Pathologie; een toelichting

Wat is een pathologie?

Inleiding pathologie

Pathologie. Een ander woord voor pathologie is ziekteleer. In deze vorm van wetenschap bestudeert men het ontstaan en het verloop van ziektes. Het ontstaan van ziektes heet: etiologie. Het woord pathologie bevat de volgende onderdelen: – PATHO. Dit is afkomstig van het Griekse woord pathos (παθοσ), hetgeen lijden betekent – LOGIE. Dit is afkomstig van het Griekse woord logos (λογοσ) en dat betekent woord of beschrijving.

In de pathologie zijn er verschillende vakgebieden te onderscheiden: – pathologische anatomie, tegenwoordig klinische pathologie genoemd;  – pathofysiologie;  – pathologische chemie, ook wel klinische chemie genoemd;  – speciële pathologie.

Over de oorzaken van ziekten, zijn verschillende meningen in omloop en meningen over de oorzaken zijn in de loop van de geschiedenis ook wel veranderd.

NVVP

Er is een Nederlandse vereniging van Pathologen (NVVP) met een eigen website. Op deze site een definitie van het vak Pathologie:

Pathologie. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie). Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied behelst de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan. De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Daarnaast wordt er op een afdeling Klinische Pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek verricht. De dierpatholoog verricht dezelfde werkzaamheden als de klinische patholoog, alleen dan ten behoeve van dieren in plaats van mensen. De pathobiologen houden zich voornamelijk bezig met basaal pathofysiologisch onderzoek.

Geschiedenis

Iets over de geschiedenis van pathologisch onderzoek. De vroegst te traceren toepassing van een wetenschappelijke methode op het gebied van geneeskunde is een ontwikkeling die is opgetreden in het Midden-Oosten tijdens het zgn. islamitische gouden tijd perk en vervolgens in West-Europa tijdens de Italiaanse Renaissance.

Vroeg, min of meer systematisch onderzoek naar infecties stammen uit de Griekse oudheid en de namen van de medici Herophilus van Chalcedon en Erasistratus van Chios aan het begin van de derde eeuw BC horen hier bij. De eerste arts waarvan bekend is geworden, dat hij postmortem onderzoek deed was de Arabische arts Avenzoar (1091–1161). Rudolf Virchow (1821–1902) wordt algemeen erkend als de vader van microscopische pathologisch onderzoek. De meeste vroegere pathologen waren ook behandelende artsen.

Omdat wij ons meer bezighouden met gezondheid en minder met ziekte, is het wellicht de moeite waard om ook kennis te nemen van de publicaties van The World Health Organisation. Zie daarvoor o.a. http://www.who.int/publications/en/

Als je de diverse manieren van gezondheidszorg en medisch handelen bekijkt, dan blijkt er een soort van tweedeling te bestaan. Aan de ene kant van het spectrum staan de z.g. regulieren, aan de andere kant de alternatieven. De wereld van de alternatieven is over het algemeen wat diffuus. Een website waarin wordt getracht hier wat structuur in aan te brengen is www.iocob.nl.

Massagetherapie is in de VS de meest gebruikte vorm van CAM (Complementary and Alternative Medicine). Aanbevolen wordt om eens te lezen op http://en.wikipedia.org/wiki/Massage

Ook interessant  een relatief nieuwe ontwikkeling in de wetenschap, nl PNI, pychoneuroimmunologie. Een beetje moeilijk, maar volledig artikel is te vinden op de Engelse Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunology

1; De oorzaak is lichamelijk van aard

De aanhangers van deze richting, die ook wel somatogenie heet. stellen dat het gehele vraagstuk van gezondheid en ziekte te herleiden is tot in ons lichaam afspelende fysische en fysiologische processen. Enkel objectief vaststelbare ziekten (= diseases) die ook een objectief te vinden oorzaak hebben tellen. Als iemand zich ziek voelt (= illness), wordt dat niet gerekend tot ziek zijn. Disease en illness kunnen dus los van elkaar staan: je kunt je ziek voelen, zonder objectief gezien ziek te zijn of je kunt objectief gezien ziek zijn, zonder je ziek te voelen. Deze eerste school heeft dus ook minder aandacht voor de psychologie, dit in tegenstelling tot de tweede school.

Een belangrijke groep aandoeningen, die in deze categorie thuishoren zijn ziekten, die aangeboren zijn. Men spreekt van erfelijke ziekten. Dit type aandoeningen is gekoppeld aan erfelijk materiaal. Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis is de bloederziekte (hemofi lie), die voorkwam in Europese vorstenhuizen.

Een andere groep in deze categorie is een aanleg voor een bepaalde aandoening. Wellicht heb je in een medische vragenlijst wel eens de vraag gezien: komen er in de familie . . . . . aandoeningen voor. Men spreekt in dit verband van aanleg tot of predispositie.

2; De oorzaak is (mede) psychisch van aard

De psychogenie gelooft dat een ziekte (mede) wordt veroorzaakt door psychologische oorzaken. Een belangrijk aanhanger van deze school was Freud. Die vertelde dat je ook ziek kunt worden door een persoonlijk probleem dat je naar het onderbewuste verdringt. De oorzaak kan dus in dit geval niet objectief worden vastgesteld.

3; De oorzaak ligt in stress

Ten derde is er ‘stress’: het gaat erom dat de omgeving op de persoon een zekere invloed heeft en het individu niet weet hoe ermee om te gaan; dit kan leiden tot een aandoening. Stress kan zowel elementen van de somatogenie als van de psychogenie bevatten, omdat de oorzaak van stress overduidelijk kan zijn, maar evenzeer verborgen kan liggen. Drie bekende vormen van stress, die aan de definitie voldoen, zijn: – Je vindt dat men te veel van je verwacht  – Je vindt dat je talent niet volledig wordt aangewend  – Je denkt dat geen enkel ander mens iets van je verwacht en dat je alleen op de wereld staat.

4; De oorzaak ligt (mede) in de omstandigheden

De vierde en laatste school is de sociogenie: daar ziet men maatschappelijke en culturele aspecten van gezondheid als de belangrijkste of zelf enige oorzaak van ziekte (= sickness). Hierbinnen vinden we bijvoorbeeld dat ziek zijn gedefi nieerd kan worden als een afwijking van een door een bepaald maatschappelijk systeem gestelde norm. Deze normen zullen in de tijd en in de verschillende sociale klassen en culturen anders zijn. Het is ook de sociogenie die bestudeert of er verbanden bestaan tussen de gezondheid en armoede. Daarom zal het grootste deel van wat nu volgt uit deze leer geput worden.

Er moet ook nog worden opgemerkt dat er bepaalde zaken zijn die mede verantwoordelijk zijn voor de sterkte waarin de ziekte zich manifesteert, zoals: lichaamsbouw, geslacht, leeftijd, schade opgelopen tijdens het leven (zowel lichamelijke als psychische schade), levensstijl, leefomstandigheden. Het zullen vooral de drie laatste zijn waar een duidelijk verschil tussen arm en rijk heerst.

Meer lezen?:

Massage bij artrose

Massage bij kanker

Handmassage in het ziekenhuis

Door de bomen het bos zien…

Massageopleiding kiezen

Een massageopleiding kiezen is geen pakje boter kopen. Maar als je met een massagetherapie-opleiding wilt beginnen, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien? Welke opleiding is de juiste en wat betekenen al die termen en afkortingen?

Om je op weg te helpen beantwoorden we hier de belangrijkste vragen om tot een goede keuze te komen. Waarbij we als eerste willen vermelden dat het vak van massagetherapie draait om jouw gevoel. Dus een belangrijke vraag; bij welke opleider krijg je een goed gevoel?

Vraag 1: wat is je doel?

Masseren of massagetherapie is net als koken. Iedereen kan het maar niet iedereen heeft zijn beroep ervan gemaakt. Wat we daarmee willen zeggen is: wat wil je met masseren? Wil je professional worden met een eigen praktijk of wil je gewoon lekker leren masseren voor je gezin en vrienden? Wil je massages geven of mensen therapeutisch begeleiden met je massagevaardigheden.

Professioneel

Als je professioneel wilt gaan werken als masseur of massagetherapeut kies je voor een beroepsgerichte opleiding waarbij je alle facetten van het vak leert. Zo vergroot je je kansen om een succesvolle praktijk op te zetten.

Naast een gedegen basis van massagevaardigheden leer je ook praktijkvoering met thema’s als:

 • Contra-indicaties
 • Intake
 • Marketing
 • Doorverwijzen

Huis, tuin en keukenmassage

Als je een fijne massage aan je vrienden of familie wilt geven, kun je met een korte cursus al een hoop leren. Denk even na of je een massagetafel wilt aanschaffen. Als je dat niet van plan bent is misschien een massage op de grond als Thaise massage of Shiatsu het handigst. Dit zijn echter wel massagevormen die voor de meeste masseurs vrij belastend zijn.

Esoterra biedt een driejarige geaccrediteerde opleiding tot massagetherapeut. Het eerste jaar van de opleiding is de opleiding tot masseur. Onze opleidingen zijn beroepsgericht en bieden je een ideale basis om succesvol en professioneel van start te kunnen.

Vraag 2: wat is het verschil tussen masseur en massagetherapeut?

Heel eenvoudig: een masseur geeft massages voor de ontspanning, een massagetherapeut gebruikt massagetechnieken om te helen. Dit kan zijn fysiek, mentaal, emotioneel of holistisch (het hele plaatje).

In het buitenland wordt niet zo’n duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee. Dit komt omdat een ontspanningsmassage zeer helend kan werken. En omdat mensen die een ontspanningsmassage willen, misschien wel behoefte hebben aan ‘meer in hun lichaam zitten’, ‘uit het hoofd’, ‘in contact met zichzelf willen komen’, etc.

Massagetherapie kan gericht zijn op het spieren en weefsels of holistisch. Een holistische massagetherapeut werkt met het hele systeem; de mens. Emoties, overtuigingen, sociale factoren, etc.

massageopleiding kiezen

Vraag 3: welke massage(therapie) vorm kies ik?

Massage(therapie) kent vele culturen. Grofweg kun je deze splitsen in oosters en westers.

Oosters werkt op energiebanen; meridianen en is in de meeste gevallen wat pittiger (net als het eten). De meeste vormen worden op de grond gegeven en het doel is om de energiehuishouding op gang te brengen of te houden. Daarbij worden veel drukpunten gebruikt (acupressuur).

Ayurveda, Shiatsu, Thais en Tui na (chinese massage) zijn de bekendste vormen.

De westerse massagevormen richten zich veel op spieren, fascia (vliezen om spieren en organen), triggerpoints, bindweefsel maar kunnen ook energetisch gericht zijn.

Sportmassage, Rebalancing, Deep tissue, Swedish, Holistic pulsing zijn voorbeelden van westerse massagevormen.

In de westerse massagevormen loopt het spectrum van massagevormen van heel concreet, fysiek gericht (sportmassage) tot heel spiritueel (energetische massagevormen).

Esoterra biedt een opleiding die het beste uit beide werelden laat samen komen in het midden. Nuchter holistisch noemen we dat.

Vraag 4: wat houdt geaccrediteerd of erkend in?

Je komt allerlei afkortingen tegen; KTNO, SNRO, CPION. Esoterra is één van de weinige door de SNRO geaccrediteerde massagetherapie-opleidingen. Wat houdt dat in?

De SNRO is op dit moment de enige instantie die accreditaties verzorgt bij opleidingen op hbo-niveau in het CAM domein (Complementaire Alternative Medicine oftewel complementaire zorg).

Een accreditatie door de SNRO betekent dat de opleiding op hbo-niveau is geaccrediteerd en dat je met het behaalde diploma lid kunt worden van een beroepsvereniging die erkend is door de ziektekostenverzekeraars!

Andere belangrijke voordelen van de SNRO accreditatie zijn:

 • erkenning van de Belastingdienst (BTW vrijstelling)
 • erkenning van bijvoorbeeld NLQF (Europees beroepenveld)
 • erkenning van een (internationale) accreditatieorganisatie zoals de INQUAHE
 • onafhankelijkheid

Alle andere afkortingen zijn geen officiële en onafhankelijke accreditaties.

 • CRKBO is een register wat noodzakelijk is om BTW vrijstelling te krijgen als onderwijsinstantie. Verder heeft het weinig om het lijf.
 • KTNO is een commerciële organisatie die niet onafhankelijke accreditaties uitgeeft.

Als je bij ons de opleiding massagetherapeut succesvol afrond heb je dus niet alleen alle vaardigheden om aan de slag te kunnen maar je hebt ook belastingvoordeel en je kunt je inschrijven bij diverse beroepsverenigingen waarmee je sessies aanvullend vergoed worden door de ziektekostenverzekeraars.

Vraag 5: korte cursussen, modulair of een  meerjarige massageopleiding kiezen?

Als je echt je beroep wilt maken van het vak, dan vallen korte cursussen af. Om te leren masseren en om mensen te begeleiden heb je gewoon een gedegen opleiding nodig.

Haast is in dit vak een slechte raadgever.

Opleidingen worden in verschillende trajecten aangeboden; los bij elkaar ‘geplakte’ modules of een uitgebalanceerd meerjarig curriculum met vaste begeleiders. Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen. Hieronder een lijstje van voor- en nadelen:

Modules kiezen

Voordelen Nadelen
Kort, overzichtelijk Vervliegt snel
Gefocust Weinig diepgang
Lagere kosten in het begin (later meer) Geen band met studenten en docenten
Veel rondshoppen mogelijk Geen opvolging, begeleiding in ontwikkeling
  Geen/weinig toetsing op halen leerdoelen
Geen accreditatie

Massageopleiding kiezen

Voordelen Nadelen
Brede, grondige ontwikkeling Langduriger traject
Begeleiding in ontwikkeling Hogere kosten
Samen groeien met medestudenten en docenten
Toetsing van behalen van leerdoelen
Begeleiding in praktijkvoering
Studenten krijgen meer zelfvertrouwen
Accreditering

We kiezen bewust voor een meerjarig, niet modulair traject. Zo kunnen we samen een veilige leeromgeving bouwen en je begeleiden en bijsturen in al je facetten. Zo haal je het beste uit jezelf en kun je vol vertrouwen aan de slag.

massageopleiding kiezen

Vraag 6: is er wel vraag naar masseurs/ massagetherapeuten?

Ja! Beide disciplines zijn sterk aan het groeien in Nederland. Veel mensen zitten ‘in hun hoofd’ en zijn gestresst en kunnen juist fysieke begeleiding en contact goed gebruiken.

Belangrijke factoren die bijdragen aan het opzetten van een succesvolle praktijk zijn:

Ondernemersvaardigheden

De meeste van onze studenten creëren hun ideale praktijkvoering binnen een paar jaar. Dat komt omdat we naast de vaktechnische ontwikkeling ook vanaf dag 1, samen aan de slag gaan met het opzetten en uitbouwen van je eigen praktijk.

Aanvullende verzekering

Met een geaccrediteerde opleiding kun je ook veel cliënten krijgen met een aanvullend verzekering.

Bij Esoterra weten we heel goed dat alleen goed kunnen masseren niet voldoende is voor een bloeiende praktijk. Je zult ook ondernemersvaardigheden in moeten zetten; marketing, promotie, administratie, etc.

De meeste van onze afgestudeerde therapeuten hebben binnen een jaar of 3 een succesvolle praktijk met veel vaste cliënten.

Vraag 7: wat betekent holistisch?

Holistisch wordt meestal uitgelegd als “lichaam en geest zijn één” en dat is vrij kort door de bocht wel een goede omschrijving. Waar wij nog belang aan hechten is dat de geest daarbij niet belangrijker is dan het lichaam of dat geestelijke problemen zich lichamelijk uiten. Nee, het werkt wederkerig en overlappend: lichaam en geest zijn dus echt één.

Holistische massage(therapie) betekent dat je de hele mens ziet en behandelt en niet alleen maar op de klacht inzoomt. Het betekent dat je de klacht wat breder beziet en bekijkt wat jij kunt doen om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar eigen proces.

Gelukkig is een holistische leefstijl steeds meer in zwang. Mensen willen duurzaam leven, in balans met hun omgeving en hun eigen lichaam.

Als massagetherapeut kun je hier een unieke aanvulling in betekenen al is het voor veel mensen nog wel heel belangrijk dat het niet ‘te zweverig’ wordt.

Vraag 8: waarom zijn jullie maar 3 en de andere 4 jaar?

We vinden het belangrijk om laagdrempelig en toegankelijk te zijn. De meeste van onze studenten hebben een baan en/of een gezin. Om hiernaast ook nog een opleiding te gaan volgen is een bewuste keuze. We hebben onze opleiding zo opgebouwd dat we onze studenten zoveel mogelijk met essentiële zaken willen bezighouden. Zo kunnen we de hbo-niveauopleiding samenvoegen in drie jaar. Dat betekent wel meer thuisstudie, meer focus op de opleiding maar ook eerder klaar en aan de slag kunnen.

Vraag 9: waarom zou ik voor de Esoterra massageopleiding kiezen?

Wat ons onderscheidt is het volgende:

We bieden een ideale basis om op een inspirerende manier het prachtige vak van masseur of massagetherapeut te leren. Je leert de basis van het vak in de breedte met veel verschillende mogelijkheden. Je kunt met ons diploma op zak aan de slag als professional en substantiële hulp of begeleiding bieden binnen het curatieve, palliatieve of preventieve spectrum.

Bij ons leer je vanuit jezelf ontwikkelen. Geen dogma’s of ‘zo doen we het’ maar ontdekken wat voor jou het beste werkt of wat klopt.

Vraag 10: kennismaken?

Wil je meer weten over onze opleidingen? Dit zijn de mogelijkheden:

Massageopleiding kiezen

Evolutie en massagetherapie; de mens, de aarde, de alg…

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”

Theodosius Dobzhansky

Evolutie en massagetherapie; We weten allemaal dat we afstammen van de apen en we hebben allemaal wel eens gehoord van de evolutietheorie maar bovenstaande quote inspireerde mij om eens goed de evolutietheorie in te duiken. Uiteindelijk werd het een tijdelijke obsessie waarvan ik de meest interessante wetenswaardigheden graag met je deel. Hier een eerste deel…

Wat waren ‘we’ voor de apen?

Wetenschappers gaan ervan uit dat al het leven op Aarde uit één en dezelfde voorouder is ontstaan. Alle planten, dieren, schimmels; alles komt uit dezelfde bron! De Last Universal Common Ancestor, LUCA. Alles is dus op die manier met elkaar verbonden! Al is het 3 of 4 miljard jaar geleden; we delen dezelfde voorouder. Bomen, planten, schimmels, dieren en wij, mensen. Allemaal gebruiken we dezelfde celmembranen en genen.

Een alg die ergens in de oceaan rond dwarrelde is ons aller oeropa of oma (geslacht bestond nog niet)!

Wat een prachtig holistisch inzicht is dat; we stammen allemaal van elkaar af. Het wordt nog interessanter als je bedenkt dat we voor het grootste gedeelte bestaan uit waterstof. Net als sterren! We are made of stardust.

Trouwens over water. Weet jij hoeveel procent water je bent? En waar komt dat water vandaan?

Dat water is al miljarden jaren geleden via meteorieten op onze planeet terecht gekomen. Dat zelfde water waar wij dus voor 70-80% uit bestaan. Dus hoe oud ben je eigenlijk?

We zijn allen één!

Vanuit LUCA is dus het leven op Aarde ontstaan met uiteindelijk de zoogdieren, de primaten en de mensen die wij zijn geworden. Op een meterslange tijdlijn van de Aarde van ontstaan tot nu, zijn wij mensen echt pas de laatste millimeters toegevoegd.

Goed, de evolutie gaat door; continue in beweging. Wie weet waarin we over een miljoen jaar zijn door geëvolueerd. Als ‘we’ dan nog bestaan! Hopelijk kunnen we steeds beter omgaan met ons sterkste gereedschap; ons bewustzijn.

Maar we kunnen altijd weer terug evolueren naar ons oerbestaan op Aarde, net als onze oervoorouders de blauwalgen. Lekker eencellig door de oceaan dwarrelen. Klinkt heerlijk stressvrij niet?

Evolutie en massagetherapie is geschreven door Stefan van Rossum, oprichter van Esoterra.

Bekijk de presentatie ‘evolutie en massagetherapie’ op Youtube.

Het jongetje onder de trap

Al vele jaren vertel ik in de les over het laserquest avontuur van mij en mijn neefjes. Hoog tijd om het verhaal eens op papier te zetten. Want het gaat niet alleen over een onbekend jochie. Het gaat over mij en over iedereen die zich hierin herkent.

Jaren geleden ging ik met mijn drie neefjes laserquesten. Je trekt dan een speciaal harnas over je romp aan. Daarop zitten lichtjes en sensoren die afgaan als er op geschoten wordt. Geladen met een lasergun moet je zoveel mogelijk anderen raken en zelf zo min mogelijk geraakt worden. Dit alles vindt plaats in een donkere ruimte met herrie, rook en zwaailichten.

Met twaalf andere rondspringende kinderen mochten we eindelijk de ruimte in. Het commando ‘niet rennen’ was aan dovemansoren besteed. Alle kids sprongen de donkere hal in om de beste plek te vinden waar je de vijand kon bestoken. Na 10 seconden ging er een bel en stonden de laserguns aan. Het spel was begonnen!

Vijftien minuten lang werd iedereen door elkaar beschoten. We renden, doken, sprongen en gilden door de ruimte heen alsof ons leven er vanaf hing. Iedereen had een bijnaam en op je pistool kon je zien wie je geraakt had of wie jou raakte. “Ah, weer Terminator. Wie is Terminator??”

Achter dozen of bovenaan de trap; alles is een mogelijke hinderlaag of een goede plek om anderen op te wachten.

Veel te snel ging de buzzer. Het spel was voorbij. Met bezwete, rode hoofden liepen we weer terug naar de ‘control room’. Daar kregen we de uitslag. En antwoord op de vragen: wie had er gewonnen en wie had wie het meest beschoten?

Alle kinderen waren oververhit en uitgelaten, op één na. Een jongetje kwam eruit zoals hij erin ging. Vol trots vertelde hij dat hij direct naast de ingang onder een trap is gaan zitten en daar de hele tijd heeft gewacht.

“Niemand heeft me geraakt. Helemaal niemand.” Het jochie had 0 punten. Terwijl de rest van de kids hele veldslagen hadden uitgevochten met elkaar, was dit jongetje ongedeerd gebleven. Geen enkele ontmoeting, geen enkel gevaar, geen enkele punt en geen enkele keer geraakt!

Gedurende het hele spel had het jongetje gewacht tot het over was. Zorgen dat het niet geraakt werd.

Tja dat raakte me wel. Ik ken namelijk ook zo’n jochie onder de trap die af en toe meer bedreigingen ziet dan kansen. Die nieuwe ontmoetingen uit de weg gaat. Die vanuit angst leeft. Dat bang is voor wat er allemaal fout kan gaan in plaats van ervaringen opdoen. Een kindje dat liever niet geraakt wordt of andere mensen raakt. Een jongetje onder de trap…

Massagetherapie heeft mij destijds geholpen om me bewust te worden van deze gevoelens en ook de diepe behoefte om aan te raken en geraakt te worden. Soms pijnlijk maar altijd ‘alive’.

Stefan van Rossum (oprichter Esoterra, een jongetje onder de trap)

Linkedin

Wetenschappelijk onderzoek massagetherapie

Wetenschappelijk onderzoek massagetherapie: De effecten van massagetherapie als onderdeel van pijnmanagement in (acute) zorginstellingen.

Massagetherapie is een aanvullende therapie, die meestal door artsen wel als heilzaam wordt gezien, maar is dat ook zo? 

Uit eerdere onderzoeken in ziekenhuizen is gebleken dat bij hoge niveaus van stress en angst bij de patiënt het herstel wordt vertraagd, het verblijf in het ziekenhuis wordt verlengd en inname van kalmerende middelen wordt verhoogd. Stress en angst verergeren de pijn, beperken het lichamelijke functioneren, inclusief de mogelijkheid te hoesten, diep in te ademen, te bewegen, te slapen en zelfverzorgende activiteiten uit te voeren.

Patiënten in ziekenhuizen noemen de volgende stressoren: lawaai, slaap te kort, sociale isolatie, gedwongen stilliggen, pijn van en door alle behandelingen, angst en stress die wordt gevoeld tijdens de behandelingen. In een kliniek in Minnesota werd na systematisch evalueren van ervaringen van patiënten geconcludeerd dat deze ‘spanning, stress, pijn en angst’ de grootste uitdagingen vormen voor patiënten. De integratie van massagetherapie in het zorgplan bleek een enorme stap voorwaarts te zijn bij erkenning van pijn als vijfde vitale functie, na hartslag, ademhaling, temperatuur en bloeddruk. Na deze studie kon er worden geconcludeerd dat het belangrijk is patiëntenzorg op een holistische manier aan te pakken.

Wetenschappelijk onderzoek massagetherapie; uitkomst

Onderzoek heeft uitgewezen dat massagetherapie een effectief middel is bij pijn management, met als bijkomend voordeel nog dat er geen ongewenste bijwerkingen zijn. Een studie hiernaar in de kliniek in Minnesota, waarbij 58 postoperatieve hartpatiënten 1 tot 3 massagetherapie sessies ontvingen, leverde zulk overtuigend bewijs dat er meteen een massagetherapeut fulltime werd ingehuurd op de klinische afdeling. Hartoperatie patiënten klagen vaak over pijn in de rug, schouders nek door stress, spanning en angst. Als massagetherapie wordt toegevoegd aan het postoperatieve protocol bleek er minder medicatie nodig te zijn.

In zorginstellingen worden patiënten te weinig liefdevol aangeraakt.

Massagetherapie zorgt voor een ontspanningsreactie (o.a. lagere bloeddruk, lagere hartslag, verhoging van het oxytocine niveau, verlaging van het cortisol niveau) die kalmte creëert waardoor de patiënt kan rusten, wat weer belangrijk is voor genezing en herstel.

Een klinische proef heeft bewezen dat een rugmassage van 20 minuten voor een operatie voor een verlaging van de bloeddruk van de patiënt zorgt. Slaap te kort in een zorginstelling wordt meestal met medicijnen opgelost. Voor de meeste patiënten zou een niet-farmacologische oplossing veel beter zijn. Bij meerdere proeven is bewezen dat patiënten door massagetherapie tijdens de opname minder gestrest werden, zich minder depressief voelden, minder pijn ervaarden en beter gingen slapen.

Massagetherapie lijkt het helende vermogen van een patiënt dus te vergroten. De onderzoekers wilden met een wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat massagetherapie belangrijk is als onderdeel van pijnmanagement.

Participanten en methode

Het onderzoek is gedaan in een lokaal non-profit ziekenhuis in het zuidwesten van Amerika, bij 65 patiënten die daar zijn opgenomen. De patiënten moesten toestemming hebben van hun arts om massagetherapie te ondergaan, ze moesten in staat zijn een toestemmingsformulier te ondertekenen en ze moesten bereid zijn feedback te geven. De patiënten konden elk moment stoppen met deelname aan het onderzoek. Drie ervaren massage therapeuten, die al werkzaam waren in het ziekenhuis deden de behandelingen voor het onderzoek. Zij zijn alle drie extra geschoold voor het behandelen van gehospitaliseerde patiënten met een broze gezondheid.

De massages, in bed gegeven, duurden ongeveer een half uur, afhankelijk van de conditie van de patiënt. De behandelingen bestonden uit zachte klassieke massage, acupressuur, cranio sacraal massage en myofasciale massage.

De behandelde delen van het lichaam varieerden, maar het meest werden het hoofd, nek, schouders, rug en de voeten behandeld. De deelnemers konden kiezen of er geparfumeerde of ongeparfumeerde olie werd gebruikt en of er wel of geen muziek werd gedraaid tijdens de behandeling.

Patiënten vulden een vragenlijst in met vragen als:

 • De lengte van het verblijf in het ziekenhuis
 • Het aantal ontvangen massages
 • Of de massage voor verbetering hadden gezorgd voor wat betreft de pijn, het gevoel van ontspanning, het slapen, het algehele herstel
 • Of de inname van medicatie was veranderd na het ondergaan van de massages
 • Hoelang het effect van de massages voelbaar was
 • Of de patiënten van plan waren verder te gaan met massagetherapie

De verpleging moest ook vragen beantwoorden en de patiënt vulde na ontslag uit het ziekenhuis nog een keer een vragenlijst in. Daarna werden alle gegevens verzameld en gecategoriseerd en beoordeeld.

Wetenschappelijk onderzoek massagetherapie; resultaten

Van de 65 patiënten waarmee het onderzoek werd begonnen, hebben 53 participanten het hele onderzoek afgerond.

De pijn werd gemeten aan de hand van een cijfer tussen 0 en 10 (waarbij 0 geen pijn is en 10 ondraaglijke pijn).

Voor aanvang van de behandelingen werd een pijnniveau van 5.18 opgegeven en na de behandelingen was dat een 2.33. De geobserveerde vermindering van de pijn vertoont een statistisch significant verschil.

De effecten van de massagetherapie duurden:

1 – 4 uur bij 34 participanten (53.1%)

4 – 8 uur bij 13 participanten (20,3%)

8 – 24 uur bij 9 participanten (14,1%)

meer dan 24 uur bij 7 participanten (10,9%)

67.2 % van de participanten wilden verder gaan met massagetherapie tijdens hun herstelperiode.

De participanten gaven aan een vooruitgang te ervaren op alle onderzochte gebieden. De meest significante resultaten werden gemeld over het algehele pijnniveau, het emotionele welzijn, het gevoel van ontspanning en het vermogen om te slapen.

Meer dan de helft van de participanten gaf aan met minder pijnmedicatie af te kunnen na de behandelingen.

De verlichting van de pijn zorgde vaak voor een directe mogelijkheid om te slapen. Een verpleegkundige noteerde: ‘de patiënt meldt een gevoel van ontspanning en vermindering van pijn na de massage en slaapt 3 uur’.

Het gevoel van ontspanning speelt een belangrijke rol bij het helingsproces van de patiënt. Meer dan de helft van de participanten meldt een toename van ontspanning, vermindering van spierspanning en een toename van een gevoel van welzijn.

Een patiënt noteerde: ‘door de massage ging ik me fysiek, emotioneel en spiritueel beter voelen, ik werd geduldiger en minder angstig en ik voelde minder pijn’. Een ander noteerde: ‘de massagetherapie zorgde voor een helende ervaring, fysiek en emotioneel’.

Conclusie

Het doel van het onderzoek was uit te zoeken of massagetherapie effect kon hebben op de pijnervaring van patiënten. De voordelen van massagetherapie voor patiënten met verschillende ziektes is bewezen. Het onderzoek laat een significant verschil zien in pijnscores voor en na de massages. De afname van het gebruik van pijnmedicatie onderbouwt deze bevinding. De meeste patiënten voelden effect van de massage nog 1 tot 4 uur na de behandeling, sommige participanten voelden het effect nog na meer dan 24 uur!

Niet alleen werd er een afname van pijn gerapporteerd ook voelden de patiënten door de massagetherapie een toename van ontspanning en van hun emotionele welzijn, verbeterde de slaap, werd er een toename van mobiliteit ervaren en een sneller herstel.

In 98 % van de gevallen werd er een toename gerapporteerd van het algehele gevoel van ontspanning. Ook werd er een afname gevoeld van het gevoel van isolatie en eenzaamheid.

Het artikel is gepubliceerd in de International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork in 2010, 1e jaargang 3e uitgave, bladzijde 4 tot en met 11. Het is gebaseerd op het onderzoek: ‘The effects of Massage Therapy on Pain Management in the Acute Care Setting’.

De onderzoekers zijn: Rose Adams (member Evidence-Based Practice Research Committee), Barb White(member Ethics Committee en Adjunct Faculty Women’s and gender Studies)  en Cynthia Beckett(Director Pediatrics/Perinatal Services and Evidence-Based Practice, Flagstaff Medical Center).

Tot slot

De uitkomst van het onderzoek verbaasd me niet. Ik heb inmiddels genoeg gelezen en genoeg massages gegeven en zelf mogen ondergaan om te weten dat een massage echt heel goed is voor je: je gaat je meer ontspannen voelen én opgewekter en je gaat er beter van slapen etc. Maar aan de andere kant was ik toch weer wel verrast… Het effect van de massagetherapie is groot, het artikel is al gepubliceerd in 2010, je zou dan verwachten dat er nu in 2018 veel meer gebruik zou worden gemaakt van massagetherapie…

In iedere geval ga ik door een artikel als dit nog meer geloven in mijn werk als massagetherapeut. Ik word erdoor geïnspireerd!

Marieke Brinkman

(student Opleiding massagetherapeut)

De effecten van massage bij Parkinson

Verslag van onderzoek naar massage bij Parkinson

Gelukkig vindt er steeds meer onderzoek plaats over de voordelen en effecten van massagetherapie. In het tweede jaar van de opleiding massagetherapie krijgen de studenten de opdracht om zelf een artikel te schrijven over een recent wetenschappelijk onderzoek naar het effect van massage bij een specifieke aandoening of van massagetherapie bij een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld massage bij Parkinson.

Ingrid Boers, student 2e jaar, heeft een verslag geschreven over de effecten van massagetherapie bij mensen met Parkinson. Hieronder kun je de samenvatting lezen en vind je een link naar het hele verslag.

Introductie

Parkinson is een complexe neurologische aandoening. De ziekte is progressief en, op termijn, resulteert dit in ernstige stoornissen. Veel patiënten proberen massage in een poging om de pijn en stijfheid te verlichten, maar de effecten van massage bij Parkinson zijn niet goed ge bestudeerd. Dit geval/deze casus is weer een voorbeeld waarin massagetherapie ervoor zorgt dat tijdelijke uitstel van trillen in rust bewerkstelligd.

Doelstelling

Onderzoeken of massagetherapie een gunstig effect kan hebben, rekening houdend met de onverbiddelijkheid van stijfheid en trillingen bij een patiënt met Parkinson.

Bevindingen

Het doel van deze casus was het vaststellen of massagetherapie een patiënt met Parkinson kan helpen. De behaalde resultaten laten zien dat er een constante vermindering van de trillingen bij rust optreden telkens wanneer de patiënte met deze klachten bij de behandeling kwam. Deze bevindingen bevestigen eerdere resultaten. Rust en ontspanning in het algemeen zijn ook gerapporteerd als zijnde behulpzaam bij het verminderen van het trillen.

Omdat er geen controle casus is om het effect van rust en ontspanning alleen te vergelijken met de massagetherapie behandelingen is het moeilijk te zeggen of de resultaten een direct gevolg van de massagetherapie zelf of een tweedegraads resultaat van alleen rust en ontspanning. Stijfheid is het moeilijkste te meten. De stijfheid was alleen maar marginaal verminderd tijdens het eerste bezoek. Tijdens alle andere bezoeken was er enkel een kleine vermindering gedurende een aantal minuten gedurende de behandeling, maar een meetbare vermindering is niet consequent bereikt.

Klaarblijkelijk is Parkinson een levens veranderende ziekte. De resultaten in deze casus geven weer dat massagetherapie kan helpen bij mensen met Parkinson door de trillingen te verminderen. Stijfheid kan verminderd worden maar aanpassingen in de frequentie, duur en techniek kan genoodzaakt zijn om langduriger resultaat te bewerkstelligen. Tot nu toe zijn er een minimaal aantal onderzoeken waaraan deze casus consequent is. Verder onderzoek is aanbevolen gezien deze casus en de eerdergenoemde onderzoeken.

Download hier het hele verslag: Massagetherapie en parkinson Ingrid

Ingrid Boers

Handmassage in het ziekenhuis

Afgelopen week mocht ik weer de cursus handmassage geven aan de vrijwilligers van het Spaarne Gasthuis (ziekenhuizen in Haarlem en Hoofddorp). 

Daar kun je als gast (je bent geen patiënt maar gast) een massage krijgen. Vorig jaar zijn we gestart met een pilot en die is uitstekend bevallen.

Bijzonder; handmassage

Hoe bijzonder dat er nu ook in ziekenhuizen massages worden gegeven. Ik hoor geregeld van buitenlandse therapeuten dat ze verrast zijn dat wij als progressief land zo achterlopen met onze aanvullende zorg (of complementaire zorg). In veel landen wordt er al nauw samengewerkt tussen massagetherapeuten en reguliere zorg. Nederland lijkt toch wat calvinistisch of anderszins terughoudend als het hier op aankomt.

Maar het begin is gemaakt.

Van wieg tot graf

In het ziekenhuis kom je het leven in al zijn puurheid of rauwheid tegen. Zo hebben de vrijwilligers een mevrouw gemasseerd die de eerste weeën kreeg tot iemand die dezelfde dag was overleden.

Het mooie is dat je met je massage er altijd voor iemand kan zijn. Er hoeft niet gepraat te worden (mag wel). Je hoeft alleen maar te zijn. Dat zijn de magische momenten waar je het voor doet als masseur/ massagetherapeut.

Ik ben nog altijd dankbaar dat ik een goede kennis met slokdarmkanker tot het laatst toe kon masseren (op de stoel). Praten ging niet meer, aanraken wel.

Bouwvakkers onder elkaar

Eén van de ervaringen van de vrijwilligers die me raakte was de gepensioneerde voorman die nu een gast masseerde die in de bouw werkte. Omdat de vrijwilliger kon meepraten over de bouw, liet de bouwvakker zich gewillig masseren. Hij vond het heerlijk.

Ik zag ze al zitten: twee stoere, volwassen mannen uit de bouw die een massage uitwisselen.

Daar wordt ik warm en hoopvol van. Vooral nu we zoveel verhalen horen van mensen die ongewenst aangeraakt worden (#metoo).

Het is goed om in deze tijden masseur/ massagetherapeut te zijn,

Stefan van Rossum

Esoterra

Van stageopdracht naar levenswerk…

Massagetherapie en jeugdzorg

Massagetherapie en jeugdzorg: Onderstaand verslag en link naar het hele verslag zijn opgemaakt door Ellen. Zij is in juli 2017 afgestudeerd en heeft al tijdens de opleiding haar persoonlijke omstandigheden en ervaringen ingezet om met massagetherapie een verschil te maken. Na een goede voorbereiding ging ze samen met een medestudent op pad….

Zo’n twee jaar terug bezocht ik voor de 1e keer S. Zorg in Spanje omdat mijn dochter R. van toen 19 jaar oud daar voor ongeveer 3 maanden naar toe was gegaan. S. Zorg biedt een plek voor jongeren die in Nederland uitbehandeld zijn. Vaak hebben ze in Nederland al een hele
geschiedenis aan zorg en hulpverlening achter de rug door grensoverschrijdend gedrag en spelen ook drugs- en alcoholverslaving een rol. Het gezinshuis biedt rust, ruimte en structuur.

Het doel is om deze jongeren te leren hun leven in Nederland weer goed op rails te krijgen door ze weerbaar en zelfredzaam te maken en sociaal en emotioneel sterker. Ik was in die tijd net begonnen aan de opleiding voor massagetherapeut en al snel schoot het mij door het hoofd hoe fantastisch het zou zijn om juist deze jongeren kennis te laten maken met massagetherapie.

Zorgvuldigheid geboden

Ik dacht aan het ervaren van aanraking zonder seksuele achtergrond (mijn dochter zat in een loverboyciruit), het aangeven van grenzen, het kunnen ontspannen, loslaten, voelen etc. Toen ik 4 maanden later opnieuw daar was (mijn dochter’s verblijf was verlengd, ze verblijft er nog steeds) trok ik de stoute schoenen aan en legde mijn idee voor aan de gezinsouders van S. Zorg.

Zij zagen mijn idee allebei wel zitten en gezinsvader T. bood mij spontaan een stageplek aan. Vanaf dat moment heeft het me niet meer losgelaten en ben ik er altijd mee bezig geweest. Dit jaar (mijn afstudeerjaar) werd het eindelijk tijd om dingen concreet te maken. Ik vroeg
toestemming aan de directeur van Esoterra (HBO Massagetherapie) voor de stage en ook of hij met mij wilde meedenken hoe ik dit moest aanpakken. Rondom diezelfde tijd had ik een gesprek met studiegenoot G. hierover. Zij raakte net zo enthousiast als ik hierover en vroeg
spontaan of ze mee mocht doen.

Lees hier het hele verslag

Ellen

Afgestudeerd student opleiding massagetherapie

Palperen, de basis van masseren

Palperen

Met palperen onderscheiden we normaal, soepel spierweefsel van spierweefsel dat ‘vast zit’ of waarin zich triggerpoints bevinden. Palpatie kan ook helpen bij het vinden van de bron van de pijn. Onze handen vertellen ons de ligging van de gewrichten, over de huid en lichaamstemperatuur en over de energie of ‘flow’ van het lichaam. Door middel van goede training en oefening kunnen onze handen de onderhuidse structuren ‘zien’. De spieren, het skelet en de organen. In het massagevak zijn onze handen onze belangrijkste gereedschappen zolang we ons trainen om de nuances van diverse aanrakingen te voelen en om deze in te zetten.

Kennis en Kunde

Het trainen van de handen begint met je bewust te worden van je handen. Oefen met het bewuster worden van je handen. Het blijven oefenen in de verbinding tussen je handen en je hoofd is de sleutel tot succes. Dit geld niet alleen bij het aanraken van lichamen, maar voor elke aanraking. De hele dag door. Raak aan met aandacht. Alle aanrakingsontdekkingen beginnen met een nieuwe focus.

Een tweede essentiële vereiste om je palpeertechnieken te ontwikkelen is een duidelijk beeld te hebben van het gepalpeerde weefsel. Dit kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Je moet heel duidelijk de anatomische structuur kunnen visualiseren als je aan het palperen bent. Daarvoor is het noodzakelijk de anatomie van de mens te bestuderen.

Een sterke kennis van het bottenstelsel en de aanhechtingen, richting van de weefsels en de functie van elke spier is essentieel. Begin met kennis, het idee, het beeld en train je handen om dat te ‘zien’ wat je weet wat er is.

Palperen is voelend onderzoeken

Gezond spierweefsel is zacht, soepel en meeverend. De onderliggende structuren zijn makkelijk te palperen door zo’n spier. Bij gezonde spieren doet palperen geen pijn.

Als je gaat palperen kom je spierweefsel tegen dat wat steviger aanvoelt; minder verend als een soepele spier. Dit weefsel voelt harder en steviger dan het omliggende spierweefsel. Hierdoor is een sterke, stevigere aanraking nodig om zo de onderliggende structuren te kunnen palperen. Een steviger palpatie kan voor je cliënt minder prettig aanvoelen. Dit noemen we een gespannen spier.

De mate van spanning is afhankelijk van de samentrekking van de spier. Als een spier zich in een samengetrokken positie bevindt, kunnen de weefselgroepen die deze spier vormen worden ontdekt en onderscheiden.

Er kunnen in zo’n spier strak aangespannen weefselbanden zitten. Dit strakgespannen weefsel kan als een draad of touw (kabel) aanvoelen. Ze kunnen weerstand geven en onprettig aanvoelen voor de cliënt als er druk op wordt uitgeoefend. Daarbij kun je door palpatie een bepaalde plek binnen dit gespannen weefsel ontdekken die voor de cliënt extra pijnlijk aanvoelt bij aanraking.

Palperen is een bron van informatie

Voor de therapeut voelt deze plek harder en vaster dan de omliggende gebieden. Deze plek wordt omschreven als een triggerpoint. Als een triggerpoint wordt gepalpeerd kan dit zeer gevoelig zijn voor de cliënt. Daarbij kan druk op deze plek het gloeiende pijnpatroon opwekken. Deze gloeiende pijn is een onderscheidend kenmerk van een triggerpoint.

In tegenstelling tot een gedeeltelijk samengetrokken spier blijft een volledig samengetrokken spier in de extreem samengetrokken positie staan. Deze samentrekking kan ontstaan door een neurologische aandoening, een chronische belastende lichaamshouding, een trauma of langdurige/ herhaaldelijke extreme belasting.

In het geval van een samentrekking neemt de circulatie van de spieren af waardoor de spieren meer vezelachtig worden en minder elastisch. De spier groeit vast in een verkorte positie. Triggerpoints kunnen al dan niet aanwezig zijn; de pijn en dysfunctie zullen waarschijnlijk bijdragen aan een verminderde bewegingsmogelijkheid. De aandoening kan chronisch worden en volledig herstel wordt onwaarschijnlijk. Met herhaaldelijke sessies kan de therapeut deze eigenschappen van de spier ontrafelen.

Als je palpeert

Als je palpeert is het essentieel om botstructuren te identificeren en te onderscheiden. Dit is een belangrijke voorwaarde om spieren te palperen. Het ontdekken en onderscheiden van de botten geeft je een structureel inzicht om een beeld te creëren van de aanhechtingen van de spieren (eerst met je hoofd vervolgens met je handen).

Het vermogen om duidelijk een spier met je hand te voelen (bijvoorbeeld; het onderscheiden van de diepere spinale spieren van de oppervlakkiger gelegen Trapezius en Rhomboideus) is noodzakelijk om de richting van de spiervezels te volgen.

Hierin ligt een andere reden om de botstructuren te leren voelen: het is moeilijk om spiervezels en de richting hiervan te voelen als men niet weet waar de aanhechting van deze spieren ligt.

Kennis van de vezelrichting van zowel de oppervlakkige als dieper gelegen spieren is essentieel om te leren om de verschillende spierlagen te onderscheiden. Daarbij is het belangrijk om voldoende kennis te hebben van andere in het gebied gelegen structuren/ weefsels. Denk aan lymphen in de voor- en achterzijde van de nek.

Focus

Gefocuste uitoefening geeft je de vereiste vaardigheid om de dysfunctie die pijn en een oncomfortabel gevoel aan je cliënt geven te begrijpen.

Geoefende handen kunnen niet alleen vaststellen welke spier(en) het betreft, maar als je de richting van de gespannen spiervezels volgt kun je ook een beeld schetsen van de aangeleerde houding(en) die de bron zijn van de pijn.

Bijvoorbeeld: als je de nek en schouders palpeert kun je met je handen ‘zien’ dat de linkerkant een stuk meer ontspannen is dan de rechterzijde. De rechter Sternocleidmastoideus, Trapezius en Levator scapula zijn samengetrokken. Welke houding kan de cliënt aannemen om deze spierspanningen op te roepen?

Basisprincipes

Om effectief te kunnen palperen dienen de volgende basisprincipes geoefend en omarmd te worden:

 1. Visualiseer het te palperen gebied.
 2. Ontspan je vingers, handen en armen om volledig contact te maken met het gebied.
 3. Als je palpeert, gebruik dan een zo groot mogelijk gebied van je hand. Palpatie levert meer bruikbare informatie op als je de palm van je hand gebruikt in plaats van enkel je vingertoppen. Als je zoveel mogelijk contact maakt met je palm, krijg je een duidelijker beeld van het gebied.
 4. Identificeer botstructuren in het gebied.
 5. Palpeer elke spier in minimaal twee richtingen:

– met het spiervezel mee, van proximaal naar distaal om zo de spier te lokaliseren.

– dwars op de spiervezels om zo spanning, strakke vezels en triggerpoints te ontdekken.

 1. Pas niet teveel druk toe. De spier dient ontspannen te blijven. Als je de spier voelt aanspannen, geef dan niet meer druk. Diepere druk zal automatisch het lichaam laten aanspannen waardoor je niet goed de onderliggende structuren kunt voelen. Teveel druk zorgt ervoor dat je niet voldoende contact met de spier krijgt waardoor een hoop nuttige informatie wordt gemist.
 2. Palpeer iedere spier bilateraal om direct te kunnen vergelijken. Onthoudt hierbij dat bilaterale spiervezels optimaal gezien, even zacht en soepel dient te zijn, met dezelfde vorm. Door beide kanten te vergelijken kun je gemakkelijk verschil voelen in spanning tussen de ene en de andere kant.

Het is belangrijk om te onthouden dat een cliënt die door de therapeut op de ‘juiste’ plekken wordt aangeraakt automatisch meer vertrouwen ontwikkelt, waarmee een deel van de spanning en angst van de cliënt verdwijnt.

Dit artikel is geschreven door Jay Elfring (1948-2011), een grootheid binnen de wereld van (lichaams)bewustwording en heel even docent van Esoterra.