Holistische anatomie

Holistische anatomie wetenschappelijk onderbouwd? Afgelopen weekend was ik bij het Fascia@Sea congres van Pantha Rei (opleidingsinstituut voor osteopathie). Twee dagen lang waren er internationale toponderzoekers op het gebied van fascia.

De een na de ander kwam met baanbrekend onderzoek en in deze blog deel ik graag de voornaamste bevindingen van dat congres. OF beter gezegd bevinding, enkelvoud. Want als er één rode draad door alle presentaties liep, dan was het dat onze blik op anatomie hopeloos verouderd is.

Anatomie is volgens Georg Harrar, een Oostenrijkse osteopaat, afgeleid van het Griekse woord ‘anatome’ wat dissectie betekent. ‘Dissectie’ komt van het Latijns (from Latin dissecare “to cut to pieces”; bron Wikipedia). In stukjes snijden. Nederlandse zoekresultaten hebben het over verscheuren, openrafelen of splijten.

Middeleeuwse praktijken

Het klinkt allemaal al vrij bloederig en uit de ‘Middeleeuwen’ waar een beetje misdaad ook met dit soort termen werd bestraft; vierendelen, overgoten met olie, levend gevild, etc.

Maar goed de twee grootste bezwaren van anatomie zijn dat het altijd op kadavers, dode lichamen wordt uitgevoerd. En daar kun je een hoop informatie natuurlijk uithalen maar ook een hoop niet. Vooral fascia veranderd vrij snel nadat iemand is overleden.

Het grootste bezwaar is echter dat anatomie, zoals het woord aangeeft, alles in stukjes snijdt. Dit zijn spieren, dat zijn organen. Daarmee gaat een hoop informatie verloren. Zo werd de importantie van fascia pas recent ontdekt omdat het altijd werd weggesneden.

Jaap van der Wal ontdekte dat ligamenten in de werkelijkheid helemaal niet zo bestaan. Spieren hebben geen kleine afgebakende origo’s en inserties maar zijn veel breder en dynamischer in de aanhechting. Dynaments noemt hij het. Het wegsnijden van allerlei weefsels is dus veel meer een keuze van de snijder.

Anatomie is taal

Andere sprekers toonden aan dat het qua functionaliteit geen enkele functie heeft om te kijken naar de individuele spieren. Bewegingen en inspanningen ontstaan door diverse spieren en fascia samen (Prof. Emeritus P. Huijing, NL).

Kurt Mossetter MD een bekende Duitse sportarts stelde een fascia trainingsprogramma op voor profvoetballers om klachten in de hamstrings te voorkomen. Waar bij hij aangaf: ”hamstring injuries are not in the hamstrings.”.

Georg Harrar kwam tot de conclusie dat anatomie vooral een taal is. Om alle delen een naam te geven kunnen we met elkaar communiceren. Als we over de Lattisumus dorsi praten weten we waar het over gaat. Dat is de primaire functie van anatomie.

Godfather of Fascia!

Robert Schleip, op dit congres aangekondigd als de “Godfather of Fascia” is ooit begonnen als Rolfer maar stortte zich, ontevreden over de wetenschappelijke onderbouwing in de materie en is nu de “leading expert on fascia”. Hij gaf onder meer aan dat recent onderzoek aantoont dat als je rekoefeningen doet met je linkerbeen, het rechterbeen ook mobieler wordt! Maar ook dat niet alle fascia te beïnvloeden is met manuele of massagetherapie. Fascia an sich is ook alweer een verzamelnaam met inmiddels een indeling in verschillende vormen van fascia.

Jaap van der Wal weer tot slot, pleit vurig voor een andere visie op anatomie. Als voorbeeld geeft hij een plaatje van een gedemonteerde kerstboom. Alle onderdelen liggen netjes naast elkaar; de takken, de naalden, de slingers, lampjes en kerstballen maar het is geen kerstboom.

Anatomie als architectuur

Jaap bekijkt het fenomenologisch en vraagt om de anatomie vanuit de architectuur te bekijken. Niet hoe maar waarom. De architectuur bekijkt de delen in relatie met elkaar en haar omgeving. Een tensegritymodel gaat over de verhouding tussen tension en integrity. De mens is een zeer complex tensegritymodel waarbij de losse delen pas interessant worden in de samenhang, de architectuur. Een moderne blik op de anatomie dus of zoals ook gezegd werd; holistische anatomie.

 

Let op: Tijdens het congres zijn interviews voor de Esoterra Podcast opgenomen met Jaap van der Wal en Robert Schleip (in het Engels). Hou de podcast of site in de gaten. Medio 2020 worden deze podcasts geplaatst.

Gezondheid; een nieuwe definitie

“There are no passengers on spaceship earth. We are all crew.”

Marshall McLuhan

Afgelopen woensdag was ik uitgenodigd om mee te denken over het gezond en vitaal maken van de stad Utrecht. Een initiatief van NL2025. Een van de sprekers was Machteld Huber die een nieuwe definitie van gezondheid heeft geïntroduceerd. Ze noemt het positieve gezondheid.

Ze deed dit omdat er behoefte was aan een herijking van de oude definitie:

”Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

In 1948 kwam de WHO met deze definitie van gezondheid. Destijds al een nieuwe blik op gezondheid want voordien werd gezondheid nog mechanis benaderd. Je bent gezond als je niet ziek bent (zoals de tweede regel in de definitie al aangeeft).

Positieve gezondheid

Kortom de afwezigheid van ziekte maakte je voor 1948 gezond. Net als een auto die rijdt ‘gezond’ is als ie rijdt zonder kuren.

De definitie van Machteld werd:

“Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”.

In deze nieuwe definitie staat de mens zelf meer centraal als actief participant is in de eigen gezondheid.

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

1: Lichaamsfuncties: medische feiten, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie

2: Mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht

3: Spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie

4: Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans

5: Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk

6: Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Deze aanpak wordt ook wel positieve gezondheid genoemd.

Weerstand

Maar ook deze definitie klopt niet volgens velen die er verstand van hebben. Dr. Pim Valentijn, directeur van Essenborgh en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht schrijft: ”Huber verwart gedrag en gezondheid met elkaar. Volgens de definitie zouden bijvoorbeeld zeer zieke mensen als gezond kunnen worden gezien zolang ze zich maar constructief gedragen. De verwarring ontstaat doordat Huber de term ‘gezondheid’ gebruikt voor een toestand én voor het omgaan met die toestand. Deze dubbele betekenis houdt in dat mensen op een gezonde en ongezonde manier kunnen omgaan met hun gezondheid en hun ongezondheid. Zo kan, afhankelijk van het perspectief van de beoordelaar, dezelfde persoon gezond of ongezond of zelfs tegelijkertijd gezond en ongezond worden genoemd. Hierdoor laat het concept van Huber veel vragen onbeantwoord en kan tot eigenaardige of onjuiste gevolgtrekkingen leiden.

Daar heeft hij een punt: kun je ziek zijn als je je gezond voelt? Uiteraard kan iemand ernstig ziek zijn. Ook als hij zich kip lekker voelt.

Je zou nog een andere definitie moeten maken van gezondheid als je claimt dat je pas ziek bent als je er onder gebukt gaat of als je er last van hebt.

Alternatief

“Het mede door eigen inspanning en naar welbevinden kunnen behouden en ontwikkelen van de gezien de levensfase en levensomstandigheden noodzakelijke lichamelijke, psychische en sociale functies.”

Volgens Jaap van der Stel, lector GGZ bij Hogeschool Leiden, senior-onderzoeker GGZ inGeest slaat ze zelfs de plank flink mis. Deze omschrijving is volgens hem dynamischer, doet recht aan de levensloop, geeft aandacht aan de beleving van de degene waar het om gaat, houdt rekening met de omstandigheden, en maakt duidelijk dat gezondheid iets is dat iemand niet overkomt maar eigen activiteit veronderstelt.

De definitie van holisme

Mijn definitie van gezondheid gaat verder dan de individuele mens. Hubers definitie wordt gezien als een holistische, omdat diverse factoren meespelen. ‘Het hele plaatje.’ In die zin is het zeker meer holistisch of psychosomatisch dan de vorige maar ook het woord holisme heeft vele verschillende definities. De meest gebruikte is “Lichaam en geest zijn één.”  Hiermee wordt bedoeld dat mentale en emotionele aspecten invloed hebben op het lichaam. Voor sommigen werkt het ook nog wederkerig maar ik hoor bij de meesten geen wisselwerking, slechts een invloed van de geest op het lichaam.

Holisme in mijn definitie luidt eenvoudig gezegd: “Alles is één!” Alles is met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar. Ja, je gedachtes beïnvloeden je fysieke gesteldheid. Maar holisme houdt niet op bij het individu als de definitie ‘alles is één’ klopt.

Dan houdt mijn gezondheid ook niet op bij mijn lichaam of mijn zijn. Dan is gezondheid breder, iets wat ook buiten mij (een tegenstelling van mijn eigen definitie want als alles 1 is, is er geen buiten of binnen) is. Gezondheid is dan ook de verbinding die ik heb met de Aarde.

Volgens de oude definitie kan ik heel gezond zijn door Goyi bessen te eten, terwijl die bessen een grote ecologische voetafdruk maken voordat ze in mijn lichaam gezondheid brengen.

Dat kan niet kloppen! Niet meer!

Een nieuw gezondheidsperspectief

In de oude definities is de omgeving van invloed op de mens. Maar de invloed van de mens op de omgeving is niet relevant. Allerlei omgevingsfactoren kunnen je ziek maken, maar hoe beïnvloed jij je omgeving?

Sommige mensen kunnen een vervelende, zelfs ziekmakende invloed hebben op hun omgeving. Bij sommige bedrijven heerst er een ‘zieke werkcultuur’.  Deze cultuur wordt gecreëerd door gezonde (?) individuen.

De gezondheid van de mens behelst ook de invloed die hij/zij heeft op de omgeving waarin hij leeft.

-Ecologisch

-Sociaal

Ecologisch

-Hoe beïnvloedt jouw leven de Aarde?

-Eet je veel vlees? Eet je biologisch? Hoe reis je?

-Consumentisme

-Afvalverwerking

-Je handelen, je manier van leven geven ook een mate van gezondheid af.

Sociaal

-Welke invloed heb jij op je sociale omgeving? Hoe is je relatie met anderen? Hoe is je relatie met vreemden?

-Hoe is je relatie met dieren, planten, plekken?

-Hoe is je relatie met je familie, je buurt?

De tijd dat de gezondheid van de mens alleen per individu wordt bepaald is voorbij. Net als bij bijen en andere soorten, gaat het om de gezondheid van de groep, de soort. Gezondheid gaat om mij, ons, alles.

De nieuwe gezondheid toont aan hoe je, in gezondheid verbonden bent, een deelgenoot bent van de Aarde!

Nieuwe definitie

“Gezondheid is in optimale verbinding met jezelf en je omgeving zijn. Fysieke, mentaal, emotioneel, sociaal en ecologisch.”

Stefan van Rossum

Links:

Institute for Positive Health

NL2025

Sint Maarten; beschermheilige van massage(therapie)

Vandaag 11 november is het Sint Maarten. Vanavond mogen onze kinderen met zelfgemaakte lampionnen snoep ophalen. Ik ben al het hele weekend druk met een creatieve lampion; de kinderen verheugen zich voornamelijk op al het snoep dat ze gaan krijgen.

Dat snoep wordt in onze buurt verzameld en dan verdeeld. De kinderen mogen de helft houden; de andere helft gaat mee met de vrijwilligers van de Voedselbank.

Beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten

Sint Maarten is namelijk bekend geworden met het delen van zijn mantel. Hij had zo’n grote rode cape en toen hij een naakte zwerver zag, bedacht hij zich geen moment en sneed met z’n zwaard de cape in tweeën. De helft voor de zwerver, de helft voor zichzelf. Dat was eigenlijk meer dan genoeg.

Nu ben ik niet christelijk opgevoed maar Sint Maarten is door deze actie wel een van mijn favoriete Sinten. Het is daarom dat ik op geheel persoonlijke titel Sint Maarten uitroep tot beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten!

Want Sint Maarten gaat over delen maar niet alles weggeven. Ik stel me zo voor dat Jezus meteen zijn hele mantel had weggegeven. “Hier, neem alles maar! Ik draag het lijden wel.” Nee Maarten begrijpt de echte mening van delen. Namelijk het hoeft niet ten koste van jezelf te zijn. Van echt delen wordt iedereen beter. Delen is een win-win situatie. Ok, hij is z’n halve cape kwijt maar er is nog genoeg stof en hij krijgt de grote voldoening van iemand helpen.

Waarom dan de beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten?

Mantelzorg

Ok, ik had me misschien beter moeten inlezen eerst want het woord ‘mantelzorg’ komt direct van deze actie af (vandaar het woord mantel). Ook palliatieve zorg komt van Sint Maarten want ‘pallum’ is Latijn voor mantel. Dus dan is Sint Maarten meer een beschermheilige van de (hele) zorg.

Maar ik zie om me heen en weet van mezelf dat het delen van Sint Maarten enorm over grenzen gaat. En dat is de grote uitdaging in ons vak. Veel (beginnende) masseurs durven niet de echte waarde van een massage te vragen, gaan veel langer door dan de afgesproken tijd en willen altijd nog iets geven.

Delen is iets anders dan geven. Delen is iets geven zonder er minder van te worden. Net zoals een goede massage de masseur/therapeut net zoveel geeft als de ontvanger. Wederkerigheid is een essentieel begrip in dit vak. En dan bedoel ik niet alleen de betaling.

Niet weggeven maar doorgeven. Dat is de uitdaging. Niet ten koste van ons eigen lichaam masseren maar ten faveure. We worden zelf ‘zen’ van het masseren. De oxytocine stroomt nog meer door onze aderen.

Palliatieve zorg

Meestal denken we bij palliatieve zorg aan zorg die wordt verleend aan ongeneeslijk zieke mensen maar dat is niet helemaal de juiste definitie. Die luidt: “Zorg gericht op verzachting of verlichting”.

Dus zorg bieden zonder dat iemand daar beter van wordt. Hier kun je dus als verzorgende geen resultaten ‘scoren’. Niet iemand beter kunnen maken maar er toch voor iemand zijn. Daar moet je stevig voor in je schoenen staan. Dat is toch wel een van de meest compassionele vormen van zorg. En ook al is er geen verbetering, heling of resultaat, de beloning is er toch. Het geeft enorm veel voldoening.

Compassie werkt niet alleen naar buiten toe. Je eigen hart wordt er minstens even warm van. En compassie kun je delen wat je wilt; je wordt er nooit armer van. Enkel maar rijker.

Fijne Sint Maarten,

Stefan van Rossum

Shit happens….

In de film ‘the biggest little farm’ besluit een echtpaar om de grote stad te ontvluchten en een organische boerderij te starten met als doel zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Het is een prachtige, inspirerende film geworden.

.

Stront is goed!

Het stel komt allerlei uitdagingen tegen. Als bijvoorbeeld de pruimen eindelijk groeien komen er allerlei vogels op af om de pruimen op te eten. Dit lossen ze dan weer op door grote nestkasten te plaatsen waar uilen op af komen die de kleinere vogels weghouden. Zo zoeken ze naar een natuurlijke balans waar elke oplossing ook weer een gevolg heeft.

Zo produceren de koeien een hoop stront. Bij een ‘reguliere’ boerderij is dat afval maar hier is het mest voor de planten. Er komen kevers op af, die weer goed zijn voor de grond, etc. Een hele, levendige eco-cultuur ontstaat door de mest.

Oftewel stront is goed! Als het niet tot aan je lippen komt, is het een bron van leven.

.

Fouten maken mag…

Terwijl ik de film bekeek resoneerde het bij mij. Ik had net een hoop shit over me heen gekregen. Als verstrooid persoon is het namelijk moeilijk om foutloos te zijn en dat kan soms vervelende gevolgen hebben. in dit geval waren de consequenties niet het einde van de wereld maar wel een ontevreden student en een paar slapeloze uurtjes aan mijn kant.

Maar de shit die ik over me heen kreeg was ook mest. Het was de voedingsstof om die fout niet meer te maken en om nog beter op te letten in de toekomst.

Oftewel door de shit was ik gegroeid. “The shit made me grow!”

Deze ontdekking deed me nog meer groeien. “Misschien hoef ik mezelf niet zo te veroordelen als ik iets fout doe, maar het accepteren en zien als leerpunt.”

.

…maar met mate

En natuurlijk; een mestoverschot is wél een probleem. Als je rondzwemt in de shit dan is het teveel en ga je eraan onderdoor. Of organisch gezegd; als het geen balans verstoort, is stront prima!

Het deed me denken aan de quote van Tom Bodett: ”In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson.”

Dus de volgende keer dat ‘shit happens’ in je leven, kijk waar je mest nodig hebt en faciliteer groei.

.

Stefan van Rossum

.

.

Als het in Salland kan….

Massagetherapie Salland style; Chantal Bennink

Let op! Dit interview is uitgebreider te beluisteren als podcast.

Chantal is alweer enige jaren actief als massagetherapeut en lid van de VBAG. Ze mailde me vorige maand of ik nog een geaccrediteerd massagetherapeut in de omgeving weet om mee samen te werken. Tijd voor een interview dacht ik…

Waar ligt Raalte eigenlijk? In de Achterhoek of in Twente?

In Salland.

En daar zijn dus genoeg mensen die naar de massagetherapeut gaan?

Toen ik sporttherapeut was vroegen mensen steeds meer of het via de zorgverzekering kon. Dus toen ben ik gaan Googlen en toen kwam ik bij jou (Esoterra) uit. En toen heb ik de opleiding gevolgd en nu kunnen mensen dus massagetherapie krijgen. Vanuit een holistische visie en bewustwording. En de mensen zijn heel tevreden.

Mensen hebben misschien het beeld dat in Salland wat nuchterder mensen wonen, maar…

Dat is ook zeker waar.

…die zijn wel heel blij met een massagetherapeut in het dorp.

Ja je moet het zo brengen dat het voor Sallandse begrippen niet te zweverig overkomt. Ik probeer het zo te brengen dat het voor de mensen grijpbaar is. Dat het op de grond staat. Nou voor sommige mensen is het dan nog zweverig maar ja. Dan laat ik het ze voelen en vraag ik of het zweverig is. “Nee eigenlijk niet” Dus die beginnen een beetje anders te gaan denken.

Als ik je site bekijk zie ik een leuke foto van jou in je massage’uniform’ maar wel lekker in het boerenlandschap met koetjes erachter en een mooie boerderij.

Ja daar woon ik. Het Sallandse landschap. Met de foto probeer ik neer te zetten dat het helemaal niet zweverig is en dat hier ook gewoon koetjes zijn en zo.

Wat voor soort klachten, mensen krijg je op je tafel?

Heel wisselend wel. Mensen komen natuurlijk met een klacht. Dat kan fysiek zijn maar ook wat dieper daar op in. Over het verleden, over het psychische deel van mensen, een spiegel voorhouden. Zodat je wat verder kijkt dan alleen de klacht zelf. De leefstijl bespreken we bijvoorbeeld. Ik pak het wat breder aan. Misschien kunnen we ook wat aan de leefstijl doen. Of de houding. Ik geef oefeningen mee. Fysiotherapeutisch of mindfulness. Ademhalingsoefeningen geef ik ook wel mee.

Laatst had ik iemand die was doorverwezen door een huisarts. En die persoon is zo ontzettend blij met mij. Die is weer teruggegaan naar de huisarts die heeft gezegd: ”U moet veel vaker mensen doorsturen naar Chantal”.

Die kloof is nog wel best groot tussen natuurgeneeskunde en het reguliere. Dat is voor huisartsen best moeilijk. Die sturen nog veel door naar de fysio. Maar ja als die persoon dan tien keer bij de fysio is geweest en het helpt niet en ze komen dan vervolgens bij mij en het helpt wel dan is dat mooi.

Heb jij zelf contacten met een huisarts?

Ik heb een huisarts in mijn praktijk die zelf komt. En een arts hier in de buurt die heb ik wel eens geprobeerd om folders neer te leggen maar dat vinden ze dan toch te alternatief. Dat zeggen ze dan niet maar daar komt het dan wel op neer. “Dat past niet binnen onze praktijk.”

Inmiddels gaat het zo goed dat je uitbreiding zoekt?

Ik wil graag met iemand samenwerken of ik moet mensen op een wachtlijst zetten of gewoon nee verkopen.

Hoe heb je zo snel een volle praktijk gekregen?

Ik ben vanaf 2005 sporttherapeut. Ik had wel wat cliënten en toen ik klaar was met Esoterra ben ik op een spoor terecht gekomen dat ik moest kiezen tussen mijn baan als operatie-assistent en mijn eigen praktijk. Ja ik heb voor mijn praktijk gekozen. Dan kom je wel in een groot gat. Van drie dagen als operatie-assistent werken en in de avonduurtjes als therapeut bezig zijn. Maar ik moet zeggen dat ik binnen een jaar op zo’n drie, vier dagen in de week zit. En dat is ook echt mijn max hoor lichamelijk gezien.

Dat is best een sprong om te wagen dan?

Ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou doen maar soms sta je voor een keuze dat het wel moet. Nou ja ik heb het maar gewoon gedaan en het pakte goed uit.

Wat is dan je geheim of ondernemerstip?

Nou tja, dat is lastig. Ik denk dat het een voordeel is dat ik al een praktijk had. Een goeie website moet je hebben. Een Facebookpagina. En in een krantje staan. Je contacten een beetje uitbreiden. En soms eens bij mensen langsgaan en vertellen wat jij nou doet. Ik hoef nu niet meer te adverteren. Het loopt vanzelf.

Waar komen je klanten vandaag?

Uit Raalte en omgeving. Heino, Luttenberg. Rondom Raalte.

Je bent geaccrediteerd. Je cliënten kunnen de sessies gedeeltelijk vergoed krijgen. Hoeveel procent maakt daar gebruik van?

Nou wel zo’n 80% denk ik. Had ik ook niet gedacht, ja het verbaast me ook dat een heleboel mensen natuurgeneeskunde in hun pakket hebben. Maar er zijn ook mensen die het zelf willen betalen.

Wat zijn je toekomstplannen, naast uitbreiding?

Ik zit nu wel op mijn max. Dus iemand met wie ik zou kunnen samenwerken. Dat we cliënten aan elkaar kunnen doorsturen. Dat heb ik nog niet gevonden. Ik heb wel mensen gevraagd maar die zijn druk in hun eigen praktijk. Ik ga gewoon lekker op deze voet verder. Ik ben heel blij.

Heb je nog een tip voor aankomende masseurs, massagetherapeuten?

Maak een plan hoe je het graag zou willen. Een goede website en adverteren in het begin in de plaatselijke krantjes. Een krantje dat veel gelezen wordt.

Nu is Raalte niet het einde van de wereld maar als daar een bloeiende praktijk opgezet kan worden, kan het overal toch?

Absoluut.

Als ik jou hoor kunnen er grote gaten komen. Dat kan ook heel eng zijn. Maar als je erover heen springt kan het zo zijn dat je droom uitkomt. Sterker nog dat je iemand nodig hebt om mee te werken.

Ja zo is het wel.

Gefeliciteerd daarmee Chantal!

 

Meer lezen?:

De website van Chantal: https://www.laatumasseren.nl/

De opleiding geaccrediteerd massagetherapeut

Andere blogs met oud-studenten

Pathologie; een toelichting

Wat is een pathologie?

Inleiding pathologie

Pathologie. Een ander woord voor pathologie is ziekteleer. In deze vorm van wetenschap bestudeert men het ontstaan en het verloop van ziektes. Het ontstaan van ziektes heet: etiologie. Het woord pathologie bevat de volgende onderdelen: – PATHO. Dit is afkomstig van het Griekse woord pathos (παθοσ), hetgeen lijden betekent – LOGIE. Dit is afkomstig van het Griekse woord logos (λογοσ) en dat betekent woord of beschrijving.

In de pathologie zijn er verschillende vakgebieden te onderscheiden: – pathologische anatomie, tegenwoordig klinische pathologie genoemd;  – pathofysiologie;  – pathologische chemie, ook wel klinische chemie genoemd;  – speciële pathologie.

Over de oorzaken van ziekten, zijn verschillende meningen in omloop en meningen over de oorzaken zijn in de loop van de geschiedenis ook wel veranderd.

NVVP

Er is een Nederlandse vereniging van Pathologen (NVVP) met een eigen website. Op deze site een definitie van het vak Pathologie:

Pathologie. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie). Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied behelst de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan. De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Daarnaast wordt er op een afdeling Klinische Pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek verricht. De dierpatholoog verricht dezelfde werkzaamheden als de klinische patholoog, alleen dan ten behoeve van dieren in plaats van mensen. De pathobiologen houden zich voornamelijk bezig met basaal pathofysiologisch onderzoek.

Geschiedenis

Iets over de geschiedenis van pathologisch onderzoek. De vroegst te traceren toepassing van een wetenschappelijke methode op het gebied van geneeskunde is een ontwikkeling die is opgetreden in het Midden-Oosten tijdens het zgn. islamitische gouden tijd perk en vervolgens in West-Europa tijdens de Italiaanse Renaissance.

Vroeg, min of meer systematisch onderzoek naar infecties stammen uit de Griekse oudheid en de namen van de medici Herophilus van Chalcedon en Erasistratus van Chios aan het begin van de derde eeuw BC horen hier bij. De eerste arts waarvan bekend is geworden, dat hij postmortem onderzoek deed was de Arabische arts Avenzoar (1091–1161). Rudolf Virchow (1821–1902) wordt algemeen erkend als de vader van microscopische pathologisch onderzoek. De meeste vroegere pathologen waren ook behandelende artsen.

Omdat wij ons meer bezighouden met gezondheid en minder met ziekte, is het wellicht de moeite waard om ook kennis te nemen van de publicaties van The World Health Organisation. Zie daarvoor o.a. http://www.who.int/publications/en/

Als je de diverse manieren van gezondheidszorg en medisch handelen bekijkt, dan blijkt er een soort van tweedeling te bestaan. Aan de ene kant van het spectrum staan de z.g. regulieren, aan de andere kant de alternatieven. De wereld van de alternatieven is over het algemeen wat diffuus. Een website waarin wordt getracht hier wat structuur in aan te brengen is www.iocob.nl.

Massagetherapie is in de VS de meest gebruikte vorm van CAM (Complementary and Alternative Medicine). Aanbevolen wordt om eens te lezen op http://en.wikipedia.org/wiki/Massage

Ook interessant  een relatief nieuwe ontwikkeling in de wetenschap, nl PNI, pychoneuroimmunologie. Een beetje moeilijk, maar volledig artikel is te vinden op de Engelse Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunology

1; De oorzaak is lichamelijk van aard

De aanhangers van deze richting, die ook wel somatogenie heet. stellen dat het gehele vraagstuk van gezondheid en ziekte te herleiden is tot in ons lichaam afspelende fysische en fysiologische processen. Enkel objectief vaststelbare ziekten (= diseases) die ook een objectief te vinden oorzaak hebben tellen. Als iemand zich ziek voelt (= illness), wordt dat niet gerekend tot ziek zijn. Disease en illness kunnen dus los van elkaar staan: je kunt je ziek voelen, zonder objectief gezien ziek te zijn of je kunt objectief gezien ziek zijn, zonder je ziek te voelen. Deze eerste school heeft dus ook minder aandacht voor de psychologie, dit in tegenstelling tot de tweede school.

Een belangrijke groep aandoeningen, die in deze categorie thuishoren zijn ziekten, die aangeboren zijn. Men spreekt van erfelijke ziekten. Dit type aandoeningen is gekoppeld aan erfelijk materiaal. Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis is de bloederziekte (hemofi lie), die voorkwam in Europese vorstenhuizen.

Een andere groep in deze categorie is een aanleg voor een bepaalde aandoening. Wellicht heb je in een medische vragenlijst wel eens de vraag gezien: komen er in de familie . . . . . aandoeningen voor. Men spreekt in dit verband van aanleg tot of predispositie.

2; De oorzaak is (mede) psychisch van aard

De psychogenie gelooft dat een ziekte (mede) wordt veroorzaakt door psychologische oorzaken. Een belangrijk aanhanger van deze school was Freud. Die vertelde dat je ook ziek kunt worden door een persoonlijk probleem dat je naar het onderbewuste verdringt. De oorzaak kan dus in dit geval niet objectief worden vastgesteld.

3; De oorzaak ligt in stress

Ten derde is er ‘stress’: het gaat erom dat de omgeving op de persoon een zekere invloed heeft en het individu niet weet hoe ermee om te gaan; dit kan leiden tot een aandoening. Stress kan zowel elementen van de somatogenie als van de psychogenie bevatten, omdat de oorzaak van stress overduidelijk kan zijn, maar evenzeer verborgen kan liggen. Drie bekende vormen van stress, die aan de definitie voldoen, zijn: – Je vindt dat men te veel van je verwacht  – Je vindt dat je talent niet volledig wordt aangewend  – Je denkt dat geen enkel ander mens iets van je verwacht en dat je alleen op de wereld staat.

4; De oorzaak ligt (mede) in de omstandigheden

De vierde en laatste school is de sociogenie: daar ziet men maatschappelijke en culturele aspecten van gezondheid als de belangrijkste of zelf enige oorzaak van ziekte (= sickness). Hierbinnen vinden we bijvoorbeeld dat ziek zijn gedefi nieerd kan worden als een afwijking van een door een bepaald maatschappelijk systeem gestelde norm. Deze normen zullen in de tijd en in de verschillende sociale klassen en culturen anders zijn. Het is ook de sociogenie die bestudeert of er verbanden bestaan tussen de gezondheid en armoede. Daarom zal het grootste deel van wat nu volgt uit deze leer geput worden.

Er moet ook nog worden opgemerkt dat er bepaalde zaken zijn die mede verantwoordelijk zijn voor de sterkte waarin de ziekte zich manifesteert, zoals: lichaamsbouw, geslacht, leeftijd, schade opgelopen tijdens het leven (zowel lichamelijke als psychische schade), levensstijl, leefomstandigheden. Het zullen vooral de drie laatste zijn waar een duidelijk verschil tussen arm en rijk heerst.

Meer lezen?:

Massage bij artrose

Massage bij kanker

Handmassage in het ziekenhuis

Fascia. Wat is het?

Fascia not facial

Het lichaam; een wonder van verbindingen

Fascia of fascie is één van de weefselnetwerken van het lichaam. Het lichaam is een ongelofelijk complex systeem waarin alles met elkaar is verbonden en alles invloed op elkaar heeft.

Als massagetherapeut is het zaak om wel op één gebied te kunnen inzoomen maar om nooit de plek in het geheel van het systeem uit het oog te verliezen. Je werkt op verschillende vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op verschillende weefsels (spieren, fascia, etc.) die ook weer met elkaar verbonden zijn.

De stand van de voet beïnvloedt je nek, je darmen beïnvloeden de spierspanning in je lage rug en je gemoedstoestand heeft invloed op je houding. Alles zit even ingenieus in elkaar. En als er iets gebeurt wat een klacht oplevert is het soms een hele zoektocht of lijdensweg om ‘van de klacht af te komen’.

Daarbij ligt een grote kracht van het helingsproces in de mate waarin jij je met de cliënt verbindt.

Fascia en hoe sta je in het leven?

Als je ter wereld komt ben je de eerste maanden nog niet in staat jezelf voort te bewegen maar zodra het kan, begin je te kruipen.

Als je kunt lopen kom je in aanraking met je grootste vriend en/of vijand: de zwaartekracht. En alles wat je vanaf nu doet (slapen wellicht uitgesloten) doe je ten opzichte van de zwaartekracht. De zwaartekracht is een constante, gelijke kracht die altijd dezelfde kant op trekt: naar beneden.

Bij het staan en bewegen is je lichaam continue op zoek naar balans ten opzichte hiervan. We ervaren de minste weerstand als we de gewrichten van de enkels, knieën, heupen, schouders en de oren op één lijn boven elkaar hebben.

Toch is bijna geen lichaam zo in balans en zijn we op een andere manier gestapeld. Als je voet iets naar buiten staat heeft dat een direct effect op je kuitspieren, je bovenbenen, je rug oftewel je hele houding.

Staan je knieën op slot dan beïnvloedt dat het hele lichaam maar ook andersom; als een nekwervel naar voren gekanteld is, verandert de hele ‘lijn’.

fascia

Fascia en andere netwerken in het lichaam

In het lichaam kun je diverse netwerken vinden. Bij Bodyworlds kun je deze verschillende netwerken goed zijn als de overige weefsels zijn weggesneden.

Het neurale netwerk

Netwerken van zenuwcellen in de hersenen bestaan uit lokale gebieden met clusters van zenuwcellen (grijze stof), en de korte of langere bundels van zenuwvezels die deze gebieden onderling verbinden en die samen witte stof worden genoemd.

Vasculaire netwerk

Je bloedvaten, slagaders en aders zijn een volgend netwerk in je lichaam die ervoor zorgen dat tot in de verste uithoeken bloed (met alle inhoud) wordt aan- en afgevoerd.

Het netwerk van spieren

De spieren zijn het meest bekende netwerk in je lichaam. Van je kruin tot je tenen zitten er spieren in je lichaam. Ze hebben allemaal een eigen naam, origo, insertie en functie en zitten met pezen (ligamenten) vast aan de botten.

Veel spieren kunnen onafhankelijk bewegen (flexie of extensie) maar doen dit meestal samen met andere spieren. Zo pak je een tennisbal van de grond met al je spieren in je arm, hand, rug en benen.

Thomas Myers (Anatomy Trains) heeft een anatomische indeling gemaakt in spiergroepen die elkaar beïnvloeden en direct of indirect met elkaar en middels de myofascia met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld is de Superficial backline; een keten van spieren van de plantaire fascia tot de frontalis.

Als ergens in deze keten een contractie of dysfunctie optreedt, kan dit elders in de keten voelbaar zijn of een klacht of dysfunctie opleveren.

Jaap van der Wal betoogt overigens dat de spieren helemaal niet zulke duidelijke origos en inserties hebben met pezen (ligamenten) maar dat de overgang tussen ligament, fascia en spieren veel vloeiender en dynamischer verloopt. Hij heeft het dynamenten genoemd (hierover later meer).

 Het fasciale netwerk

Het fasciasysteem bestaat uit diverse lagen van fascia en is een matrix wat het lichaam bijeenhoudt. Het zit onder je huid, tussen en om de organen en rond je spieren (myofascia). Die laatste herken je van het vliesje om een kipfilet heen.

Fascia bestaat uit elastine en collageen. Het is visco-elastisch wat betekent dat het heel hard kan zijn en heel meegaand. Probeer het maar eens uit met een maïzenapapje. Als je heel snel en hard tegen de oppervlakte drukt spant het aan en kom je er niet door. Ga je met rustige, trage bewegingen dan wordt het vloeibaar en kom je tot de bodem.

Werken met fascia vereist dus langzame, afwachtende bewegingen.

Fascia zit over je hele lichaam als een laag, een jas. Dat betekent dat als het linksonder vastzit, het aan de rest van het veld trekt. Je kunt deze trekkracht dus (subtiel) over het hele veld voelen.

fascia

Tensegrity model

Buckminster Fuller (1895-1983) was een architect en uitvinder die een organische vorm ontdekte die hij veelvuldig toepaste in zijn werk als architect. Het model is geen opstapeling van stenen maar een organisch samenspel van spanning en vorm.

“Het menselijk lichaam is zodanig vormgegeven dat spanning niet op één plek wordt opgevangen, maar wordt verspreid. De invloed van de zwaartekracht en de langzamere compensaties voor verwondingen en bepaalde bewegingsgewoontes zijn het bvest te begrijpen in het licht van een geometrisch principe dat ‘tensegrity’ wordt genoemd.”

Een eenvoudig voorbeeld van een tensegritymodel is een tentje. In het midden staat een tentstok (erector spinea) die door het tentzeil en de lijnen (bindweefsel) in balans blijft. Als je de scheerlijn aan de ene kant te strak trekt, vervormt dat de hele structuur.

Dat betekent dat het hele systeem elkaar beïnvloedt en dat het hele systeem bestaat uit verschillende netwerken (zeil, stokken, lijnen).

Fascia anno 2019

Toen Esoterra in 2010 de mannen van Anatomy Trains naar Nederland haalde, kraaide er nog geen haan naar. Inmiddels houdt het hele lichaamswerkspectrum zich bezig met fascia: yoga, pilates, massagetherapeuten etc. Maar ook voor de reguliere zorg komt fascia als een ‘nieuwe ontdekking’.

Een ontdekking waar nog een hoop nieuwe ontdekkingen uit voort zullen komen.

Stefan van Rossum (oprichter Esoterra)

Meer lezen?:

Fascia Release

Blog: Palperen

Extern: Anatomy trains

Massage voor pilgrims

De afgelopen jaren hebben we veel verschillende pelgrimswegen naar Santiago de Compostela in noord west Spanje bewandeld. Die pelgrimstochten op de camino’s de Santiago hebben ons veel gebracht. Bijvoorbeeld hoe eenvoudig het leven kan zijn.

Om gedurende vele weken achtereen gemiddeld 25 kilometer per dag te wandelen, nacht na nacht te slapen in een stapelbed in herbergen in slaapzalen vol met snurkende medepelgrims. Je hele hebben en houden in een rugzak van nog geen 10 kilo op je rug, regen, wind, sneeuw en hete zon trotserend.

Ontmoeten

Je ontmoet tijdens die vele wandelingen een hele schakering aan medemensen. Niet alleen medepelgrims uit landen uit de hele wereld maar ook vele locals zoals winkeliers, herbergiers, barkeepers, enzovoorts. Allemaal hele behulpzame en lieve mensen. Allemaal met hun eigen verhaal en levensgeschiedenis. Soms gewone verhalen, soms ook hele persoonlijke situaties die je te horen krijgt.

Na verloop van de vele dagen wandelen, de ontelbare en soms ontroerende ontmoetingen en al die bijzondere verhalen besef je dat je zelf heel erg dankbaar bent dat je al die ervaringen mag meemaken. Dankbaar voor wat je in je eigen leven allemaal ten deel is gevallen. Het leven is tenslotte niet voor iedereen altijd een gemakkelijk te bewandelen pad.

Op de camino ga je waarderen wat anderen voor je doen, jou aandacht geven als je het fysiek of mentaal moeilijk hebt, voor een luisterend oor, een arm om je schouder, voor elk helpend gebaar.

Teruggeven

We hebben ons de laatste jaren afgevraagd wat wij op onze beurt terug zouden kunnen geven aan de camino. Zouden we een eigen herberg beginnen om de pelgrim te ontvangen in een sfeer die we zo vaak hebben mogen ervaren? Een sfeer van gastvrijheid, van warmte, van vriendelijkheid en empathie. Wilden we dat of voelden we ons dan weer vastzitten in een keurslijf terwijl we in feite op zoek waren naar vrijheid? Ook al hebben we mooie plekken gezien die erom vroegen om weer opgeknapt en bewoond te worden en pelgrims te ontvangen, toch hebben we daar uiteindelijk heel bewust niet voor gekozen.

Liever nog dan een veilige haven voor pelgrims te zijn op een vaste plek ergens op de camino, wilden we juist verder blijven reizen en ontdekken, onze eigen camino blijven bewandelen. En zie, zo kwam eind 2018 de opleiding voor allround masseur van Esoterra voorbij die ons in staat stelde iets nieuws te leren, niet met ons hoofd maar juist met onze handen en die ons tegelijkertijd de gelegenheid gaf deze nieuwe vaardigheid toe te passen op onze pelgrimstochten. Dit was iets wat we overal ter wereld zouden kunnen doen. Hiermee vielen alle stukjes op hun plaats.

Dankbaarheid

In onze zomervakantie, vrij van de opleidingsdagen van Esoterra, zijn wij met onze massagetafel naar noord-Spanje vertrokken. Hier hebben we (tot nu toe) op vijf verschillende plekken langs de Camino Frances onze mobiele massage-unit neergezet en vermoeide pelgrims gemasseerd. Heel vaak duurde het even voordat we iemand op onze tafel kregen maar hadden we eenmaal één pelgrim op de tafel dan volgden er direct meer en ontstond er vaak ook een rij wachtenden. Het was voor ons een onverwacht succes. Temeer ook omdat we geen vaste prijs vroegen maar het, in de geest van de camino, aan de betreffende persoon overlieten wat te geven voor de ontvangen massage, zo genoemd “donativo”. Onze opbrengst heeft ons regelmatig in positieve zin verbaasd. En dat niet alleen. Heel regelmatig kregen we complimenten over onze massages zoals “you saved my day”, “I am an old lady but now I feel like a young girl again”, we ontvingen ook vele duimpjes en hugs.

Die complimenten gelden niet alleen voor ons maar zijn ook voor de opleiding die we bij Esoterra volgen, voor de docenten die ons geleerd hebben hoe met cliënten om te gaan, hoe ze netjes toe te dekken, hoe op onze houding te letten en bovenal hoe te masseren. Want, ook al zijn we pas halverwege de opleiding, we hebben inmiddels genoeg bagage en zelfvertrouwen om een goede massage te geven en dat is te danken aan jullie!

Marlinda Renes & Bart Uelen (studenten opleiding masseur)

Bartouche & Renessage

Massage die je raakt!

Massage voor pilgrims

website: http://bartouche-renessage.nl (nog under construction)

Facebook: https://www.facebook.com/bartoucherenessage/

Door de bomen het bos zien…

Massageopleiding kiezen

Een massageopleiding kiezen is geen pakje boter kopen. Maar als je met een massagetherapie-opleiding wilt beginnen, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien? Welke opleiding is de juiste en wat betekenen al die termen en afkortingen?

Om je op weg te helpen beantwoorden we hier de belangrijkste vragen om tot een goede keuze te komen. Waarbij we als eerste willen vermelden dat het vak van massagetherapie draait om jouw gevoel. Dus een belangrijke vraag; bij welke opleider krijg je een goed gevoel?

Vraag 1: wat is je doel?

Masseren of massagetherapie is net als koken. Iedereen kan het maar niet iedereen heeft zijn beroep ervan gemaakt. Wat we daarmee willen zeggen is: wat wil je met masseren? Wil je professional worden met een eigen praktijk of wil je gewoon lekker leren masseren voor je gezin en vrienden? Wil je massages geven of mensen therapeutisch begeleiden met je massagevaardigheden.

Professioneel

Als je professioneel wilt gaan werken als masseur of massagetherapeut kies je voor een beroepsgerichte opleiding waarbij je alle facetten van het vak leert. Zo vergroot je je kansen om een succesvolle praktijk op te zetten.

Naast een gedegen basis van massagevaardigheden leer je ook praktijkvoering met thema’s als:

  • Contra-indicaties
  • Intake
  • Marketing
  • Doorverwijzen

Huis, tuin en keukenmassage

Als je een fijne massage aan je vrienden of familie wilt geven, kun je met een korte cursus al een hoop leren. Denk even na of je een massagetafel wilt aanschaffen. Als je dat niet van plan bent is misschien een massage op de grond als Thaise massage of Shiatsu het handigst. Dit zijn echter wel massagevormen die voor de meeste masseurs vrij belastend zijn.

Esoterra biedt een driejarige geaccrediteerde opleiding tot massagetherapeut. Het eerste jaar van de opleiding is de opleiding tot masseur. Onze opleidingen zijn beroepsgericht en bieden je een ideale basis om succesvol en professioneel van start te kunnen.

Vraag 2: wat is het verschil tussen masseur en massagetherapeut?

Heel eenvoudig: een masseur geeft massages voor de ontspanning, een massagetherapeut gebruikt massagetechnieken om te helen. Dit kan zijn fysiek, mentaal, emotioneel of holistisch (het hele plaatje).

In het buitenland wordt niet zo’n duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee. Dit komt omdat een ontspanningsmassage zeer helend kan werken. En omdat mensen die een ontspanningsmassage willen, misschien wel behoefte hebben aan ‘meer in hun lichaam zitten’, ‘uit het hoofd’, ‘in contact met zichzelf willen komen’, etc.

Massagetherapie kan gericht zijn op het spieren en weefsels of holistisch. Een holistische massagetherapeut werkt met het hele systeem; de mens. Emoties, overtuigingen, sociale factoren, etc.

massageopleiding kiezen

Vraag 3: welke massage(therapie) vorm kies ik?

Massage(therapie) kent vele culturen. Grofweg kun je deze splitsen in oosters en westers.

Oosters werkt op energiebanen; meridianen en is in de meeste gevallen wat pittiger (net als het eten). De meeste vormen worden op de grond gegeven en het doel is om de energiehuishouding op gang te brengen of te houden. Daarbij worden veel drukpunten gebruikt (acupressuur).

Ayurveda, Shiatsu, Thais en Tui na (chinese massage) zijn de bekendste vormen.

De westerse massagevormen richten zich veel op spieren, fascia (vliezen om spieren en organen), triggerpoints, bindweefsel maar kunnen ook energetisch gericht zijn.

Sportmassage, Rebalancing, Deep tissue, Swedish, Holistic pulsing zijn voorbeelden van westerse massagevormen.

In de westerse massagevormen loopt het spectrum van massagevormen van heel concreet, fysiek gericht (sportmassage) tot heel spiritueel (energetische massagevormen).

Esoterra biedt een opleiding die het beste uit beide werelden laat samen komen in het midden. Nuchter holistisch noemen we dat.

Vraag 4: wat houdt geaccrediteerd of erkend in?

Je komt allerlei afkortingen tegen; KTNO, SNRO, CPION. Esoterra is één van de weinige door de SNRO geaccrediteerde massagetherapie-opleidingen. Wat houdt dat in?

De SNRO is op dit moment de enige instantie die accreditaties verzorgt bij opleidingen op hbo-niveau in het CAM domein (Complementaire Alternative Medicine oftewel complementaire zorg).

Een accreditatie door de SNRO betekent dat de opleiding op hbo-niveau is geaccrediteerd en dat je met het behaalde diploma lid kunt worden van een beroepsvereniging die erkend is door de ziektekostenverzekeraars!

Andere belangrijke voordelen van de SNRO accreditatie zijn:

  • erkenning van de Belastingdienst (BTW vrijstelling)
  • erkenning van bijvoorbeeld NLQF (Europees beroepenveld)
  • erkenning van een (internationale) accreditatieorganisatie zoals de INQUAHE
  • onafhankelijkheid

Alle andere afkortingen zijn geen officiële en onafhankelijke accreditaties.

  • CRKBO is een register wat noodzakelijk is om BTW vrijstelling te krijgen als onderwijsinstantie. Verder heeft het weinig om het lijf.
  • KTNO is een commerciële organisatie die niet onafhankelijke accreditaties uitgeeft.

Als je bij ons de opleiding massagetherapeut succesvol afrond heb je dus niet alleen alle vaardigheden om aan de slag te kunnen maar je hebt ook belastingvoordeel en je kunt je inschrijven bij diverse beroepsverenigingen waarmee je sessies aanvullend vergoed worden door de ziektekostenverzekeraars.

Vraag 5: korte cursussen, modulair of een  meerjarige massageopleiding kiezen?

Als je echt je beroep wilt maken van het vak, dan vallen korte cursussen af. Om te leren masseren en om mensen te begeleiden heb je gewoon een gedegen opleiding nodig.

Haast is in dit vak een slechte raadgever.

Opleidingen worden in verschillende trajecten aangeboden; los bij elkaar ‘geplakte’ modules of een uitgebalanceerd meerjarig curriculum met vaste begeleiders. Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen. Hieronder een lijstje van voor- en nadelen:

Modules kiezen

Voordelen Nadelen
Kort, overzichtelijk Vervliegt snel
Gefocust Weinig diepgang
Lagere kosten in het begin (later meer) Geen band met studenten en docenten
Veel rondshoppen mogelijk Geen opvolging, begeleiding in ontwikkeling
  Geen/weinig toetsing op halen leerdoelen
Geen accreditatie

Massageopleiding kiezen

Voordelen Nadelen
Brede, grondige ontwikkeling Langduriger traject
Begeleiding in ontwikkeling Hogere kosten
Samen groeien met medestudenten en docenten
Toetsing van behalen van leerdoelen
Begeleiding in praktijkvoering
Studenten krijgen meer zelfvertrouwen
Accreditering

We kiezen bewust voor een meerjarig, niet modulair traject. Zo kunnen we samen een veilige leeromgeving bouwen en je begeleiden en bijsturen in al je facetten. Zo haal je het beste uit jezelf en kun je vol vertrouwen aan de slag.

massageopleiding kiezen

Vraag 6: is er wel vraag naar masseurs/ massagetherapeuten?

Ja! Beide disciplines zijn sterk aan het groeien in Nederland. Veel mensen zitten ‘in hun hoofd’ en zijn gestresst en kunnen juist fysieke begeleiding en contact goed gebruiken.

Belangrijke factoren die bijdragen aan het opzetten van een succesvolle praktijk zijn:

Ondernemersvaardigheden

De meeste van onze studenten creëren hun ideale praktijkvoering binnen een paar jaar. Dat komt omdat we naast de vaktechnische ontwikkeling ook vanaf dag 1, samen aan de slag gaan met het opzetten en uitbouwen van je eigen praktijk.

Aanvullende verzekering

Met een geaccrediteerde opleiding kun je ook veel cliënten krijgen met een aanvullend verzekering.

Bij Esoterra weten we heel goed dat alleen goed kunnen masseren niet voldoende is voor een bloeiende praktijk. Je zult ook ondernemersvaardigheden in moeten zetten; marketing, promotie, administratie, etc.

De meeste van onze afgestudeerde therapeuten hebben binnen een jaar of 3 een succesvolle praktijk met veel vaste cliënten.

Vraag 7: wat betekent holistisch?

Holistisch wordt meestal uitgelegd als “lichaam en geest zijn één” en dat is vrij kort door de bocht wel een goede omschrijving. Waar wij nog belang aan hechten is dat de geest daarbij niet belangrijker is dan het lichaam of dat geestelijke problemen zich lichamelijk uiten. Nee, het werkt wederkerig en overlappend: lichaam en geest zijn dus echt één.

Holistische massage(therapie) betekent dat je de hele mens ziet en behandelt en niet alleen maar op de klacht inzoomt. Het betekent dat je de klacht wat breder beziet en bekijkt wat jij kunt doen om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar eigen proces.

Gelukkig is een holistische leefstijl steeds meer in zwang. Mensen willen duurzaam leven, in balans met hun omgeving en hun eigen lichaam.

Als massagetherapeut kun je hier een unieke aanvulling in betekenen al is het voor veel mensen nog wel heel belangrijk dat het niet ‘te zweverig’ wordt.

Vraag 8: waarom zijn jullie maar 3 en de andere 4 jaar?

We vinden het belangrijk om laagdrempelig en toegankelijk te zijn. De meeste van onze studenten hebben een baan en/of een gezin. Om hiernaast ook nog een opleiding te gaan volgen is een bewuste keuze. We hebben onze opleiding zo opgebouwd dat we onze studenten zoveel mogelijk met essentiële zaken willen bezighouden. Zo kunnen we de hbo-niveauopleiding samenvoegen in drie jaar. Dat betekent wel meer thuisstudie, meer focus op de opleiding maar ook eerder klaar en aan de slag kunnen.

Vraag 9: waarom zou ik voor de Esoterra massageopleiding kiezen?

Wat ons onderscheidt is het volgende:

We bieden een ideale basis om op een inspirerende manier het prachtige vak van masseur of massagetherapeut te leren. Je leert de basis van het vak in de breedte met veel verschillende mogelijkheden. Je kunt met ons diploma op zak aan de slag als professional en substantiële hulp of begeleiding bieden binnen het curatieve, palliatieve of preventieve spectrum.

Bij ons leer je vanuit jezelf ontwikkelen. Geen dogma’s of ‘zo doen we het’ maar ontdekken wat voor jou het beste werkt of wat klopt.

Vraag 10: kennismaken?

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dit zijn de mogelijkheden:

Massageopleiding kiezen

Voetreflexologie in alle soorten en maten

Voetreflexologie

Omdat Esoterra inmiddels ook een training voetreflexzonetherapie aanbiedt, duiken we met dit artikel eens in de wereld van de voetreflexologie.

Voetreflexologie is niet zomaar een lekkere voetmassage maar werkt veel dieper en heeft een therapeutische functie. Als u uw voeten aanraakt of masseert kunt u voelen dat dit gedeelte van het lichaam zeer gevoelig is. En als uw voeten lekker gemasseerd worden zult u merken dat u hele lichaam in een diepe ontspanning kan komen. Dit geeft al een beetje het effect weer tussen het bewerken van de voet en het effect wat dit heeft op het hele lichaam.

De voetreflexologen gaan nog een stap verder. Volgens de theorie van de voetreflexologie corresponderen  zones of punten op uw voet met organen en gebieden in de rest van uw lichaam. En zo kun je dus o.a. darmklachten, migraine, stress en menstruatieklachten verzachten of verhelpen door specifieke punten op de voet te manipuleren.

Overigens wordt daarbij niet alleen de voetzool maar ook de tenen en de bovenkant van de voet meegenomen.

Voetreflexologie is een discipline met vele verschillende vormen. Vanaf het begin der mensheid werden de voeten gemasseerd en waarschijnlijk ook met reflexzones bewerkt. Er zijn afbeeldingen van de oude Egyptenaren en ook in China zijn geschriften ontdekt die de oudheid van deze therapie bevestigen. Er zijn heden ten dage meer dan 50 verschillende voetenkaarten. Van de Cherokee indianen in Amerika tot Japan, over de hele wereld zijn sporen te vinden van bepaalde vormen van voetreflexologie.

In de Westerse belangstelling kwam de reflexologie via Dr. W. Fitzgerald, Dr. Riley en Dr. Head. Zone therapie, zoals het toen heette, werd door diverse disciplines in de geneeskunde toegepast en onderzocht. Zo werd het onder andere gebruikt door tandartsen, gynaecologen en in de chiropractie en neurologie. Eunice Ingham vertaalde de zonetherapie naar voetreflexologie met het baanbrekende boek: stories the feet can tell. Door haar boek en cursussen ontstond de belangstelling in bredere lagen van de bevolking en verdween de exclusiviteit (en voor sommigen de geloofwaardigheid). Reflexologie was herboren en vitaler dan ooit. Ontwikkeling na ontwikkeling volgden elkaar op en vandaag de dag zijn er tientallen methodes, denkwijzes en uivoeringen van de (voet)reflexologie.

Hieronder geven we een overzicht van bekende en minder bekende vormen.

Methode Ingham

Deze methode wordt gezien als de traditionele methode. Veel voetreflexologen werken nog steeds met een kaart die zijn ontwikkeld/ ontdekt heeft in de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Ingham werkte niet alleen met de zones van Fitzgerald maar plaatste ook een anatomisch model op de voet.

Ingham heeft over de hele wereld seminars en cursussen gegeven en heeft er zodoende voor gezorgd dat voetreflexologie vandaag de dag zo bekend is.

Haar neef Dwight Byers heeft het uitdragen van deze vorm overgenomen. De methode Ingham werkt veel met de duim en de ‘eb en vloed’ of de ‘lopende duim’ beweging.

Hanne Marquardt

Hanne Marquardt heeft de reflexologie van Eunice Ingham geleerd en verfijnd. Daarnaast heeft zij naast de al gebruikte horizontale zones ook de verticale zones geïntroduceerd.

Zij heeft vooral in Duitsland maar ook in de rest van Europa de voetreflexologie op de kaart gezet. De methode van Hanne Marquardt werd in Nederland onder andere gedoceerd bij Sonnevelt Opleidingen. Haar methode werkt wat zachter dan de originele Ingham methode.

Albert Sonnevelt ging bij Hanne Marquardt in de leer nadat hij een kennis vertelde meer over het lichaam te willen leren. Ze zei:”begin bij de voeten” en verwees hem door naar de opleiding van Hanne Marqaurdt. Nu geeft Albert al weer 15 jaar zelf les in voetreflexologie en heeft hij zijn eigen methode ontwikkeld.

Albert:”Het laagdrempelige aspect van doe je schoenen maar uit en je kan aan de slag vind ik heel prettig. De effectiviteit ervan blijft me verwonderen.”

ART reflexologie

ART staat voor Advanced Reflexology Techniques en is ontwikkeld door de Engelsman Anthony Porter. Hij ontdekte dat veel klachten ontstaan door hyperthyroidism en is gespecialiseerd in ‘vrouwenklachten’. Onderdeel van zijn theorie is dat pijn niet automatisch betekent dat er een blokkade is en de staat van het weefsel meer informatie. Het is een verfijning en een verdieping van de traditionelere reflexologie. De technieken worden meestal dieper en meer gefocusd uitgevoerd.

Zu reflexologie

Zu is een andere verfijning die is ontwikkeld door de Italiaan Alfredo Baldassarre. In zijn eerste boek, Zu Reflexology part I schrijft hij dat hij in het begin van zijn reflexologie carrière voeten behandelde, later ontdekte hij dat hij voeten van mensen behandelde, daarna dat hij de mensen door de voet behandelt en nog later ontdekte hij dat hij de ziel van de mens door de voet behandelt. Zu reflexologie is een samensmelting van reflexologie en de Taoïstische leer. De Yin Yang filosofie komt terug in de aanpak door te werken met hard/ zacht, knijpen/aaien en aan-/ ontspannen. Deze vorm van reflexologie werkt op meridiaanpunten en heeft een nieuwe samenvoeging van punten van diverse meridianen ontwikkeld.

Verrtical Reflexology

Vertical Reflexology is begin jaren ’90 ontwikkeld door Lynne Booth uit Groot Brittanie.

Ze ontdekte deze vorm door een vrouw te behandelen die heupproblemen had. Deze vrouw kon haar voet niet optillen dus besloot mevrouw Booth om aan de bovenkant van de voet te werken. Het resultaat was verbluffend en ze begon het direct op iedereen toe te passen.                                       

Het unieke aan deze vorm is dat de handeling wordt uitgevoerd terwijl de cliënt staat. Het is belangrijk voor deze vorm dat de cliënt rechtop staat en het lichaamsgewicht op de voeten rust omdat zo de zenuwen op de voeten meer geactiveerd worden. Doordat de zenuwen op de voeten actiever zijn wordt het signaal ook sterker doorgestuurd naar het corresponderende gebied. Deze reflexologie wordt op de dorsale zijde van de voet (de bovenkant) uitgevoerd. Maar de druk werkt door op de plantaire zijde (de voetzool). Dus als je op de bovenkant van de voet druk geeft bewerk je de bovenkant en de onderkant. Volgens de Vertical Reflexology is deze vorm effectiever, dieper en geeft het een sneller resultaat. Daardoor duren de sessies ook niet al te lang; 5 minuten is genoeg en meer dan twee sessies per week wordt afgeraden. Soms zie je na meteen of na enkele minuten al resultaat. Over de oorzaak waarom deze vorm zo effectief is zegt mevrouw Booth:”De Vertical Reflexology brengt het lichaam in een neutrale staat waardoor littekens, spanning, verval, etc. wordt omzeild en zo direct het echte probleem wordt aangepakt. Doordat het lichaam actief staat is het vitaler en stroomt alles meer. Daarnaast zijn in een staande houding de voetzolen verbonden met de aarde wat een extra energetische lading kan geven”

Je kunt de Vertical Reflexology ook gebruiken in samenwerking met andere vormen van reflexologie en je kunt ook op handen en voeten tegelijk werken (Synergetische Reflexologie), waarmee de reflexen nog sterker worden beïnvloed. Daarnaast heeft ze een zelfhulpprogramma ontwikkeld om jezelf ook preventief te beïnvloeden.

3 dimensionale reflexologie

De Zweed Henrik Hellberg ontwikkelde een 3 dimensionale voetenkaart. In zijn somatotopie (topografie) staan de voeten met de zolen tegen elkaar waardoor er een driedimensionale kaart ontstaat. De reflexoloog zit bij deze behandeling ook niet aan het voeteneind maar schuin naast de cliënt.

Metamorfosemassage

Metamorfosemassage hoort volgens de puristen niet helemaal in dit rijtje thuis. Toch lijkt de manier van werken veel op de andere reflexologiemethodes. Robert Saint John onderzocht het effect van stress op ziektes en kwam zo op het pad van de reflexologie. Hij vond de verschillende kaarten en stromingen onduidelijk en begon daarom zelf te onderzoeken welke aanraking en punten het meest effectief waren. Daarbij wekte vooral de psychologische effecten zijn interesse. Zo ontwikkelde hij een kaart waarop de vader en moederenergie zijn verwerkt. Ertussen in zit de cyclus van de negen maanden die we in de baarmoeder doorbrengen. Deze periode heeft grote invloed op ons verder leven en door op dit gebied te werken met zachte aanrakingen kan er een catharsis plaatsvinden. Het doel van deze vorm van reflexologie is bewustwording door aanraking. Men gebruikt met name stimulerende punten langs de wervelkolomzone die overeenkomen met de chakra’s. Allerlei onverwerkte gebeurtenissen blijven als een plaatje op de chakra’s zitten. Door de chakralijn te masseren kunnen de onverwerkte gebeurtenissen verwerkt worden. Elke chakra beïnvloedt een hormoonklier. Bij verwerking wordt vaak ook de hormonale disbalans hersteld. Naast de voeten werkt men ook op de handen en het hoofd.

Zoku Shin Do

In Azië word ook al eeuwen voetreflexologie uitgevoerd. In het Westen begint de kennis van deze methodes pas de laatste tijd bekend te worden.

De authentieke Chinese voetreflexologie werd in Japan gespecialiseerd tot de Zoku Shin Do. Een stijl die buiten Japan bekend is geworden door Shogo Mochizuki.

Het is een combinatie van massage en reflexologie en door die samenvoeging werkt het volgens de beoefenaars nog effectiever. Ruw vertaald staat Zoku Shin Do voor voeten,hart, weg. Een oud Japans gezegde luidt:”de voeten zijn de poort naar 10.000 verschillende ziektes”.

Deze vorm van reflexologie zorgt er voor dat de ki (levensenergie) goed doorstroomt om zoin balans te blijven of te komen en werkt op de meridianen. De voeten zijn belangrijk omdat het een overgangsgebied is van Yin en Yangmeridianen. Het massagegedeelte zorgt voor een goede doorbloeding en versoepeling van de voeten. De behandeling start met warmtepakkingen om de voet, waarna het massagegedeelte en daarna de reflexologie plaatsvindt.

Rwo Shur

Een Zwitserse missionaris, Joseph Eugster (Wu Rwo Shur in het Chinees) was gestationeerd in Taiwan en had last van zware artritis. Na een tip van een collega om niet bij de pakken neer te zitten maar reflexologie te proberen begon hij zich in te lezen en het op zichzelf uit te voeren. Na twee weken was zijn artritis verdwenen. Verbluft en enthousiast geworden begon hij de reflexologie te praktiseren op zijn kerkelingen?

Toen hij een bekende Taiwaneese reporter van een schildklieraandoening afhielp en deze reporter er een TV reportage over maakte kwamen duizenden Taiwanezen naar hem toe om van hun klachten af geholpen te worden. Hieruit is de Rwo Shur of Father Joseph methode ontstaan.

Het is een zeer stevige en pijnlijke manier van reflexologie. Het idee hierachter is dat er soms een soort schil over het reflexpunt zit die eerst ‘doorgebroken’ moet worden. De theorie komt voort uit de traditionele Westerse reflexologie. Er zijn een aantal verschillen in zones en er wordt met de knokkels en met houten stokjes en crème gewerkt. De stokjes hebben als voordeel dat de duim wordt gespaard en het voelt vaak minder pijnlijk.

Joseph Eugster heeft een grote invloed gehad op de herontwikkeling van voetreflexologie in Azië en wordt wereldwijd gezien als een groot pionier en ambassadeur van reflexologie.

Padabhyanga

De Indiase manier van voetreflexologie heet Padabhyanga maar wordt ook wel Ayurvedische reflexologie genoemd. ‘Pad’ staat voor voeten, ‘Abhya’ voor omgeving en ‘Ang’ staat voor het lichaam. Door de Marmapunten (vitale punten) te masseren kun je de balans in het lichaam optimaliseren. De Marmapunten liggen op dezelfde plek als de meridiaanpunten maar zijn meestal groter waardoor ze makkelijker te bewerken zijn. Deze vorm is vooral preventief bedoeld. De Padabhyanga dient idealiter elke avond voor het slapen gaan uitgevoerd te worden.

De behandeling wordt uitgevoerd met olie (meestal sesamolie) en er wordt gewerkt met een warme koperen of tinnen schaal. De ‘Kasa’schaal wordt ingewreven met olie en daarmee wordt over de voeten gewreven om de energiecirculatie te stimuleren.

In Nederland zijn er inmiddels duizenden beoefenaars van de reflexologie. Ook hier heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Een aantal specifieke richtingen worden hier genoemd:

Chinflex/ Voetreflex plus

Marga van Erp heeft een stijl ontwikkeld die een combinatie is van de ‘Westerse’ technieken en de originele Chinese voetreflexologie. De Chinese methode is zo’n 4000 jaar uit. Waar de Westerse methode alleen op de voeten gefocust is, houdt de Chinese methode zich naast de voeten ook met de onderbenen en de knieën bezig. Daar zitten hele belangrijke meridianen en acupunctuurpunten. Een ander verschil is dat de uitvoerder van de Chinese voetreflexologie veel meer vanuit zijn eigen lichaam werkt. Zo worden de handen en vooral de duim ontlast terwijl je toch een stevige druk uit kunt oefenen.

Marga van Erp had in Nederland al diverse voetreflexologietraningen gevolgd toen ze voor haar acupunctuurstudie stage liep in een Chinees ziekenhuis. Daar ontdekte ze deze, voor haar nieuwe en andere vorm van reflexologie. Ze verwachtte een soortgelijke stijl als de Westerse maar werd compleet verrast door een andere methode van werken. Door de grote effectiviteit van deze vorm besloot ze zich verder te ontwikkelen in deze stijl en zo werd ze in China officieel erkend als voetreflexoloog.

Terug in Nederland besloot ze een beroepsopleiding op te zetten die de Westerse en de Chinese manier van werken combineert.

We werken met de gebruikelijke reflexzones maar ook met de acupressuurpunten uit de meridiaanleer. Ook worden de meridianen als geheel behandelt.

In China is het gebruikelijk dat de mensen om de drie, vier weken voor preventief onderhoud naar de voetreflextherapeut gaan en dan worden alle zones, meridianen, een aantal ‘ervaringspunten’, de onderbenen en de knieën bewerkt. Ervaringspunten zijn punten die in de loop der eeuwen door ervaring en overlevering zijn ontdekt als punten die goed tegen bepaalde aandoeningen werken. Zo hebben ze een punt tegen slapeloosheid, diabetes etc. Niet dat diabetes de uitkomst zou zijn van een authentieke Chinese diagnose. Zij denken meer in termen als te weinig yin of een Milt chi zwakte.

De belangstelling voor de Chinese reflexologie en de combinatie met de Westerse vorm in Nederland is groot.

Methode Manda Bergsma

Direct na haar studie fysiotherapie merkte Manda Bergsma dat de geleerde kennis te beperkt was en besloot ze om verder te studeren in de acupunctuur. Eenmaal werkzaam in een grote fysiotherapiepraktijk besloot ze om voetreflexologie toe te passen om de kennis van de acupunctuur te gebruiken, omdat er binnen de praktijk niet met naalden gewerkt mocht worden. De chronische ‘gevallen’ werden naar haar doorverwezen en Manda was altijd heel nieuwsgierig wat ze op de voeten zou aantreffen. De reacties op haar therapie waren lovend. Ze ontwikkelde een vorm van voetreflexologie waarbij niet alleen de fysieke plek word behandeld maar ook het orgaan wat bij de desbetreffende meridiaan hoort. “Bij mensen met retro patellaire chondropathie (knieklachten) bewerk ik op de voet de zone die bij de knie hoort maar ook de zone van de maag, want de maagmeridiaan loopt langs de knie.”

Manda ontwikkelde een vorm van reflexologie waarin ook de meridianenleer is verwerkt. Omdat haar methode zo succesvol was werd ze gevraagd om lezingen te geven. De lezingen werden cursussen en de cursussen werden opleidingen. De opleidingen  worden al meer dan twintig jaar gegeven op de School voor Voetreflexologie in Noord Holland.

Manda legt uit hoe haar methode werkt:”De energie, ki of prana die we in ons lichaam krijgen stroomt door onze meridianen. Door verbranding van voedsel komt (licht)energie vrij. Deze energie stroomt door onze meridianen. Alle cellen krijgen via de meridianen (licht)energie aangevoerd die behalve energie ook informatie geeft aan de cellen. Vergelijk het internet. De cel weet hoe te specialiseren en hoever te vermenigvuldigen.

De afvalstoffen die vrijkomen tijdens de verbranding van voedsel wordt uit ons lichaam afgescheiden via de nieren, de uitademing. De lichtenergie dooft en deze energie verlaat het lichaam via tien lichaamslijnen. Dit zijn een soort afvalkokers die de afgewerkte energie transporteren naar de voeten. Vanaf de voetzones kan de afgewerkte energie het lichaam verlaten. Normaal gesproken verlaat de restenergie het lichaam via de voeten maar als er een blokkade is kan zich dat ophopen. Met de voetreflexologie kun je dit uit het lichaam laten verdwijnen.

Als meridianen blokkeren heb je aan de ene kant een ophoping van energie. Die wordt vaak als pijn ervaren. Aan de andere kant van de blokkade is er een leegte omdat de doorstroming geblokkeerd is. Dit kan bijvoorbeeld koud aanvoelen. Doordat de stroming vermindert is gaat het ureum (afvalstoffen) bezinken en kristalliseren. De voetreflexzones krijgen daardoor ook minder aanvoer van afgewerkte energie en zo ontstaan op de voetzones ook kristallen.

Die strijk je los zodat de kristallen worden opgelost en zo worden deze stoffen weer opgenomen in de bloedbaan en afgevoerd. Daarnaast stimuleer je de plek waardoor de energie over de hele zone gaat stromen.

Aan de andere kant van de blokkade is er een overvloed een ‘volte’.  De cliënt ervaart dit als pijn. Vaak reageert het lichaam op de volte van energie met ontsteking.  Als je dan op de zone op de voet deze plek licht indrukt haal je de opgehoopte energie naar de voeten toe waar het weer het lichaam kan verlaten. Zo kun je ontstekingen voorkomen.”

De kaart die Manda gebruikt is een directe weerspiegeling van het lichaam. In de loop der jaren heeft ze deze kaart ontwikkeld.

De organen vinden we terug op de voetzool en de huid, spieren en botten zitten op de dorsale kant (bovenkant). De hak is het bekken en de grote teen het hoofd.

Heeft iemand lange armen dan zijn de armzones ook langer. Krijgt iemand een wespensteek op het voorhoofd dan zie je direct een bobbeltje ontstaan onder de nagel van de grote teen; nl. de reflexzone van het voorhoofd.

Deze methode gaat echt in op de klacht. Bij een tenniselleboog behandelen we de elleboog, de dikke darmmeridiaan, de nieren want die staan in relatie met de botten, de bijnieren om de ontsteking te remmen en C7. Zo’n behandeling duurt maximaal een uur.

S.T.E.R. therapie

Is een energetische vorm van reflexologie. Deze methode is aangereikt in ‘automatisch schrift’ via een medium. 22 jaar geleden zijn de eerste berichten bij Rob Geijssen binnengekomen. De voet wordt ingedeeld in negen huishoudingen (bijv. de hormoonhuishouding, bloedsomloop, etc). Daarin bevinden 68 reflexpunten.

Niet de cliënt maar de behandelaar voelt op een bepaald gebied een prikkel. Daar houdt hij/zij een tiental seconden contact waardoor er een overdracht plaatsvindt wat de energie weer doet stromen. Zo is er bijvoorbeeld een punt dat kan helpen om te stoppen met roken. Rob Geijssen heeft zo duizenden mensen van het roken afgeholpen.

S.T.E.R. staat voor Stimuleren, Toevoegen, Energie en Reguleren. Door ontspanning te creëren kan het lichaam zich openstellen voor een behandeling. Tijdens deze behandeling wordt de energiedoorstroming op gang gebracht wat blokkades opheft en zo klachten vermindert.

De DROP Visie

Thijs Versteegh ontwikkelde een visie waarbij veel meer naar de houding van de reflexoloog wordt gekeken. Hij stelt dat hoe meer de reflexoloog ontspannen kan werken, hoe ontspannener en effectiever de behandeling aankomt. DROP staat voor Dynamic, Relaxed, Objective en Precise. De fysieke en dus ook de mentale houding van de reflexoloog……

Bonden

Voetreflexologie wordt in Nederland door een aantal bonden of verenigingen begeleidt. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, de BER en de algemenere verenigingen FAGT en de VNT. Aansluiting bij de meeste organisaties kan bij het volgen van een erkende opleiding en een opleiding medische basiskennis. Eenmaal aangesloten bij een vakvereniging kan de cliënt de behandelingen bij bepaalde ziektekostenverzekeraars vergoed krijgen.

Sceptisch

Zoals bij elke alternatieve of complementaire therapie zijn er duizenden succesverhalen. De wetenschap blijft echter schermen met onderzoeken die bewijzen dat het werkt of dat het klinkklare onzin is.

De heer Koppenaar van de stichting Skepsis, een stichting die zich ten doel stelt buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, zegt het volgende over voetreflexologie:”reflexologie zou moeten werken via zenuwprikkels in de huid van de voet, maar daar is meteen al een groot probleem. Het kan best zijn dat de voet 7000 gevoelsreceptoren heeft, feit blijft dat de voetzool geen onderscheid kan maken tussen een of twee voorwerpen wanneer die minder dan twee centimeter uit elkaar liggen. Op de verschillende voetkaarten liggen de details veel dichter dan twee centimeter bij elkaar. Bovendien, veronderstel eens dat voetzoolstimulatie via een onbekend mechanisme een reflex zou opwekken bij een orgaan elders. Waarom zou dat orgaan dan opeens weer goed moeten gaan functioneren? De gedachte hierachter is kennelijk dat niet goed werkende organen te vergelijken zijn met een radio die het weer doet als je erop slaat.”

Hij haalt ook diverse studies aan waarin het effect van voetreflexologie wordt geminimaliseerd.

Resultaat

Een van de meest wetenschappelijk opgezette onderzoeken is recent gedaan in Denemarken.

De Koninklijke Deense School voor Geneeskunde hield samen met vijf reflexologieverenigingen een onderzoek onder 220 patiënten met hoofdpijnklachten. 90% van de deelnemers had aangegeven voorgeschreven medicijnen te hebben geslikt de maand voorafgaand aan het onderzoek. 78 Reflexologen gaven de deelnemers over een bepaalde periode voetreflexologiebehandelingen. Drie maanden na afloop van een reeks behandelingen gaf 16% van de deelnemers aan dat de hoofdpijnklachten verdwenen waren en 65% had een significante vermindering van de klachten ervaren.

Conclusie

Voetreflexologie is volop in ontwikkeling. Er zijn veel verschillende vormen van behandelen. Doordat er zoveel verschillende ‘kaarten’ zijn kan het voor de leek wel eens lijken alsof het een bij elkaar geraapt allegaartje is. En voor de sceptici is het ook moeilijk te begrijpen dat er meer dan een manier is. Maar net zoals men het lichaam kan helen door duizenden verschillende vormen: fysiotherapie, Mensendieck, Ayurvedisch, Acupunctuur, Fytotherapie etc, etc. kan men ook op voet het hele lichaam bewerken. En net zoals veel lichaamstherapieën volop in ontwikkeling blijven, zullen er nieuwe ontwikkelingen en kaarten voor de voetreflexologie ontstaan.

Bronnen:

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Massage Magazine.