Sint Maarten; beschermheilige van massage(therapie)

Vandaag 11 november is het Sint Maarten. Vanavond mogen onze kinderen met zelfgemaakte lampionnen snoep ophalen. Ik ben al het hele weekend druk met een creatieve lampion; de kinderen verheugen zich voornamelijk op al het snoep dat ze gaan krijgen.

Dat snoep wordt in onze buurt verzameld en dan verdeeld. De kinderen mogen de helft houden; de andere helft gaat mee met de vrijwilligers van de Voedselbank.

Beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten

Sint Maarten is namelijk bekend geworden met het delen van zijn mantel. Hij had zo’n grote rode cape en toen hij een naakte zwerver zag, bedacht hij zich geen moment en sneed met z’n zwaard de cape in tweeën. De helft voor de zwerver, de helft voor zichzelf. Dat was eigenlijk meer dan genoeg.

Nu ben ik niet christelijk opgevoed maar Sint Maarten is door deze actie wel een van mijn favoriete Sinten. Het is daarom dat ik op geheel persoonlijke titel Sint Maarten uitroep tot beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten!

Want Sint Maarten gaat over delen maar niet alles weggeven. Ik stel me zo voor dat Jezus meteen zijn hele mantel had weggegeven. “Hier, neem alles maar! Ik draag het lijden wel.” Nee Maarten begrijpt de echte mening van delen. Namelijk het hoeft niet ten koste van jezelf te zijn. Van echt delen wordt iedereen beter. Delen is een win-win situatie. Ok, hij is z’n halve cape kwijt maar er is nog genoeg stof en hij krijgt de grote voldoening van iemand helpen.

Waarom dan de beschermheilige van masseurs en massagetherapeuten?

Mantelzorg

Ok, ik had me misschien beter moeten inlezen eerst want het woord ‘mantelzorg’ komt direct van deze actie af (vandaar het woord mantel). Ook palliatieve zorg komt van Sint Maarten want ‘pallum’ is Latijn voor mantel. Dus dan is Sint Maarten meer een beschermheilige van de (hele) zorg.

Maar ik zie om me heen en weet van mezelf dat het delen van Sint Maarten enorm over grenzen gaat. En dat is de grote uitdaging in ons vak. Veel (beginnende) masseurs durven niet de echte waarde van een massage te vragen, gaan veel langer door dan de afgesproken tijd en willen altijd nog iets geven.

Delen is iets anders dan geven. Delen is iets geven zonder er minder van te worden. Net zoals een goede massage de masseur/therapeut net zoveel geeft als de ontvanger. Wederkerigheid is een essentieel begrip in dit vak. En dan bedoel ik niet alleen de betaling.

Niet weggeven maar doorgeven. Dat is de uitdaging. Niet ten koste van ons eigen lichaam masseren maar ten faveure. We worden zelf ‘zen’ van het masseren. De oxytocine stroomt nog meer door onze aderen.

Palliatieve zorg

Meestal denken we bij palliatieve zorg aan zorg die wordt verleend aan ongeneeslijk zieke mensen maar dat is niet helemaal de juiste definitie. Die luidt: “Zorg gericht op verzachting of verlichting”.

Dus zorg bieden zonder dat iemand daar beter van wordt. Hier kun je dus als verzorgende geen resultaten ‘scoren’. Niet iemand beter kunnen maken maar er toch voor iemand zijn. Daar moet je stevig voor in je schoenen staan. Dat is toch wel een van de meest compassionele vormen van zorg. En ook al is er geen verbetering, heling of resultaat, de beloning is er toch. Het geeft enorm veel voldoening.

Compassie werkt niet alleen naar buiten toe. Je eigen hart wordt er minstens even warm van. En compassie kun je delen wat je wilt; je wordt er nooit armer van. Enkel maar rijker.

Fijne Sint Maarten,

Stefan van Rossum

Als het in Salland kan….

Massagetherapie Salland style; Chantal Bennink

Let op! Dit interview is uitgebreider te beluisteren als podcast.

Chantal is alweer enige jaren actief als massagetherapeut en lid van de VBAG. Ze mailde me vorige maand of ik nog een geaccrediteerd massagetherapeut in de omgeving weet om mee samen te werken. Tijd voor een interview dacht ik…

Waar ligt Raalte eigenlijk? In de Achterhoek of in Twente?

In Salland.

En daar zijn dus genoeg mensen die naar de massagetherapeut gaan?

Toen ik sporttherapeut was vroegen mensen steeds meer of het via de zorgverzekering kon. Dus toen ben ik gaan Googlen en toen kwam ik bij jou (Esoterra) uit. En toen heb ik de opleiding gevolgd en nu kunnen mensen dus massagetherapie krijgen. Vanuit een holistische visie en bewustwording. En de mensen zijn heel tevreden.

Mensen hebben misschien het beeld dat in Salland wat nuchterder mensen wonen, maar…

Dat is ook zeker waar.

…die zijn wel heel blij met een massagetherapeut in het dorp.

Ja je moet het zo brengen dat het voor Sallandse begrippen niet te zweverig overkomt. Ik probeer het zo te brengen dat het voor de mensen grijpbaar is. Dat het op de grond staat. Nou voor sommige mensen is het dan nog zweverig maar ja. Dan laat ik het ze voelen en vraag ik of het zweverig is. “Nee eigenlijk niet” Dus die beginnen een beetje anders te gaan denken.

Als ik je site bekijk zie ik een leuke foto van jou in je massage’uniform’ maar wel lekker in het boerenlandschap met koetjes erachter en een mooie boerderij.

Ja daar woon ik. Het Sallandse landschap. Met de foto probeer ik neer te zetten dat het helemaal niet zweverig is en dat hier ook gewoon koetjes zijn en zo.

Wat voor soort klachten, mensen krijg je op je tafel?

Heel wisselend wel. Mensen komen natuurlijk met een klacht. Dat kan fysiek zijn maar ook wat dieper daar op in. Over het verleden, over het psychische deel van mensen, een spiegel voorhouden. Zodat je wat verder kijkt dan alleen de klacht zelf. De leefstijl bespreken we bijvoorbeeld. Ik pak het wat breder aan. Misschien kunnen we ook wat aan de leefstijl doen. Of de houding. Ik geef oefeningen mee. Fysiotherapeutisch of mindfulness. Ademhalingsoefeningen geef ik ook wel mee.

Laatst had ik iemand die was doorverwezen door een huisarts. En die persoon is zo ontzettend blij met mij. Die is weer teruggegaan naar de huisarts die heeft gezegd: ”U moet veel vaker mensen doorsturen naar Chantal”.

Die kloof is nog wel best groot tussen natuurgeneeskunde en het reguliere. Dat is voor huisartsen best moeilijk. Die sturen nog veel door naar de fysio. Maar ja als die persoon dan tien keer bij de fysio is geweest en het helpt niet en ze komen dan vervolgens bij mij en het helpt wel dan is dat mooi.

Heb jij zelf contacten met een huisarts?

Ik heb een huisarts in mijn praktijk die zelf komt. En een arts hier in de buurt die heb ik wel eens geprobeerd om folders neer te leggen maar dat vinden ze dan toch te alternatief. Dat zeggen ze dan niet maar daar komt het dan wel op neer. “Dat past niet binnen onze praktijk.”

Inmiddels gaat het zo goed dat je uitbreiding zoekt?

Ik wil graag met iemand samenwerken of ik moet mensen op een wachtlijst zetten of gewoon nee verkopen.

Hoe heb je zo snel een volle praktijk gekregen?

Ik ben vanaf 2005 sporttherapeut. Ik had wel wat cliënten en toen ik klaar was met Esoterra ben ik op een spoor terecht gekomen dat ik moest kiezen tussen mijn baan als operatie-assistent en mijn eigen praktijk. Ja ik heb voor mijn praktijk gekozen. Dan kom je wel in een groot gat. Van drie dagen als operatie-assistent werken en in de avonduurtjes als therapeut bezig zijn. Maar ik moet zeggen dat ik binnen een jaar op zo’n drie, vier dagen in de week zit. En dat is ook echt mijn max hoor lichamelijk gezien.

Dat is best een sprong om te wagen dan?

Ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou doen maar soms sta je voor een keuze dat het wel moet. Nou ja ik heb het maar gewoon gedaan en het pakte goed uit.

Wat is dan je geheim of ondernemerstip?

Nou tja, dat is lastig. Ik denk dat het een voordeel is dat ik al een praktijk had. Een goeie website moet je hebben. Een Facebookpagina. En in een krantje staan. Je contacten een beetje uitbreiden. En soms eens bij mensen langsgaan en vertellen wat jij nou doet. Ik hoef nu niet meer te adverteren. Het loopt vanzelf.

Waar komen je klanten vandaag?

Uit Raalte en omgeving. Heino, Luttenberg. Rondom Raalte.

Je bent geaccrediteerd. Je cliënten kunnen de sessies gedeeltelijk vergoed krijgen. Hoeveel procent maakt daar gebruik van?

Nou wel zo’n 80% denk ik. Had ik ook niet gedacht, ja het verbaast me ook dat een heleboel mensen natuurgeneeskunde in hun pakket hebben. Maar er zijn ook mensen die het zelf willen betalen.

Wat zijn je toekomstplannen, naast uitbreiding?

Ik zit nu wel op mijn max. Dus iemand met wie ik zou kunnen samenwerken. Dat we cliënten aan elkaar kunnen doorsturen. Dat heb ik nog niet gevonden. Ik heb wel mensen gevraagd maar die zijn druk in hun eigen praktijk. Ik ga gewoon lekker op deze voet verder. Ik ben heel blij.

Heb je nog een tip voor aankomende masseurs, massagetherapeuten?

Maak een plan hoe je het graag zou willen. Een goede website en adverteren in het begin in de plaatselijke krantjes. Een krantje dat veel gelezen wordt.

Nu is Raalte niet het einde van de wereld maar als daar een bloeiende praktijk opgezet kan worden, kan het overal toch?

Absoluut.

Als ik jou hoor kunnen er grote gaten komen. Dat kan ook heel eng zijn. Maar als je erover heen springt kan het zo zijn dat je droom uitkomt. Sterker nog dat je iemand nodig hebt om mee te werken.

Ja zo is het wel.

Gefeliciteerd daarmee Chantal!

 

Meer lezen?:

De website van Chantal: https://www.laatumasseren.nl/

Enthousiast geworden over masseren?

Geef je op voor de Introcursus massage of lees meer op:
opleiding geaccrediteerd massagetherapeut

Wil je  graag meer en beter samenwerken met de reguliere zorg volg dan de cursus: Samenwerken met de 1e lijnszorg

Andere blogs met oud-studenten

Pathologie; een toelichting

Wat is een pathologie?

Inleiding pathologie

Pathologie. Een ander woord voor pathologie is ziekteleer. In deze vorm van wetenschap bestudeert men het ontstaan en het verloop van ziektes. Het ontstaan van ziektes heet: etiologie. Het woord pathologie bevat de volgende onderdelen: – PATHO. Dit is afkomstig van het Griekse woord pathos (παθοσ), hetgeen lijden betekent – LOGIE. Dit is afkomstig van het Griekse woord logos (λογοσ) en dat betekent woord of beschrijving.

In de pathologie zijn er verschillende vakgebieden te onderscheiden: – pathologische anatomie, tegenwoordig klinische pathologie genoemd;  – pathofysiologie;  – pathologische chemie, ook wel klinische chemie genoemd;  – speciële pathologie.

Over de oorzaken van ziekten, zijn verschillende meningen in omloop en meningen over de oorzaken zijn in de loop van de geschiedenis ook wel veranderd.

NVVP

Er is een Nederlandse vereniging van Pathologen (NVVP) met een eigen website. Op deze site een definitie van het vak Pathologie:

Pathologie. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie). Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied behelst de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan. De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Daarnaast wordt er op een afdeling Klinische Pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek verricht. De dierpatholoog verricht dezelfde werkzaamheden als de klinische patholoog, alleen dan ten behoeve van dieren in plaats van mensen. De pathobiologen houden zich voornamelijk bezig met basaal pathofysiologisch onderzoek.

Geschiedenis

Iets over de geschiedenis van pathologisch onderzoek. De vroegst te traceren toepassing van een wetenschappelijke methode op het gebied van geneeskunde is een ontwikkeling die is opgetreden in het Midden-Oosten tijdens het zgn. islamitische gouden tijd perk en vervolgens in West-Europa tijdens de Italiaanse Renaissance.

Vroeg, min of meer systematisch onderzoek naar infecties stammen uit de Griekse oudheid en de namen van de medici Herophilus van Chalcedon en Erasistratus van Chios aan het begin van de derde eeuw BC horen hier bij. De eerste arts waarvan bekend is geworden, dat hij postmortem onderzoek deed was de Arabische arts Avenzoar (1091–1161). Rudolf Virchow (1821–1902) wordt algemeen erkend als de vader van microscopische pathologisch onderzoek. De meeste vroegere pathologen waren ook behandelende artsen.

Omdat wij ons meer bezighouden met gezondheid en minder met ziekte, is het wellicht de moeite waard om ook kennis te nemen van de publicaties van The World Health Organisation. Zie daarvoor o.a. http://www.who.int/publications/en/

Als je de diverse manieren van gezondheidszorg en medisch handelen bekijkt, dan blijkt er een soort van tweedeling te bestaan. Aan de ene kant van het spectrum staan de z.g. regulieren, aan de andere kant de alternatieven. De wereld van de alternatieven is over het algemeen wat diffuus. Een website waarin wordt getracht hier wat structuur in aan te brengen is www.iocob.nl.

Massagetherapie is in de VS de meest gebruikte vorm van CAM (Complementary and Alternative Medicine). Aanbevolen wordt om eens te lezen op http://en.wikipedia.org/wiki/Massage

Ook interessant  een relatief nieuwe ontwikkeling in de wetenschap, nl PNI, pychoneuroimmunologie. Een beetje moeilijk, maar volledig artikel is te vinden op de Engelse Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunology

1; De oorzaak is lichamelijk van aard

De aanhangers van deze richting, die ook wel somatogenie heet. stellen dat het gehele vraagstuk van gezondheid en ziekte te herleiden is tot in ons lichaam afspelende fysische en fysiologische processen. Enkel objectief vaststelbare ziekten (= diseases) die ook een objectief te vinden oorzaak hebben tellen. Als iemand zich ziek voelt (= illness), wordt dat niet gerekend tot ziek zijn. Disease en illness kunnen dus los van elkaar staan: je kunt je ziek voelen, zonder objectief gezien ziek te zijn of je kunt objectief gezien ziek zijn, zonder je ziek te voelen. Deze eerste school heeft dus ook minder aandacht voor de psychologie, dit in tegenstelling tot de tweede school.

Een belangrijke groep aandoeningen, die in deze categorie thuishoren zijn ziekten, die aangeboren zijn. Men spreekt van erfelijke ziekten. Dit type aandoeningen is gekoppeld aan erfelijk materiaal. Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis is de bloederziekte (hemofi lie), die voorkwam in Europese vorstenhuizen.

Een andere groep in deze categorie is een aanleg voor een bepaalde aandoening. Wellicht heb je in een medische vragenlijst wel eens de vraag gezien: komen er in de familie . . . . . aandoeningen voor. Men spreekt in dit verband van aanleg tot of predispositie.

2; De oorzaak is (mede) psychisch van aard

De psychogenie gelooft dat een ziekte (mede) wordt veroorzaakt door psychologische oorzaken. Een belangrijk aanhanger van deze school was Freud. Die vertelde dat je ook ziek kunt worden door een persoonlijk probleem dat je naar het onderbewuste verdringt. De oorzaak kan dus in dit geval niet objectief worden vastgesteld.

3; De oorzaak ligt in stress

Ten derde is er ‘stress’: het gaat erom dat de omgeving op de persoon een zekere invloed heeft en het individu niet weet hoe ermee om te gaan; dit kan leiden tot een aandoening. Stress kan zowel elementen van de somatogenie als van de psychogenie bevatten, omdat de oorzaak van stress overduidelijk kan zijn, maar evenzeer verborgen kan liggen. Drie bekende vormen van stress, die aan de definitie voldoen, zijn: – Je vindt dat men te veel van je verwacht  – Je vindt dat je talent niet volledig wordt aangewend  – Je denkt dat geen enkel ander mens iets van je verwacht en dat je alleen op de wereld staat.

4; De oorzaak ligt (mede) in de omstandigheden

De vierde en laatste school is de sociogenie: daar ziet men maatschappelijke en culturele aspecten van gezondheid als de belangrijkste of zelf enige oorzaak van ziekte (= sickness). Hierbinnen vinden we bijvoorbeeld dat ziek zijn gedefi nieerd kan worden als een afwijking van een door een bepaald maatschappelijk systeem gestelde norm. Deze normen zullen in de tijd en in de verschillende sociale klassen en culturen anders zijn. Het is ook de sociogenie die bestudeert of er verbanden bestaan tussen de gezondheid en armoede. Daarom zal het grootste deel van wat nu volgt uit deze leer geput worden.

Er moet ook nog worden opgemerkt dat er bepaalde zaken zijn die mede verantwoordelijk zijn voor de sterkte waarin de ziekte zich manifesteert, zoals: lichaamsbouw, geslacht, leeftijd, schade opgelopen tijdens het leven (zowel lichamelijke als psychische schade), levensstijl, leefomstandigheden. Het zullen vooral de drie laatste zijn waar een duidelijk verschil tussen arm en rijk heerst.

Meer lezen?:

Massage bij artrose

Massage bij kanker

Handmassage in het ziekenhuis

Fascia. Wat is het?

Fascia not facial

Het lichaam; een wonder van verbindingen

Fascia of fascie is één van de weefselnetwerken van het lichaam. Het lichaam is een ongelofelijk complex systeem waarin alles met elkaar is verbonden en alles invloed op elkaar heeft.

Als massagetherapeut is het zaak om wel op één gebied te kunnen inzoomen maar om nooit de plek in het geheel van het systeem uit het oog te verliezen. Je werkt op verschillende vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op verschillende weefsels (spieren, fascia, etc.) die ook weer met elkaar verbonden zijn.

De stand van de voet beïnvloedt je nek, je darmen beïnvloeden de spierspanning in je lage rug en je gemoedstoestand heeft invloed op je houding. Alles zit even ingenieus in elkaar. En als er iets gebeurt wat een klacht oplevert is het soms een hele zoektocht of lijdensweg om ‘van de klacht af te komen’.

Daarbij ligt een grote kracht van het helingsproces in de mate waarin jij je met de cliënt verbindt.

Fascia en hoe sta je in het leven?

Als je ter wereld komt ben je de eerste maanden nog niet in staat jezelf voort te bewegen maar zodra het kan, begin je te kruipen.

Als je kunt lopen kom je in aanraking met je grootste vriend en/of vijand: de zwaartekracht. En alles wat je vanaf nu doet (slapen wellicht uitgesloten) doe je ten opzichte van de zwaartekracht. De zwaartekracht is een constante, gelijke kracht die altijd dezelfde kant op trekt: naar beneden.

Bij het staan en bewegen is je lichaam continue op zoek naar balans ten opzichte hiervan. We ervaren de minste weerstand als we de gewrichten van de enkels, knieën, heupen, schouders en de oren op één lijn boven elkaar hebben.

Toch is bijna geen lichaam zo in balans en zijn we op een andere manier gestapeld. Als je voet iets naar buiten staat heeft dat een direct effect op je kuitspieren, je bovenbenen, je rug oftewel je hele houding.

Staan je knieën op slot dan beïnvloedt dat het hele lichaam maar ook andersom; als een nekwervel naar voren gekanteld is, verandert de hele ‘lijn’.

fascia

Fascia en andere netwerken in het lichaam

In het lichaam kun je diverse netwerken vinden. Bij Bodyworlds kun je deze verschillende netwerken goed zijn als de overige weefsels zijn weggesneden.

Het neurale netwerk

Netwerken van zenuwcellen in de hersenen bestaan uit lokale gebieden met clusters van zenuwcellen (grijze stof), en de korte of langere bundels van zenuwvezels die deze gebieden onderling verbinden en die samen witte stof worden genoemd.

Vasculaire netwerk

Je bloedvaten, slagaders en aders zijn een volgend netwerk in je lichaam die ervoor zorgen dat tot in de verste uithoeken bloed (met alle inhoud) wordt aan- en afgevoerd.

Het netwerk van spieren

De spieren zijn het meest bekende netwerk in je lichaam. Van je kruin tot je tenen zitten er spieren in je lichaam. Ze hebben allemaal een eigen naam, origo, insertie en functie en zitten met pezen (ligamenten) vast aan de botten.

Veel spieren kunnen onafhankelijk bewegen (flexie of extensie) maar doen dit meestal samen met andere spieren. Zo pak je een tennisbal van de grond met al je spieren in je arm, hand, rug en benen.

Thomas Myers (Anatomy Trains) heeft een anatomische indeling gemaakt in spiergroepen die elkaar beïnvloeden en direct of indirect met elkaar en middels de myofascia met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld is de Superficial backline; een keten van spieren van de plantaire fascia tot de frontalis.

Als ergens in deze keten een contractie of dysfunctie optreedt, kan dit elders in de keten voelbaar zijn of een klacht of dysfunctie opleveren.

Jaap van der Wal betoogt overigens dat de spieren helemaal niet zulke duidelijke origos en inserties hebben met pezen (ligamenten) maar dat de overgang tussen ligament, fascia en spieren veel vloeiender en dynamischer verloopt. Hij heeft het dynamenten genoemd (hierover later meer).

 Het fasciale netwerk

Het fasciasysteem bestaat uit diverse lagen van fascia en is een matrix wat het lichaam bijeenhoudt. Het zit onder je huid, tussen en om de organen en rond je spieren (myofascia). Die laatste herken je van het vliesje om een kipfilet heen.

Fascia bestaat uit elastine en collageen. Het is visco-elastisch wat betekent dat het heel hard kan zijn en heel meegaand. Probeer het maar eens uit met een maïzenapapje. Als je heel snel en hard tegen de oppervlakte drukt spant het aan en kom je er niet door. Ga je met rustige, trage bewegingen dan wordt het vloeibaar en kom je tot de bodem.

Werken met fascia vereist dus langzame, afwachtende bewegingen.

Fascia zit over je hele lichaam als een laag, een jas. Dat betekent dat als het linksonder vastzit, het aan de rest van het veld trekt. Je kunt deze trekkracht dus (subtiel) over het hele veld voelen.

fascia

Tensegrity model

Buckminster Fuller (1895-1983) was een architect en uitvinder die een organische vorm ontdekte die hij veelvuldig toepaste in zijn werk als architect. Het model is geen opstapeling van stenen maar een organisch samenspel van spanning en vorm.

“Het menselijk lichaam is zodanig vormgegeven dat spanning niet op één plek wordt opgevangen, maar wordt verspreid. De invloed van de zwaartekracht en de langzamere compensaties voor verwondingen en bepaalde bewegingsgewoontes zijn het bvest te begrijpen in het licht van een geometrisch principe dat ‘tensegrity’ wordt genoemd.”

Een eenvoudig voorbeeld van een tensegritymodel is een tentje. In het midden staat een tentstok (erector spinea) die door het tentzeil en de lijnen (bindweefsel) in balans blijft. Als je de scheerlijn aan de ene kant te strak trekt, vervormt dat de hele structuur.

Dat betekent dat het hele systeem elkaar beïnvloedt en dat het hele systeem bestaat uit verschillende netwerken (zeil, stokken, lijnen).

Fascia anno 2019

Toen Esoterra in 2010 de mannen van Anatomy Trains naar Nederland haalde, kraaide er nog geen haan naar. Inmiddels houdt het hele lichaamswerkspectrum zich bezig met fascia: yoga, pilates, massagetherapeuten etc. Maar ook voor de reguliere zorg komt fascia als een ‘nieuwe ontdekking’.

Een ontdekking waar nog een hoop nieuwe ontdekkingen uit voort zullen komen.

Stefan van Rossum (oprichter Esoterra)

Meer lezen?:

Fascia Release

Blog: Palperen

Extern: Anatomy trains

Massage voor pilgrims

De afgelopen jaren hebben we veel verschillende pelgrimswegen naar Santiago de Compostela in noord west Spanje bewandeld. Die pelgrimstochten op de camino’s de Santiago hebben ons veel gebracht. Bijvoorbeeld hoe eenvoudig het leven kan zijn.

Om gedurende vele weken achtereen gemiddeld 25 kilometer per dag te wandelen, nacht na nacht te slapen in een stapelbed in herbergen in slaapzalen vol met snurkende medepelgrims. Je hele hebben en houden in een rugzak van nog geen 10 kilo op je rug, regen, wind, sneeuw en hete zon trotserend.

Ontmoeten

Je ontmoet tijdens die vele wandelingen een hele schakering aan medemensen. Niet alleen medepelgrims uit landen uit de hele wereld maar ook vele locals zoals winkeliers, herbergiers, barkeepers, enzovoorts. Allemaal hele behulpzame en lieve mensen. Allemaal met hun eigen verhaal en levensgeschiedenis. Soms gewone verhalen, soms ook hele persoonlijke situaties die je te horen krijgt.

Na verloop van de vele dagen wandelen, de ontelbare en soms ontroerende ontmoetingen en al die bijzondere verhalen besef je dat je zelf heel erg dankbaar bent dat je al die ervaringen mag meemaken. Dankbaar voor wat je in je eigen leven allemaal ten deel is gevallen. Het leven is tenslotte niet voor iedereen altijd een gemakkelijk te bewandelen pad.

Op de camino ga je waarderen wat anderen voor je doen, jou aandacht geven als je het fysiek of mentaal moeilijk hebt, voor een luisterend oor, een arm om je schouder, voor elk helpend gebaar.

Teruggeven

We hebben ons de laatste jaren afgevraagd wat wij op onze beurt terug zouden kunnen geven aan de camino. Zouden we een eigen herberg beginnen om de pelgrim te ontvangen in een sfeer die we zo vaak hebben mogen ervaren? Een sfeer van gastvrijheid, van warmte, van vriendelijkheid en empathie. Wilden we dat of voelden we ons dan weer vastzitten in een keurslijf terwijl we in feite op zoek waren naar vrijheid? Ook al hebben we mooie plekken gezien die erom vroegen om weer opgeknapt en bewoond te worden en pelgrims te ontvangen, toch hebben we daar uiteindelijk heel bewust niet voor gekozen.

Liever nog dan een veilige haven voor pelgrims te zijn op een vaste plek ergens op de camino, wilden we juist verder blijven reizen en ontdekken, onze eigen camino blijven bewandelen. En zie, zo kwam eind 2018 de opleiding voor allround masseur van Esoterra voorbij die ons in staat stelde iets nieuws te leren, niet met ons hoofd maar juist met onze handen en die ons tegelijkertijd de gelegenheid gaf deze nieuwe vaardigheid toe te passen op onze pelgrimstochten. Dit was iets wat we overal ter wereld zouden kunnen doen. Hiermee vielen alle stukjes op hun plaats.

Dankbaarheid

In onze zomervakantie, vrij van de opleidingsdagen van Esoterra, zijn wij met onze massagetafel naar noord-Spanje vertrokken. Hier hebben we (tot nu toe) op vijf verschillende plekken langs de Camino Frances onze mobiele massage-unit neergezet en vermoeide pelgrims gemasseerd. Heel vaak duurde het even voordat we iemand op onze tafel kregen maar hadden we eenmaal één pelgrim op de tafel dan volgden er direct meer en ontstond er vaak ook een rij wachtenden. Het was voor ons een onverwacht succes. Temeer ook omdat we geen vaste prijs vroegen maar het, in de geest van de camino, aan de betreffende persoon overlieten wat te geven voor de ontvangen massage, zo genoemd “donativo”. Onze opbrengst heeft ons regelmatig in positieve zin verbaasd. En dat niet alleen. Heel regelmatig kregen we complimenten over onze massages zoals “you saved my day”, “I am an old lady but now I feel like a young girl again”, we ontvingen ook vele duimpjes en hugs.

Die complimenten gelden niet alleen voor ons maar zijn ook voor de opleiding die we bij Esoterra volgen, voor de docenten die ons geleerd hebben hoe met cliënten om te gaan, hoe ze netjes toe te dekken, hoe op onze houding te letten en bovenal hoe te masseren. Want, ook al zijn we pas halverwege de opleiding, we hebben inmiddels genoeg bagage en zelfvertrouwen om een goede massage te geven en dat is te danken aan jullie!

Marlinda Renes & Bart Uelen (studenten opleiding masseur)

Bartouche & Renessage

Massage die je raakt!

Massage voor pilgrims

website: http://bartouche-renessage.nl (nog under construction)

Facebook: https://www.facebook.com/bartoucherenessage/

Door de bomen het bos zien…

Massageopleiding kiezen

Een massageopleiding kiezen is geen pakje boter kopen. Maar als je met een massagetherapie-opleiding wilt beginnen, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien? Welke opleiding is de juiste en wat betekenen al die termen en afkortingen?

Om je op weg te helpen beantwoorden we hier de belangrijkste vragen om tot een goede keuze te komen. Waarbij we als eerste willen vermelden dat het vak van massagetherapie draait om jouw gevoel. Dus een belangrijke vraag; bij welke opleider krijg je een goed gevoel?

Vraag 1: wat is je doel?

Masseren of massagetherapie is net als koken. Iedereen kan het maar niet iedereen heeft zijn beroep ervan gemaakt. Wat we daarmee willen zeggen is: wat wil je met masseren? Wil je professional worden met een eigen praktijk of wil je gewoon lekker leren masseren voor je gezin en vrienden? Wil je massages geven of mensen therapeutisch begeleiden met je massagevaardigheden.

Professioneel

Als je professioneel wilt gaan werken als masseur of massagetherapeut kies je voor een beroepsgerichte opleiding waarbij je alle facetten van het vak leert. Zo vergroot je je kansen om een succesvolle praktijk op te zetten.

Naast een gedegen basis van massagevaardigheden leer je ook praktijkvoering met thema’s als:

 • Contra-indicaties
 • Intake
 • Marketing
 • Doorverwijzen

Huis, tuin en keukenmassage

Als je een fijne massage aan je vrienden of familie wilt geven, kun je met een korte cursus al een hoop leren. Denk even na of je een massagetafel wilt aanschaffen. Als je dat niet van plan bent is misschien een massage op de grond als Thaise massage of Shiatsu het handigst. Dit zijn echter wel massagevormen die voor de meeste masseurs vrij belastend zijn.

Esoterra biedt een driejarige geaccrediteerde opleiding tot massagetherapeut. Het eerste jaar van de opleiding is de opleiding tot masseur. Onze opleidingen zijn beroepsgericht en bieden je een ideale basis om succesvol en professioneel van start te kunnen.

Vraag 2: wat is het verschil tussen masseur en massagetherapeut?

Heel eenvoudig: een masseur geeft massages voor de ontspanning, een massagetherapeut gebruikt massagetechnieken om te helen. Dit kan zijn fysiek, mentaal, emotioneel of holistisch (het hele plaatje).

In het buitenland wordt niet zo’n duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee. Dit komt omdat een ontspanningsmassage zeer helend kan werken. En omdat mensen die een ontspanningsmassage willen, misschien wel behoefte hebben aan ‘meer in hun lichaam zitten’, ‘uit het hoofd’, ‘in contact met zichzelf willen komen’, etc.

Massagetherapie kan gericht zijn op het spieren en weefsels of holistisch. Een holistische massagetherapeut werkt met het hele systeem; de mens. Emoties, overtuigingen, sociale factoren, etc.

massageopleiding kiezen

Vraag 3: welke massage(therapie) vorm kies ik?

Massage(therapie) kent vele culturen. Grofweg kun je deze splitsen in oosters en westers.

Oosters werkt op energiebanen; meridianen en is in de meeste gevallen wat pittiger (net als het eten). De meeste vormen worden op de grond gegeven en het doel is om de energiehuishouding op gang te brengen of te houden. Daarbij worden veel drukpunten gebruikt (acupressuur).

Ayurveda, Shiatsu, Thais en Tui na (chinese massage) zijn de bekendste vormen.

De westerse massagevormen richten zich veel op spieren, fascia (vliezen om spieren en organen), triggerpoints, bindweefsel maar kunnen ook energetisch gericht zijn.

Sportmassage, Rebalancing, Deep tissue, Swedish, Holistic pulsing zijn voorbeelden van westerse massagevormen.

In de westerse massagevormen loopt het spectrum van massagevormen van heel concreet, fysiek gericht (sportmassage) tot heel spiritueel (energetische massagevormen).

Esoterra biedt een opleiding die het beste uit beide werelden laat samen komen in het midden. Nuchter holistisch noemen we dat.

Vraag 4: wat houdt geaccrediteerd of erkend in?

Je komt allerlei afkortingen tegen; KTNO, SNRO, CPION. Esoterra is één van de weinige door de SNRO geaccrediteerde massagetherapie-opleidingen. Wat houdt dat in?

De SNRO is op dit moment de enige instantie die accreditaties verzorgt bij opleidingen op hbo-niveau in het CAM domein (Complementaire Alternative Medicine oftewel complementaire zorg).

Een accreditatie door de SNRO betekent dat de opleiding op hbo-niveau is geaccrediteerd en dat je met het behaalde diploma lid kunt worden van een beroepsvereniging die erkend is door de ziektekostenverzekeraars!

Andere belangrijke voordelen van de SNRO accreditatie zijn:

 • erkenning van de Belastingdienst (BTW vrijstelling)
 • erkenning van bijvoorbeeld NLQF (Europees beroepenveld)
 • erkenning van een (internationale) accreditatieorganisatie zoals de INQUAHE
 • onafhankelijkheid

Alle andere afkortingen zijn geen officiële en onafhankelijke accreditaties.

 • CRKBO is een register wat noodzakelijk is om BTW vrijstelling te krijgen als onderwijsinstantie. Verder heeft het weinig om het lijf.
 • KTNO is een commerciële organisatie die niet onafhankelijke accreditaties uitgeeft.

Als je bij ons de opleiding massagetherapeut succesvol afrond heb je dus niet alleen alle vaardigheden om aan de slag te kunnen maar je hebt ook belastingvoordeel en je kunt je inschrijven bij diverse beroepsverenigingen waarmee je sessies aanvullend vergoed worden door de ziektekostenverzekeraars.

Vraag 5: korte cursussen, modulair of een  meerjarige massageopleiding kiezen?

Als je echt je beroep wilt maken van het vak, dan vallen korte cursussen af. Om te leren masseren en om mensen te begeleiden heb je gewoon een gedegen opleiding nodig.

Haast is in dit vak een slechte raadgever.

Opleidingen worden in verschillende trajecten aangeboden; los bij elkaar ‘geplakte’ modules of een uitgebalanceerd meerjarig curriculum met vaste begeleiders. Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen. Hieronder een lijstje van voor- en nadelen:

Modules kiezen

Voordelen Nadelen
Kort, overzichtelijk Vervliegt snel
Gefocust Weinig diepgang
Lagere kosten in het begin (later meer) Geen band met studenten en docenten
Veel rondshoppen mogelijk Geen opvolging, begeleiding in ontwikkeling
  Geen/weinig toetsing op halen leerdoelen
Geen accreditatie

Massageopleiding kiezen

Voordelen Nadelen
Brede, grondige ontwikkeling Langduriger traject
Begeleiding in ontwikkeling Hogere kosten
Samen groeien met medestudenten en docenten
Toetsing van behalen van leerdoelen
Begeleiding in praktijkvoering
Studenten krijgen meer zelfvertrouwen
Accreditering

We kiezen bewust voor een meerjarig, niet modulair traject. Zo kunnen we samen een veilige leeromgeving bouwen en je begeleiden en bijsturen in al je facetten. Zo haal je het beste uit jezelf en kun je vol vertrouwen aan de slag.

massageopleiding kiezen

Vraag 6: is er wel vraag naar masseurs/ massagetherapeuten?

Ja! Beide disciplines zijn sterk aan het groeien in Nederland. Veel mensen zitten ‘in hun hoofd’ en zijn gestresst en kunnen juist fysieke begeleiding en contact goed gebruiken.

Belangrijke factoren die bijdragen aan het opzetten van een succesvolle praktijk zijn:

Ondernemersvaardigheden

De meeste van onze studenten creëren hun ideale praktijkvoering binnen een paar jaar. Dat komt omdat we naast de vaktechnische ontwikkeling ook vanaf dag 1, samen aan de slag gaan met het opzetten en uitbouwen van je eigen praktijk.

Aanvullende verzekering

Met een geaccrediteerde opleiding kun je ook veel cliënten krijgen met een aanvullend verzekering.

Bij Esoterra weten we heel goed dat alleen goed kunnen masseren niet voldoende is voor een bloeiende praktijk. Je zult ook ondernemersvaardigheden in moeten zetten; marketing, promotie, administratie, etc.

De meeste van onze afgestudeerde therapeuten hebben binnen een jaar of 3 een succesvolle praktijk met veel vaste cliënten.

Vraag 7: wat betekent holistisch?

Holistisch wordt meestal uitgelegd als “lichaam en geest zijn één” en dat is vrij kort door de bocht wel een goede omschrijving. Waar wij nog belang aan hechten is dat de geest daarbij niet belangrijker is dan het lichaam of dat geestelijke problemen zich lichamelijk uiten. Nee, het werkt wederkerig en overlappend: lichaam en geest zijn dus echt één.

Holistische massage(therapie) betekent dat je de hele mens ziet en behandelt en niet alleen maar op de klacht inzoomt. Het betekent dat je de klacht wat breder beziet en bekijkt wat jij kunt doen om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar eigen proces.

Gelukkig is een holistische leefstijl steeds meer in zwang. Mensen willen duurzaam leven, in balans met hun omgeving en hun eigen lichaam.

Als massagetherapeut kun je hier een unieke aanvulling in betekenen al is het voor veel mensen nog wel heel belangrijk dat het niet ‘te zweverig’ wordt.

Vraag 8: waarom zijn jullie maar 3 en de andere 4 jaar?

We vinden het belangrijk om laagdrempelig en toegankelijk te zijn. De meeste van onze studenten hebben een baan en/of een gezin. Om hiernaast ook nog een opleiding te gaan volgen is een bewuste keuze. We hebben onze opleiding zo opgebouwd dat we onze studenten zoveel mogelijk met essentiële zaken willen bezighouden. Zo kunnen we de hbo-niveauopleiding samenvoegen in drie jaar. Dat betekent wel meer thuisstudie, meer focus op de opleiding maar ook eerder klaar en aan de slag kunnen.

Vraag 9: waarom zou ik voor de Esoterra massageopleiding kiezen?

Wat ons onderscheidt is het volgende:

We bieden een ideale basis om op een inspirerende manier het prachtige vak van masseur of massagetherapeut te leren. Je leert de basis van het vak in de breedte met veel verschillende mogelijkheden. Je kunt met ons diploma op zak aan de slag als professional en substantiële hulp of begeleiding bieden binnen het curatieve, palliatieve of preventieve spectrum.

Bij ons leer je vanuit jezelf ontwikkelen. Geen dogma’s of ‘zo doen we het’ maar ontdekken wat voor jou het beste werkt of wat klopt.

Vraag 10: kennismaken?

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dit zijn de mogelijkheden:

Massageopleiding kiezen

Massage op vakantie!

Massage op vakantie; Als vakidioot kijk ik, eenmaal aangekomen op m’n vakantielocatie, altijd even naar het massage-aanbod van de regio. Meestal mag ik van mijn vrouw wel een uurtje naar de masseur terwijl zij de kids bezighoudt in het zwembad. 

Masaje 

Ik ben altijd benieuwd hoe ze ‘het’ in het buitenland aanpakken. Meestal is dat redelijk hetzelfde als in Nederland. Een paar uitzonderingen; in Spanje kreeg ik een paar keer een papieren onderbroek die ik aan mocht trekken voordat ik kon gaan liggen. 

In een prachtig resort in Costa Rica kreeg ik een heerlijke massage die iets uitliep. Ik had een massage geboekt van een uur, maar de masseur vertelde me na bijna een uur dat ze geen tijd meer had voor mijn andere been, tenzij ze nog een half uur door mocht gaan. Slimme meid! Tuurlijk ga maar lekker door. Het is toch vakantie. 

Iets soortgelijks maakte ik mee in een winkelcentrum in Texas waar ik een stoelmassage voor 10 minuten boekte. Na tien minuten lag ik half in coma en kon nog net “yes” murmelen toen de masseur vroeg of ik nog tien minuten extra wilde. 

Maar het kan ook minder goed aflopen. Een student vertelde me dat ze in een Turkse badplaats een luxe Hamam massage kreeg waarbij ook billen en borsten uitgebreid werden meegenomen. Veel uitgebreider bleek achteraf, dan haar vriend die ook de luxe Hamam massage had gekregen bij dezelfde masseur. 

Opeens weet je het!

Ook kom ik geregeld mensen tegen die op vakantie zo’n fijne massage krijgen dat ze eenmaal thuis besluiten ook masseur of massagetherapeut te worden. Zo hebben we nu één student die in Griekenland een wereldveranderende massage heeft gehad en één die op het strand van Aruba een fantastische massage kreeg. 

Persoonlijk vind ik niks heerlijkers dan een massage in de buitenlucht, als het warm genoeg is. De mooiste herinnering daaraan is van een massage in een tuin gewoon in Nederland; Zeist. Hoge bamboestruiken gaven genoeg privacy en schaduw, terwijl een licht briesje de geluiden van de stad ver weg bliezen… 

Jouw ervaringen 

Heb jij bijzondere ervaringen met massage in het buitenland? Deel je avonturen of foto’s hieronder in de comments. Ik ben heel benieuwd.

Get in the mood 

Om vast in de vakantiestemming te komen heb ik een verzameling van de mooiste massagelocaties gemaakt, klik hier.

Opleiding massagetherapie afgerond

De opleiding massagetherapie heeft Carolien van der Laan succesvol afgesloten. Ze heeft een eigen praktijk genaamd Praktijk Liefer. Daar geeft ze samen met haar man massagetherapie en ayurveda.

Ik ben benieuwd naar haar drijfveren en hoe ze in relatief korte tijd zo’n succesvolle praktijk heeft opgebouwd.

Je hebt de opleiding massagetherapie afgerond en daarvoor heb je ook allerlei cursussen en opleidingen gedaan. Vertel eens.

Ik ben in 2012 begonnen met mijn eigen praktijk voor coaching en massage. In 2015 na het behalen van mijn opleiding bij Esoterra en MBK ben ik met mijn man praktijk Liefer gestart. Hij had namelijk inmiddels zijn opleiding Ayurveda behaald.

Ik ben begonnen met studeren (opleiding Holistisch Coachen) toen ik nog in vaste dienst was. Dit om mijzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar nu echt mijn passie lag. Dit is ook de tijd geweest dat ik met het massage-vak in aanraking kwam.

Na een jaar Body and Mind Language ben ik bij Esoterra gekomen voor de opleiding tot massagetherapeut.

Halverwege het 3e jaar werden echter de Plato eisen toegevoegd aan de Medische Basiskennis. Voor ons betekende dat, de hele MBK opnieuw doen. Samen met 2 medestudenten hebben we dit bij Con Amore kunnen volgen.

Waarom heb je de opleiding massagetherapie bij Esoterra gekozen?

Ik heb voor Esoterra gekozen omdat je er klachtgericht wordt opgeleid. Daarvan heb ik tot op de dag van vandaag nog veel profijt. Mijn ervaring met Esoterra is ook erg positief, ik voelde me er thuis, had een fijne groep en de begeleiding is goed geregeld.

Na het behalen van de opleiding  is het snel gegaan met de praktijk. De klanten zijn voornamelijk via via bij ons binnen gekomen. Het is fijn om een tijdje met de cliënten te mogen “meelopen” en de ontwikkeling van mensen te zien.

Waar heb jij je praktijk?

Ik heb praktijk aan huis, dat bevalt goed. Het is fijn om je eigen tijd te kunnen indelen en tussen de massages door in huis nog het e.e.a. te kunnen regelen. Nadeel is wel dat het stil en rustig moet zijn, hetgeen niet altijd mee valt met pubers in huis.

Ook werk ik bij een aantal bedrijven waar ik stoelmassages geef. Dit brengt afwisseling met zich mee en krijg je daardoor een steeds grotere klantenkring.

Herinner jij je eerste klant nog? Hoe voelde jij je toen? Kun je omschrijven hoe deze massage sessie verliep?

Mijn eerste klant kan ik me niet goed herinneren, dit is eigenlijk geleidelijk over gegaan van de oefen klanten naar de betalende klanten.

Je bent moeder, je hebt een eigen praktijk. Hoe hou je alle ballen in de lucht?

Het runnen van een massagepraktijk en een gezinsleven is goed te doen. Voordeel is dat je tussendoor veel kunt regelen, denk bijvoorbeeld aan kinderen van school halen, hond uitlaten of een tandarts bezoek. Nadeel is wel dat ik veel avonden werk en het bewaken van mijn eigen vrije tijd, blijkt toch een uitdaging. Graag sta ik voor de mensen klaar en zeker als er “nood” gevallen zijn wil dit nog wel eens in het weekend gebeuren.

En hoe blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen?

Van ontwikkelingen in het vak blijf ik goed op de hoogte door de nieuwsbrieven en tijdschriften die ik ontvang, de beurzen die ik bezoek en ook de algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging geeft voldoende informatie.

Ik heb net een introductiedag gehad voor de Emmett techniek en ik denk eraan om een aantal modules hiervan te gaan volgen. Verder volg ik ook de benodigde nascholing MBK en geaccrediteerde nascholing t.b.v. het behouden van mijn registratie.

Bij welke beroepsvereniging ben je aangesloten?

Als massagetherapeut heb ik me aangesloten bij de FAGT. Dit vind ik een fijne beroepsvereniging omdat deze professioneel is, veel regelt voor de leden t.a.v. alle regelgeving maar ook met bijvoorbeeld de verzekeraars en de opleidingsinstituten.

Verder is het voor de registratie ook nodig dat je elk jaar blijft bijscholen en zoek ik dus regelmatig naar goede aanvullende opleidingen.

Hoe ziet jou werkdag eruit?

Meestal start mijn werkdag rond 10.00 uur, soms bij een bedrijf (stoelmassage) en regelmatig in mijn eigen praktijk. Door de dag heen behandel ik 4 of 5 personen. Er zit altijd een half uur tussen de klanten t.b.v. uitloop, het afhalen en opnieuw dekken van de tafel en even ruimte hebben om mij op de nieuwe klant voor te bereiden. In de avond heb ik dan nog 1 of 2 klanten.

In totaal behandel ik rond de 20 cliënten per week. Daarnaast heb ik aan administratie en bijhouden dossiers, wassen en schoonmaak minimaal nog 5 uur nodig.

Hoe kom je aan je klanten?

Mijn klanten komen met name via via en ook via de bedrijven waar ik stoelmassages geef. Verder komt er regelmatig een klant via de site, ze zoeken op massagetherapeut.

Ik maak geen reclame voor de praktijk, dit gaat eigenlijk vanzelf.  Mijn klanten zijn voornamelijk mensen die een eigen bedrijf hebben (MKB). Het grootste gedeelte van mijn klanten komen op regelmatige basis terug. Sommige elke week, sommige om de week en de meeste om de 4 of 6 weken.

Gelukkig heb ik veel positieve reacties op mijn manier van masseren en valt er zelden iemand af.

Op welke manier doe je aan klantenbinding?

Ik doe  niet aan klantenbinding door middel van knipkaarten of iets dergelijks. Mijn klantenbinding is dat ik weet wat er met klanten aan de hand is, waar ze staan in het leven en een luisterend oor heb voor de situatie waarin ze zitten.

Heb je nog tips voor masseurs en collega massagetherapeut?

Tip voor de collega’s is om te kijken of je bij bedrijven stoelmassages kan gaan geven, hierdoor breidt je klantenkring super snel uit.

Naar welke afgestudeerde masseur/ massagetherapeut ben jij nieuwsgierig?

Volgende keer zou wat mij betreft geïnterviewd mogen worden Esther Boot uit Breda.

Graag zou ik van haar willen weten hoe het is om praktijk te houden bij  anderen (zij werkt bij een fysiotherapeut).  En hoe zij het ervaart om de praktijk te combineren met een vaste baan.

 

Tekst opleiding massagetherapie: Jacqueline Pomp

Foto: Carolien van der Laan

 

 

Palperen, de basis van masseren

Palperen

Met palperen onderscheiden we normaal, soepel spierweefsel van spierweefsel dat ‘vast zit’ of waarin zich triggerpoints bevinden. Palpatie kan ook helpen bij het vinden van de bron van de pijn. Onze handen vertellen ons de ligging van de gewrichten, over de huid en lichaamstemperatuur en over de energie of ‘flow’ van het lichaam. Door middel van goede training en oefening kunnen onze handen de onderhuidse structuren ‘zien’. De spieren, het skelet en de organen. In het massagevak zijn onze handen onze belangrijkste gereedschappen zolang we ons trainen om de nuances van diverse aanrakingen te voelen en om deze in te zetten.

Kennis en Kunde

Het trainen van de handen begint met je bewust te worden van je handen. Oefen met het bewuster worden van je handen. Het blijven oefenen in de verbinding tussen je handen en je hoofd is de sleutel tot succes. Dit geld niet alleen bij het aanraken van lichamen, maar voor elke aanraking. De hele dag door. Raak aan met aandacht. Alle aanrakingsontdekkingen beginnen met een nieuwe focus.

Een tweede essentiële vereiste om je palpeertechnieken te ontwikkelen is een duidelijk beeld te hebben van het gepalpeerde weefsel. Dit kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Je moet heel duidelijk de anatomische structuur kunnen visualiseren als je aan het palperen bent. Daarvoor is het noodzakelijk de anatomie van de mens te bestuderen.

Een sterke kennis van het bottenstelsel en de aanhechtingen, richting van de weefsels en de functie van elke spier is essentieel. Begin met kennis, het idee, het beeld en train je handen om dat te ‘zien’ wat je weet wat er is.

Palperen is voelend onderzoeken

Gezond spierweefsel is zacht, soepel en meeverend. De onderliggende structuren zijn makkelijk te palperen door zo’n spier. Bij gezonde spieren doet palperen geen pijn.

Als je gaat palperen kom je spierweefsel tegen dat wat steviger aanvoelt; minder verend als een soepele spier. Dit weefsel voelt harder en steviger dan het omliggende spierweefsel. Hierdoor is een sterke, stevigere aanraking nodig om zo de onderliggende structuren te kunnen palperen. Een steviger palpatie kan voor je cliënt minder prettig aanvoelen. Dit noemen we een gespannen spier.

De mate van spanning is afhankelijk van de samentrekking van de spier. Als een spier zich in een samengetrokken positie bevindt, kunnen de weefselgroepen die deze spier vormen worden ontdekt en onderscheiden.

Er kunnen in zo’n spier strak aangespannen weefselbanden zitten. Dit strakgespannen weefsel kan als een draad of touw (kabel) aanvoelen. Ze kunnen weerstand geven en onprettig aanvoelen voor de cliënt als er druk op wordt uitgeoefend. Daarbij kun je door palpatie een bepaalde plek binnen dit gespannen weefsel ontdekken die voor de cliënt extra pijnlijk aanvoelt bij aanraking.

Palperen is een bron van informatie

Voor de therapeut voelt deze plek harder en vaster dan de omliggende gebieden. Deze plek wordt omschreven als een triggerpoint. Als een triggerpoint wordt gepalpeerd kan dit zeer gevoelig zijn voor de cliënt. Daarbij kan druk op deze plek het gloeiende pijnpatroon opwekken. Deze gloeiende pijn is een onderscheidend kenmerk van een triggerpoint.

In tegenstelling tot een gedeeltelijk samengetrokken spier blijft een volledig samengetrokken spier in de extreem samengetrokken positie staan. Deze samentrekking kan ontstaan door een neurologische aandoening, een chronische belastende lichaamshouding, een trauma of langdurige/ herhaaldelijke extreme belasting.

In het geval van een samentrekking neemt de circulatie van de spieren af waardoor de spieren meer vezelachtig worden en minder elastisch. De spier groeit vast in een verkorte positie. Triggerpoints kunnen al dan niet aanwezig zijn; de pijn en dysfunctie zullen waarschijnlijk bijdragen aan een verminderde bewegingsmogelijkheid. De aandoening kan chronisch worden en volledig herstel wordt onwaarschijnlijk. Met herhaaldelijke sessies kan de therapeut deze eigenschappen van de spier ontrafelen.

Als je palpeert

Als je palpeert is het essentieel om botstructuren te identificeren en te onderscheiden. Dit is een belangrijke voorwaarde om spieren te palperen. Het ontdekken en onderscheiden van de botten geeft je een structureel inzicht om een beeld te creëren van de aanhechtingen van de spieren (eerst met je hoofd vervolgens met je handen).

Het vermogen om duidelijk een spier met je hand te voelen (bijvoorbeeld; het onderscheiden van de diepere spinale spieren van de oppervlakkiger gelegen Trapezius en Rhomboideus) is noodzakelijk om de richting van de spiervezels te volgen.

Hierin ligt een andere reden om de botstructuren te leren voelen: het is moeilijk om spiervezels en de richting hiervan te voelen als men niet weet waar de aanhechting van deze spieren ligt.

Kennis van de vezelrichting van zowel de oppervlakkige als dieper gelegen spieren is essentieel om te leren om de verschillende spierlagen te onderscheiden. Daarbij is het belangrijk om voldoende kennis te hebben van andere in het gebied gelegen structuren/ weefsels. Denk aan lymphen in de voor- en achterzijde van de nek.

Focus

Gefocuste uitoefening geeft je de vereiste vaardigheid om de dysfunctie die pijn en een oncomfortabel gevoel aan je cliënt geven te begrijpen.

Geoefende handen kunnen niet alleen vaststellen welke spier(en) het betreft, maar als je de richting van de gespannen spiervezels volgt kun je ook een beeld schetsen van de aangeleerde houding(en) die de bron zijn van de pijn.

Bijvoorbeeld: als je de nek en schouders palpeert kun je met je handen ‘zien’ dat de linkerkant een stuk meer ontspannen is dan de rechterzijde. De rechter Sternocleidmastoideus, Trapezius en Levator scapula zijn samengetrokken. Welke houding kan de cliënt aannemen om deze spierspanningen op te roepen?

Basisprincipes

Om effectief te kunnen palperen dienen de volgende basisprincipes geoefend en omarmd te worden:

 1. Visualiseer het te palperen gebied.
 2. Ontspan je vingers, handen en armen om volledig contact te maken met het gebied.
 3. Als je palpeert, gebruik dan een zo groot mogelijk gebied van je hand. Palpatie levert meer bruikbare informatie op als je de palm van je hand gebruikt in plaats van enkel je vingertoppen. Als je zoveel mogelijk contact maakt met je palm, krijg je een duidelijker beeld van het gebied.
 4. Identificeer botstructuren in het gebied.
 5. Palpeer elke spier in minimaal twee richtingen:

– met het spiervezel mee, van proximaal naar distaal om zo de spier te lokaliseren.

– dwars op de spiervezels om zo spanning, strakke vezels en triggerpoints te ontdekken.

 1. Pas niet teveel druk toe. De spier dient ontspannen te blijven. Als je de spier voelt aanspannen, geef dan niet meer druk. Diepere druk zal automatisch het lichaam laten aanspannen waardoor je niet goed de onderliggende structuren kunt voelen. Teveel druk zorgt ervoor dat je niet voldoende contact met de spier krijgt waardoor een hoop nuttige informatie wordt gemist.
 2. Palpeer iedere spier bilateraal om direct te kunnen vergelijken. Onthoudt hierbij dat bilaterale spiervezels optimaal gezien, even zacht en soepel dient te zijn, met dezelfde vorm. Door beide kanten te vergelijken kun je gemakkelijk verschil voelen in spanning tussen de ene en de andere kant.

Het is belangrijk om te onthouden dat een cliënt die door de therapeut op de ‘juiste’ plekken wordt aangeraakt automatisch meer vertrouwen ontwikkelt, waarmee een deel van de spanning en angst van de cliënt verdwijnt.

Dit artikel is geschreven door Jay Elfring (1948-2011), een grootheid binnen de wereld van (lichaams)bewustwording en heel even docent van Esoterra.