioneren? De gedachte hierachter is kennelijk dat niet goed werkende organen te vergelijken zijn met een radio die het weer doet als je erop slaat.”

Hij haalt ook diverse studies aan waarin het effect van voetreflexologie wordt geminimaliseerd.

Resultaat

Een van de meest wetenschappelijk opgezette onderzoeken is recent gedaan in Denemarken.

De Koninklijke Deense School voor Geneeskunde hield samen met vijf reflexologieverenigingen een onderzoek onder 220 patiënten met hoofdpijnklachten. 90% van de deelnemers had aangegeven voorgeschreven medicijnen te hebben geslikt de maand voorafgaand aan het onderzoek. 78 Reflexologen gaven de deelnemers over een bepaalde periode voetreflexologiebehandelingen. Drie maanden na afloop van een reeks behandelingen gaf 16% van de deelnemers aan dat de hoofdpijnklachten verdwenen waren en 65% had een significante vermindering van de klachten ervaren.

Conclusie

Voetreflexologie is volop in ontwikkeling. Er zijn veel verschillende vormen van behandelen. Doordat er zoveel verschillende ‘kaarten’ zijn kan het voor de leek wel eens lijken alsof het een bij elkaar geraapt allegaartje is. En voor de sceptici is het ook moeilijk te begrijpen dat er meer dan een manier is. Maar net zoals men het lichaam kan helen door duizenden verschillende vormen: fysiotherapie, Mensendieck, Ayurvedisch, Acupunctuur, Fytotherapie etc, etc. kan men ook op voet het hele lichaam bewerken. En net zoals veel lichaamstherapieën volop in ontwikkeling blijven, zullen er nieuwe ontwikkelingen en kaarten voor de voetreflexologie ontstaan.

Bronnen:

Dit is een artikel wat eerder is gepubliceerd in Massage Magazine.

Mooie dingen in het ziekenhuis!

Onlangs was ik als partner* uitgenodigd bij Spaarne Gasthuis. We kregen een aantal lezingen en een rondleiding in het ziekenhuis. Het thema was ‘innovatie’.

En er wordt veel geïnnoveerd in dit ziekenhuis! De naam verraad het al aan; geen ziekenhuis maar een gasthuis. Toch gaat dat het hoofd van de afdeling Innovatie, Veerle Struben nog niet ver genoeg. “Als het aan mij ligt veranderen we onze naam in Spaarne Health and Happiness.” (Innovators spreken Engels!)

Voeding

Zo is de centrale gaarkeuken veranderd in mobiele keukens waarmee beter ingespeeld kan worden op de behoeftes van de gasten.

Op de afdeling geriatrie worden maaltijden gemaakt uit ‘de oude doos’. Geen pokébowls of suhsi maar stamppotjes en een bal gehakt. Op de afdeling oncologie wordt weer ingespeeld op de geursensatie van de gasten en worden lichte, kleine maaltijden gemaakt. Kinderen kunnen zelf aangeven in welke vorm ze hun homogene voeding willen met de 3Dprinter.

Een leuke bijkomstigheid; de koks genieten veel meer van het kleinschaligere koken op de afdeling.

IT

Grote innovaties vonden ook plaats in de IT. Het streven is IT in te zetten om het werken makkelijker te maken. Een samenwerking tussen de medische wereld en de IT zorgt o.a. voor pleisters die opgeplakt allerlei informatie van de gasten kunnen aflezen.

Ook worden er VR (virtual reality) brillen gebruikt om te kunnen oefenen in de operatiezaal. Een enorme kostenbesparing want nu kunnen artsen al oefenen zonder dat ze de steriele kamer in moeten.

De gasten kunnen met zo’n VRbril al een goed beeld krijgen waar ze naar toe gaan.

Massagetherapie

Innovaties in de Integrale Zorg (Integrative Medicine) blijven echter nog beperkt tot de handmassages die ‘onze’ vrijwilligers geven. Dat is jammer als je ziet wat er allemaal in de ons omringende landen gebeurt. Er zijn talloze landen waar massagetherapeuten gewoon in dienst zijn van het ziekenhuis. Nederland loopt echt achter op dit gebied!

Er komen steeds meer onderzoeken die bewijzen dat massagetherapie van toegevoegde waarde is op een afdeling geriatrie, oncologie, etc.

Wat daarbij belangrijk is, vooral voor de reguliere zorg, is dat wij massagetherapeuten duidelijk binnen ons werkveld blijven en dit goed kunnen onderbouwen: we claimen niet dat we mensen beter kunnen masseren. We kunnen wel een flinke bijdrage leveren aan het welbevinden en de geluksfactor van patiënten of gasten.

Health and happines dus…

*Esoterra verzorgt massagecursussen voor vrijwilligers van Spaarne gasthuis.

Bronnen:

https://www.massagetoday.com/articles/14656/Hospitals-Embracing-Massage

https://www.s4om.org/health-care-professionals/hospitals-incorporating-oncology-massage

https://www.evk-witten.de/therapie/therapeutische_teams

Massage op vakantie!

Als vakidioot kijk ik, eenmaal aangekomen op m’n vakantielocatie, altijd even naar het massage-aanbod van de regio. Meestal mag ik van mijn vrouw wel een uurtje naar de masseur terwijl zij de kids bezighoudt in het zwembad. 

Masaje 

Ik ben altijd benieuwd hoe ze ‘het’ in het buitenland aanpakken. Meestal is dat redelijk hetzelfde als in Nederland. Een paar uitzonderingen; in Spanje kreeg ik een paar keer een papieren onderbroek die ik aan mocht trekken voordat ik kon gaan liggen. 

In een prachtig resort in Costa Rica kreeg ik een heerlijke massage die iets uitliep. Ik had een massage geboekt van een uur, maar de masseur vertelde me na bijna een uur dat ze geen tijd meer had voor mijn andere been, tenzij ze nog een half uur door mocht gaan. Slimme meid! Tuurlijk ga maar lekker door. Het is toch vakantie. 

Iets soortgelijks maakte ik mee in een winkelcentrum in Texas waar ik een stoelmassage voor 10 minuten boekte. Na tien minuten lag ik half in coma en kon nog net “yes” murmelen toen de masseur vroeg of ik nog tien minuten extra wilde. 

Maar het kan ook minder goed aflopen. Een student vertelde me dat ze in een Turkse badplaats een luxe Hamam massage kreeg waarbij ook billen en borsten uitgebreid werden meegenomen. Veel uitgebreider bleek achteraf, dan haar vriend die ook de luxe Hamam massage had gekregen bij dezelfde masseur. 

Opeens weet je het!

Ook kom ik geregeld mensen tegen die op vakantie zo’n fijne massage krijgen dat ze eenmaal thuis besluiten ook masseur of massagetherapeut te worden. Zo hebben we nu één student die in Griekenland een wereldveranderende massage heeft gehad en één die op het strand van Aruba een fantastische massage kreeg. 

Persoonlijk vind ik niks heerlijkers dan een massage in de buitenlucht, als het warm genoeg is. De mooiste herinnering daaraan is van een massage in een tuin gewoon in Nederland; Zeist. Hoge bamboestruiken gaven genoeg privacy en schaduw, terwijl een licht briesje de geluiden van de stad ver weg bliezen… 

Jouw ervaringen 

Heb jij bijzondere ervaringen met massage in het buitenland? Deel je avonturen of foto’s hieronder in de comments. Ik ben heel benieuwd.

Get in the mood 

Om vast in de vakantiestemming te komen heb ik een verzameling van de mooiste massagelocaties gemaakt, klik hier.

De mens, de aarde, de alg… deel I

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”

Theodosius Dobzhansky

We weten allemaal dat we afstammen van de apen en we hebben allemaal wel eens gehoord van de evolutietheorie maar bovenstaande quote inspireerde mij om eens goed de evolutietheorie in te duiken. Uiteindelijk werd het een tijdelijke obsessie waarvan ik de meest interessante wetenswaardigheden graag met je deel. Hier een eerste deel…

Wat waren ‘we’ voor de apen?

Wetenschappers gaan ervan uit dat al het leven op Aarde uit één en dezelfde voorouder is ontstaan. Alle planten, dieren, schimmels; alles komt uit dezelfde bron! De Last Universal Common Ancestor, LUCA. Alles is dus op die manier met elkaar verbonden! Al is het 3 of 4 miljard jaar geleden; we delen dezelfde voorouder. Bomen, planten, schimmels, dieren en wij, mensen. Allemaal gebruiken we dezelfde celmembranen en genen.

Een alg die ergens in de oceaan rond dwarrelde is ons aller oeropa of oma (geslacht bestond nog niet)!

Wat een prachtig holistisch inzicht is dat; we stammen allemaal van elkaar af. Het wordt nog interessanter als je bedenkt dat we voor het grootste gedeelte bestaan uit waterstof. Net als sterren! We are made of stardust.

Trouwens over water. Weet jij hoeveel procent water je bent? En waar komt dat water vandaan?

Dat water is al miljarden jaren geleden via meteorieten op onze planeet terecht gekomen. Dat zelfde water waar wij dus voor 70-80% uit bestaan. Dus hoe oud ben je eigenlijk?

We zijn allen één!

Vanuit LUCA is dus het leven op Aarde ontstaan met uiteindelijk de zoogdieren, de primaten en de mensen die wij zijn geworden. Op een meterslange tijdlijn van de Aarde van ontstaan tot nu, zijn wij mensen echt pas de laatste millimeters toegevoegd.

Goed, de evolutie gaat door; continue in beweging. Wie weet waarin we over een miljoen jaar zijn door geëvolueerd. Als ‘we’ dan nog bestaan! Hopelijk kunnen we steeds beter omgaan met ons sterkste gereedschap; ons bewustzijn.

Maar we kunnen altijd weer terug evolueren naar ons oerbestaan op Aarde, net als onze oervoorouders de blauwalgen. Lekker eencellig door de oceaan dwarrelen. Klinkt heerlijk stressvrij niet?

Davinci en Tai chi

Het karakter ‘Tai’, het eerste deel van Taiji, laat zich vertalen als groots en alomvattend.

De lijnen bewegen van boven naar beneden en horizontaal, en een krachtige, korte krul maakt het beeld compleet. ‘Tai’ is een sterk versimpelde weergave van een mensfiguur, armen en benen gespreid en met een duidelijke kern. Deze figuur is gevat in een open cirkel, met andere woorden; begrensd maar vrij. De gelijkenis met de Gulden Snede van Leonardo Da Vinci is indrukwekkend. Beiden symboliseren de optimale mens in zijn of haar universum.

Kalligafrie: Chungliang Al Huang

De optimale mens is de kern van Taiji. Je oefent het lichaam in alle mogelijke richtingen, en elke spier, elke pees, het hele skelet, alles werkt samen om effectief te bewegen. Maar het verhaal is groter dan ons lichaam, want onze omgeving speelt een net zo belangrijke rol. Contact met de aarde, met andere woorden ‘stevig staan’, zorgt ervoor dat we onze bewegingen meer kracht kunnen geven, met minder moeite. De ruimte om ons heen geeft ons bovendien de vrijheid om te bewegen. Beweging en zwaartekracht samen creëren momentum, nog zo’n hulpmiddel om een beweging moeiteloos en effectief uit te voeren.

De horizontale lijn in de kalligrafie reikt uit naar de buitenwereld, naar de mensen om ons heen. De verticale lijnen symboliseren onze plaats als mens tussen hemel en aarde. Met dit bewustzijn handelen we in verbondenheid met alles en iedereen, maar altijd vanuit onze eigen kern.

Elvira Trienekens

(Elvira is docent in de opleiding massagetherapie en van de bij- en nascholing ‘masseren vanuit ontspanning’)

Massage op de kaart zetten!

Sanderijn (33) uit Veenendaal en Annelies (47) uit Nieuw-Vennep zijn meiden op een missie: “Massage krijgt nog veel te weinig aandacht. Massage of massagetherapie moet zichtbaar worden in de gezondheidszorg.”

Het middel om dit doel te bereiken is ‘Massage to Move’. Een franchiseorganisatie voor masseurs en massagetherapeuten. De eerste franchisenemer is er al: Lobke uit Roosendaal.

“In eerste instantie zijn we er voor de cliënten. Met één merk willen we duidelijkheid en vertrouwen bieden. Als een client een massage boekt moet het veilig, vertrouwd en van goede kwaliteit zijn. Met Massage to Move willen we dat voorspelbaar en herkenbaar maken.”

Annelies en Sanderijn zijn zo enthousiast over hun bedrijf dat ze meteen losbarsten. Ik wil eerst nog weten hoe ze elkaar ontmoet hebben.

”We zaten in dezelfde klas bij Esoterra en we merkten dat we allebei heel enthousiast waren over het massagevak. Na een cursus stoelmassage zijn we stapje voor stapje samen gaan ondernemen, eerst op festivals en markten. En dat is vanaf het eerste jaar van de studie zo verder gaan ontwikkelen. Eigenlijk is er zo vanuit de samenwerking ook een vriendschap ontstaan. Doordat je samen studeert ga je door een leerproces heen waarin je jezelf maar ook elkaar heel goed leert kennen. Zo is het stapje voor stapje verder ontwikkeld, hebben ze tijdens hun studie bij Esoterra een goedlopende massagepraktijk opgebouwd en zijn ze samen deze franchiseorganisatie gestart.”

Annelies was in ‘haar vorige leven’ architect. Na de eerste dag van de introcursus ‘gooide’ ze haar hele familie op de tafel en werd zo enthousiast van de reacties van haar gezin dat ze zich aanmeldde voor de opleiding tot massagetherapeut.

“In mijn toenmalige baan was ik vooral met mijn hoofd bezig en het masseren helpt me om in het hier en nu te zijn. Als je masseert kun je niet met je gedachten bij het avondeten zijn want dat heeft direct een negatief effect op de massage.”

Sanderijn werkte bij de GGZ als opleidingsadviseur en wilde voor haarzelf ontdekken of massage leuk was. Ook zij was na de introcursus verkocht. Al had ze er nog geen direct doel bij. “Ik wist dat ik cognitief alles op een rijtje had maar ik wilde iets met mijn handen doen en leren.

Zo kwamen ze in de opleiding terecht. Annelies wilde direct de opleiding tot massagetherapeut doen. Sanderijn was alleen van plan het eerste jaar te doen. Tot de les ‘klachtgericht werken’. Toen zag ze de kracht van massagetherapie en wilde ze er alles over leren.

Wat heeft Massage to Move de massagetherapeuten te bieden?

“Als je afgestudeerd massagetherapeut bent is toch eigenlijk de enige optie dat je voor jezelf gaat beginnen. Maar niet iedere massageprofessional is ook een ondernemer en daar willen we bij helpen want het zou zonde zijn als je al dat talent kwijt raakt omdat men gewoon niet weet hoe je een praktijk kunt opzetten.

Met Massage to Move bieden we een team waarin je je kan ontwikkelen. We organiseren verschillende bijeenkomsten per jaar, waaronder intervisies en uitwisseldagen. Er komt een platform waarin we informatie van allerlei aard gaan aanbieden. En we bieden ook collega’s. Er gebeuren soms best heftige dingen en dat is iets wat we ook samen gemerkt hebben, dat wij elkaar altijd kunnen bellen. En dat het soms fijner is om over deze zaken met elkaar te spreken dan met je partner, omdat je hetzelfde vak uitoefent en elkaar daarom goed begrijpt en kan steunen.

Het is fijn om met elkaar te groeien en te ontwikkelen. Zo bieden we begeleiding in het ondernemerschap maar ook bijeenkomsten zoals het weekend van 13-15 september. In dat weekend gaan we samen ontwikkelen en ontspannen en met elkaar genieten van het vak.”

Wie zijn er welkom bij Massage to Move?

“We worden collega’s dus het is belangrijk dat er een klik is en we samen achter de missie en visie staan. Daarnaast zoeken we collega’s die actief vorm willen geven aan de franchiseorganisatie. Samen zorgen we voor kwaliteit. Daarin houden we elkaar scherp. Het mooie is dat je zelfstandige blijft met je eigen kleur, maar wel in verbinding met elkaar.

Stel nou dat de klik er niet is of dat je onder je eigen naam praktijk wilt houden, maar je vindt het toch lastig om te starten. Of je hebt geen idee hoe je een website moet bouwen of je krijgt bij het idee van een administratie al uitslag, dan kunnen wij je daarbij helpen. We bieden ondersteunende pakketten aan om dat uit handen te nemen.”

Een prachtig initiatief van deze enthousiaste dames. Het ondernemen is inderdaad iets heel anders dan het vak uitoefenen. Daar loop ik ook nog steeds tegen aan. Fijn dat deze dames een oplossing bieden.

Doordat zij de bedrijfsvoering uit handen nemen, kun jij je handen gebruiken waarvoor ze bedoelt zijn: masseren!

Kijk eens op hun site: https://www.massagetomove.nl/

Of schrijf je in voor hun workshop “Ondernemen als massageprofessional” op zaterdag 30 maart van 10 tot 13 uur bij Esoterra in Bilthoven.

Altijd naar het hart toe masseren??

In veel cursussen en opleidingen hoor je menigeen de stelling uiten dat je “altijd naar het hart TOE moet masseren”. “Heel belangrijk!” “Gevaarlijk om van het hart af te masseren.” Een hobby van mij is om dan te vragen: waarom? Waarom MOET je altijd naar het hart toe masseren? Wat ik zo leuk vind aan deze vraag zijn de reacties.

Bij een aantal mensen zie je een verwondering ontstaan: “tja waarom eigenlijk?” Ze hebben er nooit een moment bij stil gestaan dat het ook een vraag kan zijn.

De aarde is rond!

De meeste kennis die we bezitten is door geleerden ontdekt of ontwikkeld. Zo zou ik er persoonlijk nooit achter gekomen zijn dat de aarde rond is. Rond? Waar dan? Ik zie alleen maar plat en een zon die in de zee verdwijnt. We weten van alles omdat we het aangenomen hebben en dat scheelt een hoop tijd en moeite. Ik was altijd wat nieuwsgieriger dus ik moest van alles zelf ontdekken. Bijvoorbeeld dat gebakken drop niet smaakt (en dat het bakken je moeders pan verknoeit).

Je moet ALTIJD naar het hart toe masseren! Andere studenten gaan nadenken en komen met “dat het iets met de stuwing naar het hart of de kleppen” te maken moet hebben? Afvalstoffen worden er ook bijgehaald. Maar worden afvalstoffen dan niet afgevoerd als je van het hart afstrijkt? Gaan de kleppen kapot als je tegen de richting in masseert? Welke richting eigenlijk, het is toch een omloop, een gesloten circuit? Tja daar wordt het al moeilijker.

Let wel, ik ben hier niet bezig om hooghartig te doen. Ik heb niet gezegd dat ik het antwoord weet. Nee, de hobby zit in het feit dat mensen een stelling in hun hersenen meedragen die ze nooit bekeken hebben: Water is nat en je MOET ALTIJD NAAR HET HART TOE masseren! Punt.

Hart is geen pomp

Voor dit artikel heb ik nog even op Google gezocht om te kijken wat de onderbouwing is van deze stelling. Je komt er niet achter. Er wordt wel veelvuldig geschreven dat het echt heel belangrijk is maar waarom? Nee dat wordt niet vermeld. Het lijkt wel een wetmatigheid die al vroeg in het begin door de oude meesters is opgesteld. Misschien wel door Per Henrik Ling himself, de grondlegger van de Klassieke (Westerse) massage.

Nu wees Jaap van der Wal me dit weekend op een onderzoek van Branko Furst. Hij claimt dat het hart helemaal geen pomp is! Het hart pompt geen bloed rond! Volgens zijn stelling zorgen de capillairen voor een bewegende bloedstroom.

Dus moet je altijd naar het hart toe masseren? Tja, misschien bedoelde de oude Ling het wel anders. Ling studeerde naast massage ook Noordse mythologie en Goethe. Misschien bedoelde hij het wel metafysisch: Je moet altijd contact met het hart maken als je masseert. Masseer altijd naar het hart toe! Opdat er een diep contact ontstaat. Een ‘meer dan alleen aaien’ maar een moment van (samen)zijn. Een diep meningvol contact, van hart tot hart!

Dus, vooruit zegt het voort: masseer ALTIJD naar het HART toe!

Stefan van Rossum

Bronnen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5215277/

https://www.humanheartcosmicheart.com/The%20Heart,%20Pressure-Propulsion%20Pump%20or%20Organ%20of%20Impedance.pdf

Het jongetje onder de trap

Al vele jaren vertel ik in de les over het laserquest avontuur van mij en mijn neefjes. Hoog tijd om het verhaal eens op papier te zetten. Want het gaat niet alleen over een onbekend jochie. Het gaat over mij en over iedereen die zich hierin herkent.

Jaren geleden ging ik met mijn drie neefjes laserquesten. Je trekt dan een speciaal harnas over je romp aan. Daarop zitten lichtjes en sensoren die afgaan als er op geschoten wordt. Geladen met een lasergun moet je zoveel mogelijk anderen raken en zelf zo min mogelijk geraakt worden. Dit alles vindt plaats in een donkere ruimte met herrie, rook en zwaailichten.

Met twaalf andere rondspringende kinderen mochten we eindelijk de ruimte in. Het commando ‘niet rennen’ was aan dovemansoren besteed. Alle kids sprongen de donkere hal in om de beste plek te vinden waar je de vijand kon bestoken. Na 10 seconden ging er een bel en stonden de laserguns aan. Het spel was begonnen!

Vijftien minuten lang werd iedereen door elkaar beschoten. We renden, doken, sprongen en gilden door de ruimte heen alsof ons leven er vanaf hing. Iedereen had een bijnaam en op je pistool kon je zien wie je geraakt had of wie jou raakte. “Ah, weer Terminator. Wie is Terminator??”

Achter dozen of bovenaan de trap; alles is een mogelijke hinderlaag of een goede plek om anderen op te wachten.

Veel te snel ging de buzzer. Het spel was voorbij. Met bezwete, rode hoofden liepen we weer terug naar de ‘control room’. Daar kregen we de uitslag. En antwoord op de vragen: wie had er gewonnen en wie had wie het meest beschoten?

Alle kinderen waren oververhit en uitgelaten, op één na. Een jongetje kwam eruit zoals hij erin ging. Vol trots vertelde hij dat hij direct naast de ingang onder een trap is gaan zitten en daar de hele tijd heeft gewacht.

“Niemand heeft me geraakt. Helemaal niemand.” Het jochie had 0 punten. Terwijl de rest van de kids hele veldslagen hadden uitgevochten met elkaar, was dit jongetje ongedeerd gebleven. Geen enkele ontmoeting, geen enkel gevaar, geen enkele punt en geen enkele keer geraakt!

Gedurende het hele spel had het jongetje gewacht tot het over was. Zorgen dat het niet geraakt werd.

Tja dat raakte me wel. Ik ken namelijk ook zo’n jochie onder de trap die af en toe meer bedreigingen ziet dan kansen. Die nieuwe ontmoetingen uit de weg gaat. Die vanuit angst leeft. Dat bang is voor wat er allemaal fout kan gaan in plaats van ervaringen opdoen. Een kindje dat liever niet geraakt wordt of andere mensen raakt. Een jongetje onder de trap…

Massagetherapie heeft mij destijds geholpen om me bewust te worden van deze gevoelens en ook de diepe behoefte om aan te raken en geraakt te worden. Soms pijnlijk maar altijd ‘alive’.

Massage Mystery Guest

Undercover in de massagewereld

Voorpublicatie van het Ebook “Massage Mystery Guest”. Dit boek is volgende maand te downloaden op deze site.

Vijf jaar lang ging ik op pad langs Nederlandse en internationale massagepraktijken, sauna’s en massagesalons. Als mystery guest van Massage Magazine beoordeelde ik anoniem de bezoeken en de massages. In dit Eboek vertel ik de grappigste, pijnlijkste ervaringen. Leerzaam voor masseurs en massagetherapeuten, hopelijk leuk om te lezen voor iedereen.

Massage in Bussum

Mijn vriendin en ik hebben een duomassage geboekt. De massagepraktijk in Bussum zit in een sporthal waar op deze vrijdagavond een tennistoernooi word gehouden. Sinterklaas zal met zijn Pieten de prijsuitreiking verzorgen. We zijn vrij vroeg dus nemen in de sportkantine plaats en bestellen wat te drinken. Het is een gezelligheid van jewelste en een komen en gaan van bier en bitterballen. De kinderen lopen steeds meer uit het zicht van de ouders en zij gaan een interessante rol spelen in deze massage-ervaring.

De toegewijde en professionele (sport)masseurs gaan ons na een uitgebreide intake lekker masseren. Alles gaat goed, we liggen lekker, de masseurs weten wat ze doen en op de achtergrond horen we het geroezemoes van de kantine. Het doet me denken aan mijn kindertijd. Als er een feestje was mochten we langer opblijven maar op een gegeven moment was het onverbiddelijk bedtijd. En dan lag ik op bed met het heerlijke geroezemoes op de achtergrond. Af en toe schaterde ome Henk me weer wakker of giebelde de tantes door iets te veel drank, maar een veiliger en ontspannender geluid is er voor mij niet te bedenken.

“De masseur vind het vreselijk en begint ergerlijk te zuchten.”

Zo lig ik dus op de massagetafel maar er komt een ander geluid uit mijn jeugd voorbij. Een minder relaxed geluid. De masseur ergert zich en schaamt zich denk ik voor de herrie van de spelende kinderen in de gang net naast de ruimte. Die kids zijn met ballen aan het spelen. Tja, ik hoor het ook maar ach.

De masseur vind het vreselijk en begint ergerlijk te zuchten. Ik kan het me wel voorstellen. Ze is zo toegewijd dat ze waarschijnlijk in doodse stilte wil masseren. Maar haar geluid (gezucht en gesteun) is vele malen erger dan de spelende kinderen in de hal.

 

 

Adem in….

Elk leven begint met een inademing en eindigt met een uitademing.

Als we sterven blazen we onze laatste adem uit, en als we geboren worden en we ademenen niet snel genoeg in, krijgen we een klap voor onze billen.

Ademen is zo basaal verbonden met het leven dat de ademhaling veel over iemand zegt. Adem je diep of zit je ademhaling hoog? En in welke situaties verandert dit? Krijg je bijvoorbeeld nog wat adem binnen als je voor 1000 man met een microfoon voor je neus staat, of als je examen hebt?

Ik heb heel veel mensen gemasseerd waarbij het echt een klus was om enige ademhaling in het lichaam te zien; zo oppervlakkig dat er niets beweegt. En als je dan vraagt om dieper te gaan ademen, halen ze bijna overdreven een paar keer diep adem en vallen daarna weer terug in hun oude patroon.

Het is interessant ze bewust te maken van hun ademhaling; als je focust op je eigen ademhaling ben je meer in contact met je zelf, je lichaam en het ‘nu’.

Door te focussen op de ademhaling van de client en exact dat ritme te gebruiken krijgt je aanraking een enorme diepgang.

Het resultaat is een verademing 😉 Een diepe rust ontstaat als je zo dicht met je bewustzijn bij je ademhaling komt. Je hele lichaam ervaart de vloeiende beweging van je ademhaling.

Elk leven begint met een inademing en eindigt met een uitademing.

Hoe meer ik met lichaam- en ademwerk bezig ben, hoe meer ik me realiseer dat elke ademcyclus een weergave is van actie en ontspanning, het para- en het ortho-sympatische. Om in te ademen heb je inspanning nodig. Je longen moeten uitdijen, je diafragma gaat naar beneden en je organen worden iets weggedrukt. Velen van ons gebruiken bij een inademing nog extra zogenaamde hulpademhalingsspieren.

De uitademing gaat, bij een goede gezondheid,  zonder enige inspanning; alles flubbert ineen als een leeglopende ballon.

Die continue beweging van de ademhaling zorgt dus voor een onbewust herhalende actie en ontspanning.

Elk leven begint met een inademing en eindigt met een uitademing.

Ademen doen we zonder erbij na te denken. Jaar in en jaar uit. Toch kan het heel bijzonder zijn om af en toe heel bewust op je ademhaling te concentreren. Dan kan een simpel iets als een inademing voelen als het drinken van een heerlijke champagne.

Dan kun je ervaren hoe ontzettend prettig het is om te kunnen ademen. Jaar in en jaar uit.

Ik neem even een adempauze en ga genieten van de zomer en mijn ademhaling.

Geniet,

 

Stefan

esoterra