Psychosomatisch Massagetherapeut

Waar het hoofd nog altijd bewust of onbewust filtert, laat het lichaam direct zien wat er speelt. ‘Een zware last op je schouders’ of ‘een steen op je maag’, het is de taal van de psychosomatiek; lichaam, geest en omgeving beïnvloeden elkaar.

Er gebeurt nogal wat in een mensenleven en als massagetherapeut heb je deze mensen van alles te bieden; aandacht, toewijding, kennis van zaken en authenticiteit. Samen met jou kan je cliënt een stap(je) verder komen in zijn helingsproces.

Aanraking is voor veel mensen een noodzakelijke en welkome methode om dichter bij zichzelf te komen en beter te kunnen luisteren naar het eigen lichaam.

Psychosomatisch Massagetherapeut

Leerplan

In dit leerjaar ga je aan de hand van zelfonderzoek leren hoe de mens in elkaar steekt en hoe je als massagetherapeut bij kunt dragen aan het helings- of bewustwordingsproces. Hiervoor leer je de benodigde massage therapeutische vaardigheden in te zetten en je leert jezelf ontwikkelen tot therapeut die slagvaardig, empathisch en authentiek te werk gaat.

Als jij mensen in contact wilt brengen met hun lichaam en gevoel, is dit de ideale opleiding voor je.

Lesindeling

Vak:                                                   Aantal lessen:

Psychosomatiek                                                                          14

Therapeutische vorming                                                           7

Totaal:                                                                                           21

 

 

Toelichting Psychosomatiek

Lichaamsgerichte thematiek

Aan de hand van de Chakrapsychologie wordt er een verband gelegd tussen het oude Oosterse chakrasysteem en de Westerse psychologie. De structuur van het chakrasysteem dient als leidraad voor de invulling van Westerse begrippen van persoonlijke ontwikkeling, zoals die van de karakterstructuren. Aan de hand van de zeven hoofdchakra’s lopen we het lichaam door. Door zelf de specifieke lichaamsgebieden met de daarbij horende veelvoorkomende thema’s te ervaren, wordt dit een zienswijze en instrument dat je kan verwerken in je massagetherapie.

Holistische mensvisie en massage

In de reguliere geneeskunde wordt een patiënt veelal gereduceerd tot de specifieke klacht waar hij mee komt. Daar wordt een oplossing voor gezocht. Binnen de massagetherapie gaan we uit van de mens in zijn geheel, als denkend, voelend wezen, met angsten en teleurstellingen, maar ook met dromen en verlangens. Dat alles maakt deel uit van wie hij is en hoe hij het leven ervaart. Elke lichamelijke klacht, elk symptoom, wordt benaderd als een lichamelijke uiting van een onbalans in het systeem, waarin lichaam en geest één zijn. In die visie geeft een lichamelijke klacht uitdrukking aan iets uit het onderbewuste, iets wat tijdens de behandeling nader onderzocht kan worden door cliënt en therapeut.

Als je eenmaal voldoende kennis en massage-ervaring hebt opgedaan, wordt je intuïtie in de behandeling van je cliënten steeds belangrijker. In de lessen oefenen we hiermee, zodat je daar langzaam maar zeker ook op gaat leren vertrouwen

Holistic Pulsing

Holistic pulsing is een eenvoudige en laagdrempelige behandelwijze, waarbij je het lichaam van de cliënt in een continue wieg- of schudbeweging brengt. Ook is er aandacht voor strekking en opening van gewrichten. Holistic pulsing brengt een golfbeweging in het lichaam tot stand, die van cel tot cel wordt doorgegeven en daarom een diepgaand effect op het hele lichaam heeft.

Toelichting therapeutische vakken

Als je aandacht schenkt aan emoties, overtuigingen en gevoelens van de cliënt neem je altijd jezelf mee. Je bewust zijn van jouw eigen emoties, overtuigingen en gevoelens is dan essentieel.  Daarom is het noodzakelijk om zelfreflectie te kunnen toepassen: Waarom reageer ik zo? Wat vind ik ervan? Waarom doe ik dat altijd?

In de opleiding gaan we ook met onszelf aan de slag maar het wordt geen therapeutische zelfzoektocht. Daarmee bedoelen we dat dingen worden aangestipt en als je ergens tegen aanloopt is het aan jou om je hierin verder te ontwikkelen buiten of naast de opleiding. Daarmee helpen we je graag op weg maar de focus blijft je ontwikkeling tot professional.

Overdacht/ tegenoverdracht

 Reageren vanuit emoties die al heel lang in ons lichaam zijn opgeslagen, doen we allemaal van tijd tot tijd. Dat is te herkennen aan het feit dat de emotie je min of meer overneemt, bijvoorbeeld als je opeens vreselijk boos wordt om een verhaal van een ander. Voor de therapeut is het van belang te kunnen doorzien wanneer de cliënt vanuit zijn volwassen zijn reageert en wanneer vanuit oude emoties van vroeger. Maar ook wanneer je zelf reageert vanuit je volwassen zijn en wanneer vanuit oude emoties van vroeger

Karakterstructuren

Vanuit de basis van de karakterstructuren leer je zien dat elk karakter gepaard gaat met een eigen lichaamsstructuur. Je leert hoe karakterstructuren en karakterpantsering ontstaan in de ontwikkeling van een kind en hoe dat zijn weerslag kan hebbenop gedrag en houding. Het lichaam liegt niet en bevat heel veel bruikbare informatie. Je leert tijdens de opleiding op een nieuwe manier kijken naar mensen/lichamen. Kennis en inzicht die je kan helpen om gerichter contact te maken met je cliënt.

Mindfulness

Uiteindelijk wordt de kwaliteit van je massagetherapie bepaald door de mate van aandacht die je er in stopt. Ben je je bewust waar je bent met je gedachten als je masseert en wanneer je afdwaalt? De lessen mindfulness geven je inzicht in hoeverre jouw gedachten, gevoelens en emoties je aanwezig laten zijn in het hier en nu.

Communicatieve vaardigheden

Hoewel je veel met je handen gaat doen als massagetherapeut, zijn verbale en non-verbale communicatie ook essentiële onderdelen van de therapeutische vakken. Een goede therapie begint met goed luisteren, ook naar wat er tussen de regels door wordt gezegd, en waarnemen. Verder is het van belang dat je inzicht krijgt in de klacht(en) van je cliënt door de juiste vragen te stellen en op de juiste zaken en wijze door te vragen.

Psychosomatisch Massagetherapeut

Als massagetherapeut kun je veel betekenen voor je cliënten. Voor mensen die niet lekker in hun vel zitten is massagetherapie een uitgesproken mogelijkheid richting vitaliteit, bewustwording of heling.

Je werkt op het veld van aanraking en intimiteit, contact met het gevoel. Je bent een baken voor mensen die over grenzen zijn gegaan of teveel in hun hoofd zitten. Ook chronische ziekteprocessen of heftige levensmomenten kun je begeleiden.

Het motto daarbij is:”Stay with the body, not the story”. De grote kracht van massagetherapie ligt in het feit dat je met het lichaam contact maakt en aanraakt wat nodig is.

Psychosomatisch Massagetherapeut

Studie informatie

Studiebelasting

Gemiddeld moet je rekenen op een studiebelasting buiten de lessen om van 6 a 8 uur per week.

Groepsgrootte

Persoonlijke aandacht is essentieel in het massagevak. We werken daarom met kleine groepen. De lessen worden gegeven in groepen van minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. De gemiddelde groepsgrootte is 10 deelnemers.

Toelatingseisen

Deelname aan de opleiding kan, na succesvolle afronding van de opleiding Allround masseur of een soortgelijke opleiding (zie vrijstelling), als de docentenraad hiervoor een positieve aanbeveling geeft.

De opleiding is op Hbo-niveau. Daarom is het van belang dat je zelfstandig kunt werken, je zowel schriftelijk als mondeling goed kunt uiten in het Nederlands en je de Engelse taal beheerst.

Lesmateriaal

Naast de verplichte literatuur ontvang je een lesmap met uitgebreide theorie en praktijkinformatie. Via het e-learningsysteem kun je alle technieken nog eens op video terugzien en vind je huiswerk, opdrachten, roosters en extra informatie.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van externe literatuur.

Docenten

Met een hecht team van 6-10 vakdocenten begeleiden we onze studenten in hun ontwikkeling. Elke docent heeft weer een eigen specialisme en kan je de fijne kneepjes van het vak leren. Elk lesjaar heeft een vaste docent die jouw aanspreekpunt is en jouw ontwikkeling bijhoudt.

Examen en toetsing

Deze opleiding telt een theoretische tussentijdse toets en examen, een eindsessie en een scriptie met scriptiegesprek.

Psychosomatisch Massagetherapeut

Investering
De opleiding kost € 2375,- per lesjaar.

Indien je de module medische basiskennis elders op PLATO niveau hebt gevolgd, of als je BIG-geregistreerd bent kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Je betaalt dan € 1805 per lesjaar.

Je kunt ook in vier termijnen betalen van € 625,- (of € 475,- zonder MBK).

Bijkomende kosten zijn:

  • Eenmalige administratiekosten € 65,-
  • Examengeld € 95,-
  • Boekengeld MBK a € 95,-
  • Aanschaf massagetafel en benodigdheden*

*De aanschaf van massagetafel en benodigdheden is noodzakelijk en kan met de rest van de kosten opgevoerd worden als opleidingskosten.

Tijd/ Inzet
De opleiding vraagt een behoorlijke inzet en tijdsinvestering. Je hebt gemiddeld om de week les en je bent zo’n 6 a 10 uur per week aan thuisstudie kwijt.

Over deze opleiding

Gelijk inschrijvenSchoolkrantKennismaken

Startdata

Psychosomatisch Massagetherapeut

Bilthoven/ Amsterdam:
Zaterdag 14 september 2019

Advies nodig?

Wil je liever dat wij jou bellen?